หน้าแรก ทีมแพทย์ นายแพทย์ ปริญ ทัศนาวิวัฒน์

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล
ทีมแพทย์ @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

นายแพทย์ ปริญ ทัศนาวิวัฒน์นายแพทย์ ปริญ ทัศนาวิวัฒน์
9 ธันวาคม 2519
(ศัลยแพทย์ตกแต่ง) 

นายแพทย์ ปริญ ทัศนาวิวัฒน์  เป็นศัลยแพทย์รุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจและมีความรู้ความสามารถสูง สนใจงานศัลยกรรมตกแต่งความงามและ เลเซอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับแต่งรูปร่าง (Body Sculpting Surgery) ด้วยวิธีการผสมผสานระหว่างการผ่าตัดกับการดูดไขมันด้วยเทคนิค High definition Liposculture เพื่อให้เห็นกล้ามเนื้อหน้าท้องและลำตัวชัดเจน โดยมีโอกาสไปศึกษาดูงานกับผู้เชี่ยวชาญด้าน VESER Hi Def Body Scultureโดยเฉพาะ กับ Dr.Alfredo Hoyos ที่ประเทศโคลัมเบีย

 

ประวัติการศึกษา
2001 ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประเทศไทย
2007 วุฒิบัตรศัลยกรรมทั่วไป วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประเทศไทย
2010 วุฒิบัตรศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลศิริราช, มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
     
ประสบการณ์การทำงาน
2001 - 2002 แพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย
2007 - 2008 ศัลยแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี ประเทศไทย
2010 - 2012 ศัลยแพทย์ตกแต่ง ภาควิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย
2012 - ปัจจุบัน ศัลยแพทย์ตกแต่ง โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล จังหวัดกรุงเทพมหานคร
     
สมาชิกสมาคมวิชาการ
สมาชิกแพทยสภาแห่งประเทศไทย
สมาชิกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย


Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail