ศัลยกรรมตกแต่งรูปร่าง โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

ซิกแพค ชาย / หญิง (Six pack)

การให้บริการของโรงพยาบาลเป็นการให้บริการตามมาตรฐานทางการแพทย์ ผลของการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับลักษณะและโครงสร้างทางกายภาพของผู้เข้ารับบริการ

 

ซิกแพค ชาย

 

 

ซิกแพคชาย,รีวิวซิกแพค,รีวิวกล้ามท้อง,สร้างซิกแพค,ทำซิกแพค,ทำกล้ามท้อง,สร้างกล้ามท้อง,ดูดไขมัน

ซิกแพคชาย,รีวิวซิกแพค,รีวิวกล้ามท้อง,สร้างซิกแพค,ทำซิกแพค,ทำกล้ามท้อง,สร้างกล้ามท้อง,ดูดไขมัน

ซิกแพคชาย,รีวิวซิกแพค,รีวิวกล้ามท้อง,สร้างซิกแพค,ทำซิกแพค,ทำกล้ามท้อง,สร้างกล้ามท้อง,ดูดไขมัน
ซิกแพคชาย,รีวิวซิกแพค,รีวิวกล้ามท้อง,สร้างซิกแพค,ทำซิกแพค,ทำกล้ามท้อง,สร้างกล้ามท้อง,ดูดไขมัน
ซิกแพคชาย,รีวิวซิกแพค,รีวิวกล้ามท้อง,สร้างซิกแพค,ทำซิกแพค,ทำกล้ามท้อง,สร้างกล้ามท้อง,ดูดไขมัน
ซิกแพคชาย,รีวิวซิกแพค,รีวิวกล้ามท้อง,สร้างซิกแพค,ทำซิกแพค,ทำกล้ามท้อง,สร้างกล้ามท้อง,ดูดไขมัน
ซิกแพคชาย,รีวิวซิกแพค,รีวิวกล้ามท้อง,สร้างซิกแพค,ทำซิกแพค,ทำกล้ามท้อง,สร้างกล้ามท้อง,ดูดไขมัน

 

 

ซิกแพค หญิง

 

 
ซิกแพคหญิง,รีวิวซิกแพคหญิง,รีวิวกล้ามท้องหญิง,รีวิวกล้ามท้อง,ทำซิกแพค,ศัลยกรรมหน้าท้อง,ดูดไขมัน,ซิกแพคสวย