ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

เสริมหน้าผาก / กรอหน้าผาก (Forehead Surgery)

การให้บริการของโรงพยาบาลเป็นการให้บริการตามมาตรฐานทางการแพทย์ ผลของการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับลักษณะและโครงสร้างทางกายภาพของผู้เข้ารับบริการ

 

 
รีวิวเสริมหน้าผาก,รีวิวยุบหน้าผาก,ยุบหน้าผาก,เสริมหน้าผาก,กรอหน้าผาก
รีวิวเสริมหน้าผาก,รีวิวยุบหน้าผาก,ยุบหน้าผาก,เสริมหน้าผาก,กรอหน้าผาก
รีวิวเสริมหน้าผาก,รีวิวยุบหน้าผาก,ยุบหน้าผาก,เสริมหน้าผาก,กรอหน้าผาก
รีวิวเสริมหน้าผาก,รีวิวยุบหน้าผาก,ยุบหน้าผาก,เสริมหน้าผาก,กรอหน้าผาก
รีวิวเสริมหน้าผาก,รีวิวยุบหน้าผาก,ยุบหน้าผาก,เสริมหน้าผาก,กรอหน้าผาก

 

 

ยุบหน้าผาก + เสริมหน้าผาก  ( Orbit eye bone shaving + forehead augmentation )

 

 

 
รีวิวเสริมหน้าผาก,รีวิวยุบหน้าผาก,ยุบหน้าผาก,เสริมหน้าผาก,กรอหน้าผาก