ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

เสริมจมูก / ศัลยกรรมจมูก / ตัดปีก (Nose Augmentation Surgery)

การให้บริการของโรงพยาบาลเป็นการให้บริการตามมาตรฐานทางการแพทย์ ผลของการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับลักษณะและโครงสร้างทางกายภาพของผู้เข้ารับบริการ

 

เสริมจมูก ( Augmentation Rhinoplasty, Implantation )

 

 

 

รีวิวเสริมจมูก,รีวิวแก้ไขจมูก,แก้ไขจมูกคต,รีวิวตัดปีกจมูก

รีวิวเสริมจมูก,รีวิวแก้ไขจมูก,แก้ไขจมูกคต,รีวิวตัดปีกจมูก

รีวิวเสริมจมูก,รีวิวแก้ไขจมูก,แก้ไขจมูกคต,รีวิวตัดปีกจมูก

รีวิวเสริมจมูก,รีวิวแก้ไขจมูก,แก้ไขจมูกคต,รีวิวตัดปีกจมูก

รีวิวเสริมจมูก,รีวิวแก้ไขจมูก,แก้ไขจมูกคต,รีวิวตัดปีกจมูก

รีวิวเสริมจมูก,รีวิวแก้ไขจมูก,แก้ไขจมูกคต,รีวิวตัดปีกจมูก

รีวิวเสริมจมูก,รีวิวแก้ไขจมูก,แก้ไขจมูกคต,รีวิวตัดปีกจมูก

รีวิวเสริมจมูก,รีวิวแก้ไขจมูก,แก้ไขจมูกคต,รีวิวตัดปีกจมูก

รีวิวเสริมจมูก,รีวิวแก้ไขจมูก,แก้ไขจมูกคต,รีวิวตัดปีกจมูก
รีวิวเสริมจมูก,รีวิวแก้ไขจมูก,แก้ไขจมูกคต,รีวิวตัดปีกจมูก

 

ตัดปีกจมูก ( Alaplasty )

 

 

รีวิวเสริมจมูก,รีวิวแก้ไขจมูก,แก้ไขจมูกคต,รีวิวตัดปีกจมูก
รีวิวเสริมจมูก,รีวิวแก้ไขจมูก,แก้ไขจมูกคต,รีวิวตัดปีกจมูก
รีวิวเสริมจมูก,รีวิวแก้ไขจมูก,แก้ไขจมูกคต,รีวิวตัดปีกจมูก
รีวิวเสริมจมูก,รีวิวแก้ไขจมูก,แก้ไขจมูกคต,รีวิวตัดปีกจมูก

 

ทุบจมูกด้านข้าง + เสริม ( Rhinoplasty )

 

 
รีวิวเสริมจมูก,รีวิวแก้ไขจมูก,แก้ไขจมูกคต,รีวิวตัดปีกจมูก

 

แก้ไขจมูกคต

 

 
รีวิวเสริมจมูก,รีวิวแก้ไขจมูก,แก้ไขจมูกคต,รีวิวตัดปีกจมูก