โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล Joint Commission International
โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

Becoming Your Real Self @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

          There are many stories at Kamol Cosmetic Hospital shared by our clients who have undergone gender reassignment surgery by Dr.Kamol and his team. They have new lives now and have turned their dreams into reality.

Becoming Your Real Self

Nicole 

"Life Starts Anew"

 

          Coming from Brazil, Nicole had already heard of Kamol Hospital. She was familiar with the facilities and Dr. Kamol, because of the network of transgender women she is part of back home. Kamol Hospital is widely known in Brazil among transgender people. But not even all the good stories and recommendations prepared her for what she found upon her arrival in Bangkok. The ease of the journey and admittance to the hospital was a joy, and it was all made possible because of the personalized attention that she and other patients receive when they arrive in Thailand.

 

          Nicole is something of an expert in travel and going to new places, of course.  She has been a flight attendant for nine years and knows of the difficulties and rewards of travel. With Thailand, she found it was not only a reassuring place to get her gender confirmation surgery, but it also allowed her to explore and take on a bit of an adventure. As she says, “It is important for us [patients] not to be focused only on surgery.” So she incorporated journeys to temples and tours to historic sites—as well as shopping—into her 25 day stay at the hospital.

 

          When all was done, Nicole felt physically born anew. But more than that, she was psychologically refreshed and even better prepared to live her new life back in Brazil. Kamol Hospital was more than simply another medical facility. It was the doorway to a fresh existence and new experiences. And now, Nicole believes, she “is super positive” about the future.

 


Facial Makeover

Talleen Abu Hanna

Date: 2019-07-08
Facial Makeover

คุณปอย ตรีชฎา

Date: 2019-07-08
Facial Makeover

Por Takarn

Date: 2019-07-08
Facial Makeover

Nathalie de Oliveira

Date: 2019-06-04
Facial Makeover

Ya Xin Shi

Date: 2019-06-04
Facial Makeover

Nicole

Date: 2019-07-12
Facial Makeover

Choi Seoukju

Date: 2019-07-12
Facial Makeover

Kim Minso

Date: 2019-07-12
Facial Makeover

Vanessa Jane Maurer

Date: 2019-07-12
Facial Makeover

Danica Rain

Date: 2019-06-04
Facial Makeover

Alba Perez Rodrigues

Date: 2019-06-04
Facial Makeover

Seda

Date: 2019-07-08
Facial Makeover

Andrea Jaca-Smith

Date: 2019-06-06
Facial Makeover

Churu Misama

Date: 2019-06-06
Facial Makeover

Laeticia P. Raveena

Date: 2019-06-06
Facial Makeover

Sofia Elizabeth Solohaga

Date: 2019-06-05
Facial Makeover

Myo Ko Ko San

Date: 2019-06-06
Facial Makeover

คุณโยชิ รินรดา

Date: 2019-07-08
Facial Makeover

Alexis Tan

Date: 2019-06-06

** อย่าหลงเชื่อการโฆษณา หรือคำอวดอ้าง อย่างใดๆ นอกเหนือจากการโฆษณาและข้อมูลข่าวสาร ของโรงพยาบาลตามเว็บไซต์นี้เท่านั้น **

Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail