Kamol Hospital Joint Commission International
Kamol Hospital

Th?m m? khu?n m?t @ Kamol Hospital


Thẩm mỹ khuôn mặtMọi người đều muốn đẹp và hấp dẫn. Một trong những phần quan trọng nhất của vẻ đẹp là có một khuôn mặt hoàn hảo, bao gồm một tỷ lệ tốt, cân bằng, đối xứng, rõ ràng và hài hòa.

Phẫu thuật mặt có thể cải thiện sự cân bằng của tỉ lệ mặt bằng cách điều chỉnh trán, mũi, gò má, hàm và cằm.

Tỷ lệ trên khuôn mặt có thể được chia đều theo các đường thẳng thành 5 phần từ mép trái sang mép phải.

Các đường ngang có thể chia khuôn mặt thành 3 phần bằng nhau từ đường viền tóc đến cằm như sau:

1. Từ trên cùng của đường viền tóc đến lông mày, tỷ lệ này nên khoảng 1/3 chiều dài mặt.
2. Từ lông mày đến đầu mũi, tỷ lệ nên là khoảng 1/3 chiều dài khuôn mặt.
3. Từ đầu mũi đến cằm, tỷ lệ nên là khoảng 1/3 chiều dài khuôn mặt.

 

    

Hình 1: Tỷ lệ khuôn mặt được phân chia theo các đường ngang và các đường thẳng đứng

Thẩm mỹ khuôn mặt gồm 3 phần:

1. Phần trên
2. Phần giữa
3. Phần dưới

1. Thẩm mỹ khuôn mặt phần trên gồm:

-  Cấy tóc
-  Hạ đường viền tóc 
-  Nâng cung mày 
-  Tạo hình trán, cạo trán, nâng trán

 

    

Hình 2: Phần trên của thẩm mỹ khuôn mặt

2. Thẩm mỹ khuôn mặt phần giữa gồm:

-  Thẩm mỹ mí mắt 
-  Thẩm mỹ mũi
-  Thẩm mỹ gò má, gọt gò má, nâng gò má

 

    

Hình 3: Phần giữa của thẩm mỹ khuôn mặt

3. Thẩm mỹ khuôn mặt phần dưới gồm:

- Gọt môi,  Nâng môi 
- Gọt cằm,  Nâng cằm 
- Gọt hàm,  Nâng hàm

 

    

Hình 4: Phần dưới của thẩm mỹ khuôn mặt


Name

Country
Email

Detail

Information


 Kamol Hospital - Cosmetic & Plastic Surgery 1223 Ladpraw 94 Intraporn Rd. Wangthonglang Bangkok 10310, Thailand

  Every day 08:30−18:00

  +662 559 0155

  +662 559 2808

  customercare@kamolhospital.com

  Kamolhospital

  Kamolhospital

  kamolhospital