Kamol Hospital Joint Commission International
Kamol Hospital

Ph?u thu?t Nam N? @ Kamol Hospital


Nâng ngực (MTF)Các cách rạch:

1 . Rạch quanh quầng vú
2 . Rạch dưới nách
3 . Rạch ở ngực

 Vật liệu nâng

a. Túi gel sốp

b . Túi gel trong

c . Túi nước muối pha loãng

d. Túi chứa dung dịch muối thích nghi

Những người phù hợp với việc nâng ngực:

Có kỳ vọng thực tiễn
Tâm lý ổn định.
Không bị bệnh.
Sức khỏe và thể chất tốt
18 tuổi trở lên

Ghé thăm thư viện ảnh của chúng tôi để xem trước và sau khi phẫu thuật:


Name

Country
Email

Detail

Information


 Kamol Hospital - Cosmetic & Plastic Surgery 1223 Ladpraw 94 Intraporn Rd. Wangthonglang Bangkok 10310, Thailand

  Every day 08:30−18:00

  +662 559 0155

  +662 559 2808

  customercare@kamolhospital.com

  Kamolhospital

  Kamolhospital

  kamolhospital