Kamol Hospital Joint Commission International
Kamol Hospital

Đội ngũ bác si @ Kamol Hospital


Bác sĩ phẫu thuật tạo hình

Bác sĩ gây mê

Tâm thần học

Bác sĩ tâm thần

Bác sĩ nha khoa

Skin

Speech Therapist

Name

Country
Email

Detail

Information


 Kamol Hospital - Cosmetic & Plastic Surgery 1223 Ladpraw 94 Intraporn Rd. Wangthonglang Bangkok 10310, Thailand

  Every day 08:30−18:00

  +662 559 0155

  +662 559 2808

  customercare@kamolhospital.com

  Kamolhospital

  Kamolhospital

  kamolhospital