โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล

1223 ซอยลาดพร้าว 94, ถนนอินทราภรณ์, เขตวังทองหลาง, กรุงเทพมหานคร 10310, ประเทศไทย

โทรศัพท์ : +662 559 0155
แฟ็กซ์ : +662 559 2808
อีเมล : customercare@kamolhospital.com
เว็บไซต์: skin.kamolhospital.com