ตัดหน้าอก หญิงเป็นชาย


หน้าแรก บริการของเรา ตัดหน้าอก หญิงเป็นชาย ( Mastectomy )

ศัลยกรรม หญิงเป็นชาย @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

ตัดหน้าอก หญิงเป็นชาย ( Mastectomy )          การผ่าตัดเอาหน้าอกของผู้หญิงออก  แล้วทำให้แบนราบพร้อมปรับลดขนาดของหัวนมและปานนม ให้เป็นแบบรูปทรงของผู้ชาย   เป็นขั้นตอนแรกของการทำศัลยกรรมข้ามเพศจากหญิงเป็นชาย   การตัดหน้าอกหรือเต้านม สามารถทำได้หลายเทคนิค ขึ้นกับขนาดของหน้าอก ความหย่อนคล้อย และความยึดหยุ่นของผิวหนัง ในแต่ละคน  ซึ่งไม่เท่ากัน

          หลังการผ่าตัดเอาเนื้อนมออกแล้วจะทำให้ได้หน้าอกที่แบนราบ  การลดขนาดปานนมและหัวนมให้เล็กลง และมีตำแหน่งหัวนมที่เหมาะสมแบบ ผู้ชายแท้ๆ ส่วนประสาทรับความรู้สึกที่หัวนมหรือบริเวณหน้าอกจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเทคนิคการผ่าตัดที่ศัลยแพทย์และผู้ป่วยร่วมกันเลือก  เพื่อให้เกิดความสวยงามแบนราบตามธรรมชาติ

 

การผ่าตัดหน้าอก

          การผ่าตัดศัลยกรรมตัดหน้าอกตกแต่งเต้านม ให้เป็นชาย โดยศัลยแพทย์ตกแต่ง ปรกติจะตัดเนื้อนมและ ผิวหนังส่วนเกินออกให้หน้าอกแบบราบ แล้วปรับตัดแต่งหัวนมและปานนม  ให้มีขนาดและรูปร่างที่เหมาะสมสวยงามเหมือนธรรมชาติ  โดยที่ยังคงรักษาประสาทความรู้สึก และทำให้เกิดแผลเป็นน้อยที่สุด แต่ขณะเดียวกัน ขนาดและความหย่อนคล้อยของเต้านม  จะเป็นอุปสรรคตัวกำหนดให้ศัลยแพทย์ เลือกเทคนิคที่เหมาะสม ให้กับคนไข้ ซึ่งบางเทคนิคอาจจะได้แต่เพียงรูปทรงแต่อาจจะเสียประสาทความรู้สึกไปได้

 

เทคนิคการผ่าตัดหน้าอกให้แบนราบแบบผู้ชาย

          เทคนิคในการผ่าตัดหน้าอกให้แบนราบแบบผู้ชาย การจะเลือกใช้เทคนิคไหน ขึ้นอยู่กับขนาดและความหย่อนคล้อยของเต้านม ซึ่งโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล มีเทคนิคการผ่าตัดเต้านมให้เป็นชายอยู่ 3 เทคนิค ดังนี้

 

1. เทคนิคผ่าตัดเต้านมให้เป็นชาย แผลรูปตัว ยู (U- Scar)

          เหมาะสำหรับเต้านมขนาดเล็ก คัพเอ และผิวหนังมีความยืดหยุ่นดี ศัลยแพทย์จะเปิดแผลอยู่ที่ปานนม รูปตัวยู เทคนิคแบบนี้จะได้หน้าอกแบนราบและยังคงมี ประสาทความรู้สึกเหมือนเดิม ดังรูปที่ 1 ระยะเวลาในการผ่าตัด 1-2 ชั่วโมง พักฟื้นที่โรงพยาบาล 2 วัน  ตัดไหมหลังผ่าตัด 7 วัน
 

แสดงตำแหน่งแผลตัดเต้านมเป็นชาย    รูปตัวยู

รูปที่ 1  แสดงตำแหน่งแผลตัดเต้านมเป็นชาย    รูปตัวยู

 

2. เทคนิคผ่าตัดเต้านมให้เป็นชาย แผลรูปตัว โอ­ (O - Scar)

          เหมาะสำหรับเต้านมขนาดกลาง คัฟ บี- ซี  ซึ่งมีผิวหนังมีความยืดหยุ่นดี  และมีผิวหนังเหลืออยู่พอสมควร โดยศัลยแพทย์จะเลือก เปิดแผลอยู่ที่รอบๆปานนม รูปตัวโอ เพื่อตัดเอาเนื้อนมออกให้หมด  พร้อมกับตัดผิวหนังส่วนเกินออกรอบๆปานนม แล้วดึงผิวหนังเข้ามาเพื่อเย็บที่ตำแหน่งรอบๆ  ปานนม  เทคนิคแบบนี้จะได้หน้าอกแบนราบและยังคงมี ประสาทความรู้สึก อยู่บ้างแต่ไม่  ร้อยเปอร์เซ็นต์ ดังปรากฏในภาพที่ 2 ระยะเวลาในการผ่าตัด 2-3 ชั่วโมง พักฟื้นที่โรงพยาบาล 2-3 วัน ตัดไหม 7 วันหลังผ่าตัด

แสดงตำแหน่งแผลตัดเต้านมเป็นชาย  รูปตัวโอ

รูปที่ 2  แสดงตำแหน่งแผลตัดเต้านมเป็นชาย  รูปตัวโอ

 

3. เทคนิคตัดเต้านมให้เป็นชาย แบบย้ายหัวนม (Double Incision Scar)

          ในกรณีที่เต้านมใหญ่และหย่อนคล้อย จะต้องตัดเต้านมออกทั้งหมดพร้อมตัดแต่งผิวหนังส่วนที่เหลือให้พอดีกับหน้าอก ตามแนวแผลยาวใต้ราวนมแล้วเย็บแผลให้เนียน หลังจากนั้น กำหนดตำแหน่ง และขนาดของหัวนมที่จะเอามาวางใหม่   แล้วตัดและย้ายหัวนมเดิมมาเย็บติดที่ตำแหน่งที่กำหนด เทคนิคแบบนี้จะได้หน้าอกใหม่ที่แบนราบ  และประสาทความรู้สึกที่ผิวหนังหรือหัวนม  อาจจะมีได้บ้าง  แต่น้อยมาก ดังปรากฏในรูปที่ 3 ระยะเวลาในการผ่าตัดประมาณ 3-4 ชั่วโมง พักฟื้นที่โรงพยาบาล 3 วัน หลังผ่าตัด  7 วันตัดไหม
 

แสดงตำแหน่งแผลตัดเต้านมเป็นชาย  แบบย้ายหัวนม

รูปที่ 3   แสดงตำแหน่งแผลตัดเต้านมเป็นชาย  แบบย้ายหัวนม

 

ผู้ที่เหมาะสมที่จะทำการผ่าตัดหน้าอกให้แบนราบเป็นชาย

1.ได้ผ่านการตรวจ สุขภาพ ร่างกาย ว่า แข็งแรงสามารถผ่าตัดได้

2. ต้องผ่านการตรวจ วินิจฉัยจากจิตแพทย์ว่า   มีภาวะจิตใจไม่ตรงกับเพศสภาพ( Gender Identity Disorder) ต้องการเปลี่ยนแปลงร่างกายให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการ

3. เคยใช้ชีวิต  และ แต่งตัวแบบเพศชายมาไม่น้อยกว่า 1ปี

4. อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือถ้าอายุไม่ถึง 20 ปี ต้องให้ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ที่ ถูกต้องตามกฎหมายอนุญาตให้ผ่าตัดได้

 

การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดเต้านมให้แบนราบเป็นชายมีดังนี้

1. มีการพบจิตแพทย์ และ ตรวจสุขภาพก่อนการผ่าตัด

2. หยุดยาจำพวกแอสไพริน ยาลดอาการอักเสบ หรือสมุนไพร ที่อาจจะทำให้เลือดออกผิดปกติ หยุดยาอย่างน้อย 2 สัปดาห์

3. หยุดสูบบุหรี่ อย่างน้อย  2 สัปดาห์ เพื่อลดโอกาสเกิด หัวนม ปานนม เนื้อหลุดตายจากการที่เลือดไปเลี้ยงแผลไม่ดี

4. ปรึกษาศัลยแพทย์ก่อนผ่าตัดตรวจเช็คขนาดขหน้าอกความหย่อนคล้อยและความยืดหยุ่นของผิว ตรวจเช็คขนาดหัวนมและปานนม เพื่อเลือกเทคนิคที่เหมาะสม

  • ตรวจสุขภาพก่อนผ่าตัด เพื่อลดความเสี่ยงที่จะมีผลต่อการดมยาสลบ
  • ถ่ายรูปก่อนผ่าตัด
  • ปรึกษากับศัลยแพทย์ถึงผลลัพธ์และความเสี่ยงในการผ่าตัด

 

ขั้นตอนการผ่าตัดเต้านมให้แบนราบเป็นชาย

ขั้นตอนที่ 1 ดมยาสลบ

ขั้นตอนที่ 2 เปิดแผลในตำแหน่งที่กำหนด เอาเนื้อนมออกให้แบนราบ

ขั้นตอนที่ 3 ตัดหนังส่วนเกินออกปรับหน้าอกให้แบนราบแบบผู้ชาย

ขั้นตอนที่ 4 ปรับตำแหน่งหัวนม ลดขนาดหัวนม และปานนม ให้ได้ขนาดและตำแหน่งเหมือนหน้าอกผู้ชายตามธรรมชาติที่เป็นมา

 

การดูแลแผล และการพักฟื้น  หลังการผ่าตัดเต้านมหญิงเป็นชาย

1. พักฟื้นที่โรงพยาบาล 2-5วัน แล้วแต่ เทคนิคของการผ่าตัดที่เลือก ทำแผลโดยพยาบาล

2.  ทำแผลทุกวัน ให้สะอาด ทายาฆ่าเชื้อเพื่อให้แผลสมานได้เร็วและลดโอกาสการติดเชื้อ

3. รับประทานยาแก้ปวด ยาลดบวม ยาแก้อักเสบ ตามแพทย์สั่ง

4. ไปพบแพทย์ตามนัด 7วันหลังผ่าตัด และตัดไหม 14 วันหลังผ่าตัด พบแพทย์ติดตามผลการผ่าตัดและไปตามที่แพทย์นัดทุกครั้ง

5. ใส่เสื้อรัดหน้าอก 3-6 เดือน เพี่อช่วยลดอาการบวม  และกดให้ปรับรูปทรงทรวงอกให้เข้าที่เร็วขึ้น

สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ภายใน 2 สัปดาห์หลังผ่าตัด  ออกกำลังกายได้หลังจากผ่าตัด 1 เดือน   แผลจะสมานและหายเป็นปกติหลังผ่าตัดอย่างน้อยประมาณ 3-6 เดือน

 

ความเสี่ยง  และภาวะแทรกซ้อน  ที่อาจจะเกิดขึ้นได้(  Risk and Complication )

- เลือดออก (Bleeding) หลังการผ่าตัด  เนื่องจาก เนื้อนมมีต่อมน้ำนมที่มีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงปริมาณมาก  เพื่อผลิตน้ำนม  การตัดเอาเนื้อนมออกอาจทำให้เส้นเลือดฉีกขาดมาก  เลือดจึงออกเยอะกว่าการผ่าตัดที่ตำแหน่งอื่น โอกาสที่จะมีเลือดออกหลังผ่าตัดมีสูง จึงควรใส่สายเดรนเอาไว้  2-3 วันเพื่อลดการคั่งของเลือด
- การบวม หลังผ่าตัด (Swelling)
- การปวด หลังผ่าตัด (Pain) สามารถเกิดได้ และสามารถให้ยาแก้ปวดได้
- การคั่งของเลือด (Haematoma)
- การติดเชื้อ (Infection)อาจเกิดขึ้นได้แต่น้อยมาก
- เนื้อตาย (Necrosis) บางส่วน เนื่องจากเลือดไปเลี้ยงไม่พอ  เช่นหัวนม หรือเนื้อนมส่วนอื่น
- แผลเป็น (Scar) อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้   แก้ไขได้โดยการผ่าตัดแต่งใหม่
- อาการชา  หรือ หัวนมอาจจะหมดความรู้สึก (Loss nipple sensation, Numbness)
- สูญเสียขนาดหัวนมและปานนม (Loss nipple and areola )
- แผลผ่าตัดอาจจะหายช้า (Poor  Healing)
- ความเสี่ยงจากการดมยาสลบ


รูปก่อนและหลัง ตัดหน้าอก หญิงเป็นชาย ( Mastectomy )
ดูภาพ ตัดหน้าอก / ผ่าตัดเต้านม ก่อนทำและหลังทำ


รีวิว ตัดหน้าอก หญิงเป็นชาย ( Mastectomy )
Reviews Mastectomyข้อมูลโดยName

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail