หน้าแรก บริการศัลยกรรมของเรา ศัลยกรรมตัดหน้าอกให้เป็นชาย / ผ่าตัดเต้านม ( Mastectomy )

ตัดหน้าอก / ผ่าตัดเต้านม
ศัลยกรรมหญิงเป็นชาย @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

ศัลยกรรมตัดหน้าอกให้เป็นชาย / ผ่าตัดเต้านม ( Mastectomy )          หนึ่งในการศัลยกรรมแปลงเพศจากหญิงเป็นชายคือการตัดหน้าอกหรือเต้านม โดยสามารถทำได้หลายแบบ ขึ้นกับโครงสร้างหน้าอกของผู้ทำ เพราะขนาดและความหย่อนคล้อยของหน้าอกแต่ละคนไม่เท่ากัน หลังการตัดเต้านมแล้วจะได้หน้าอกที่แบนราบ ส่วนประสาทรับความรู้สึกจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับวิธีการผ่าตัดที่ศัลยแพทย์เลือกใช้ตามความเหมาะสม

 

การผ่าตัดหน้าอก

          การผ่าตัดศัลยกรรมตัดหน้าอกตกแต่งเต้านม ให้เป็นชาย โดยศัลยแพทย์ตกแต่ง ปรกติจะตัดเนื้อนมและ ผิวหนังส่วนเกินออกให้หน้าอกแบบราบ แล้วปรับตัดแต่งหัวนมและปานนม  ให้มีขนาดและรูปร่างที่เหมาะสมสวยงามเหมือนธรรมชาติ  โดยที่ยังคงรักษาประสาทความรู้สึก และทำให้เกิดแผลเป็นน้อยที่สุด แต่ขณะเดียวกัน ขนาดและความหย่อนคล้อยของเต้านม  จะเป็นอุปสรรคตัวกำหนดให้ศัลยแพทย์ เลือกเทคนิคที่เหมาะสม ให้กับคนไข้ ซึ่งบางเทคนิคอาจจะได้แต่เพียงรูปทรงแต่อาจจะเสียประสาทความรู้สึกไปได้

 

วิธีการผ่าตัดหน้าอก

เทคนิคในการผ่าตัดเต้านมให้เป็นชาย ขึ้นอยู่กับขนาดและความหย่อนคล้อยของเต้านม มีอยู่ 3 เทคนิค ดังนี้

1. เทคนิคผ่าตัดแผลรูปตัว ยู

เหมาะสำหรับเต้านมขนาดเล็ก และผิวมีความยืดหยุ่นดี ศัลยแพทย์จะเปิดแผลอยู่ที่ปานนม รูปตัวยู เทคนิคแบบนี้จะได้หน้าอกแบนราบและยังคงมี ประสาทความรู้สึกเหมือนเดิม ดังรูปที่ 1
 

แสดงตำแหน่งแผลตัดเต้านมเป็นชาย    รูปตัวยู

รูปที่ 1  แสดงตำแหน่งแผลตัดเต้านมเป็นชาย    รูปตัวยู

 

2. เทคนิคผ่าตัดแผลรูปตัว โอ

          เหมาะสำหรับเต้านมขนาดกลาง คัฟ บี- ซี  ซึ่งมีผิวหนังมีความยืดหยุ่นดี  และมีผิวหนังเหลืออยู่พอสมควร โดยศัลยแพทย์จะเลือก เปิดแผลอยู่ที่รอบๆปานนม รูปตัวโอ เพื่อตัดเอาเนื้อนมออกให้หมดพร้อมกับตัดผิวหนังส่วนเกินออกด้วย เป็นวงกลมรอบๆปานนม แล้วดึงผิวหนังเข้ามารวมกันเพื่อเย็บที่ตำแหน่งรอบๆ  ปานนม  เทคนิคแบบนี้จะได้หน้าอกแบนราบและยังคงมี ประสาทความรู้สึก อยู่บ้างแต่ไม่  ร้อยเปอร์เปอร์เซนต์ ดังปรากฏในภาพที่ 2

แสดงตำแหน่งแผลตัดเต้านมเป็นชาย  รูปตัวโอ

รูปที่ 2  แสดงตำแหน่งแผลตัดเต้านมเป็นชาย  รูปตัวโอ

 

3. เทคนิคตัดเต้านมเป็นชาย แบบย้ายหัวนม

          ในกรณีที่เต้านมใหญ่และหย่อนคล้อยมาก จะต้องตัดเต้านมออกทั้งหมดพร้อมตัดแต่งผิวหนังส่วนที่เหลือให้พอดี กำหนดตำแหน่งหัวนม แล้ว ตัดและย้ายหัวนมมาปะเย็บที่ตำแหน่งที่กำหนด เทคนิคแบบนี้จะได้หน้าอกแบนราบและ ประสาทความรู้สึก อาจจะมีได้บ้างแต่น้อยมาก ดังปรากฏในรูปที่ 3
 

แสดงตำแหน่งแผลตัดเต้านมเป็นชาย  แบบย้ายหัวนม

รูปที่ 3   แสดงตำแหน่งแผลตัดเต้านมเป็นชาย  แบบย้ายหัวนม

 

ผลแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้

- เลือดออก แต่อาจเกิดขึ้นได้กับการผ่าตัดทุกชนิด
- การติดเชื้อ  อาจเกิดขึ้นได้แต่น้อยมาก
- มีโอกาสที่หัวนมอาจจะไม่ติดในกรณีที่ย้ายหัวนม แต่เกิดได้น้อย
- แผลเป็น อาจจะมีการตัดแต่งทีหลังได้


รูปก่อนและหลัง ศัลยกรรมตัดหน้าอกให้เป็นชาย / ผ่าตัดเต้านม ( Mastectomy )


ภาพก่อนหลัง ตัดเต้านมเป็นชาย ขนาดเล็กแผลรูปตัวยูภาพก่อนหลัง ตัดเต้านมเป็นชาย ขนาดกลางแผลรอบปานนม (รูปตัวโอ)ภาพก่อนและหลังผ่าตัดเต้านมเป็นชาย แบบเทคนิคย้ายหัวนมSee moreรีวิว ตัดเต้านมเป็นชาย ขนาดเล็กแผลรูปตัวยูรีวิว ตัดเต้านมเป็นชาย แผลรอบปานนมรีวิว ตัดหน้าอกหญิงเป็นชาย


Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail