ปลูกผม (Hair Transplant)


หน้าแรก บริการของเรา ปลูกผม (Hair Transplant)

ศัลยกรรมหน้า @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

ปลูกผม (Hair Transplant) 

ศัลยกรรมการปลูกผม เป็นเทคนิคการย้ายรากผมจากบริเวณหนึ่งไปสู่บริเวณหนึ่ง  ส่วนใหญ่จะย้ายจากบริเวณด้านข้างหรือด้านหลังศรีษะที่มีผมเยอะ โดยตัดหนังศรีษะที่มีผมออกมาหนึ่งชิ้น ที่คาดว่าจะมีปริมาณรากผมที่ต้องการ แล้วเย็บปิดแผล จากนั้นนำเอามาแยกรากผมออกทีละราก โดยใช้กล้องจุลทัศน์  ประมาณ 2000 กราฟ โดยใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง และใช้น้ำเกลือให้ความชุ่มชื้นแก่รากผม จากนั้นจะนำรากผมที่เตรียมไว้ไปปลูกทีละรากที่บริเวณที่เตรียมไว้จนหมด

ศัลยกรรมการปลูกผมที่ประสบความสำเร็จ รากผมจะต้องเติบโตขึ้นมากกว่า 95% ทั้งนี้จะต้องอาศัยประสบการณ์ เทคนิค และความชำนาญของแพทย์เป็นสำคัญ

ผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น ได้แก่ ปวดศรีษะ มีเลือดซึม ชา และบวมที่หน้าผากและตาได้

 

ดูรูปภาพก่อนทำและหลังทำศัลยกรรมปลูกผม


Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail