แก้จมูก ทุบจมูก ปรับแต่งรูปทรงจมูก


หน้าแรก บริการของเรา แก้รูปทรงจมูก / ทุบจมูก / ปรับแต่งโครงสร้างจมูก (Rhinoplasty / Nose Job)

ศัลยกรรมหน้า @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

แก้รูปทรงจมูก / ทุบจมูก / ปรับแต่งโครงสร้างจมูก (Rhinoplasty / Nose Job)แก้จมูก ทุบจมูก ปรับแต่งรูปทรงจมูก

         ลักษณะรูปทรงจมูกของแต่ละคนจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ  เชื้อชาติ กรรมพันธุ์  เพศหญิงหรือชาย    โครงสร้างจมูกบางคนใหญ่  สันจมูกสูงมีฮั้ม ( Hump)  จมูกคด  จมูกแหลม  หรือ จมูกยาวจนเกินไป  ฯลฯ   ทำให้รู้สึกไม่มั่นใจ อยากได้จมูกที่มีขนาดที่เหมาะสม  มี รูปทรงสวยงาม รับกับใบหน้า

         การผ่าตัดแก้ไขโครงสร้างจมูก   เป็นการศัลยกรรม  ปรับแต่งโครงจมูก  ให้ได้ขนาด และรูปทรงที่สวยงาม รับกับความโค้งนูนของหน้าผาก   ซึ่งเปรียบเสมือนงานศิลปะ  ที่ศัลยแพทย์จะจินตนาการแก้ไข ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลเท่านั้น  เพราะโครงสร้างพื้นฐานของจมูกมีความแตกต่างในแต่ละบุคคล  เทคนิคการผ่าตัดมีหลากหลายรูปแบบ บางกรณีอาจจะต้องใช้หลายเทคนิคร่วมกันจึงจะประสบความสำเร็จดังที่คาดหวัง การแก้ไขโครงสร้างจมูกให้ได้ผลดีนั้น ผิวหนังและเนื้อปลายจมูกจะต้องไม่หนาเกินไป โครงสร้างส่วนที่เป็นกระดูกและกระดูกอ่อนมีขนาดใหญ่และมองเห็นชัดเจน

         ดังนั้นการแก้ไขโครงสร้างจมูก  จะต้องเลือกศัลยแพทย์ที่มีประสบการณ์ ความชำนาญสูงมาก  ในการปรับแต่งรูปทรง  โครงสร้างของกระดูกจมูก การตัด ทุบหรือยุบกระดูกจมูก จะเกี่ยวข้องกับ โครงสร้างของกระดูกส่วนอื่นๆของใบหน้าด้วย เช่น โพรงกระดูกไซนัส   กระดูกโหนกแก้ม เป็นต้น

 

ภาพก่อนปรับโครงสร้างจมูก

รูปที่ 1.ภาพแสดงโครงสร้างกระดูกภายในจมูก

 

เทคนิคการผ่าตัด แก้รูปทรงจมูก ปรับโครงสร้างจมูก / (Reconstructive Rhinoplasty)

         เทคนิคการผ่าตัด แก้รูปทรงจมูก /ปรับโครงสร้างจมูก มีหลากหลายวิธี โดยศัลยแพทย์ผู้ชำนาญด้านการแก้รูปทรงจมูก จะพิจารณาโครงสร้างเดิมของจมูกเป็นหลัก แล้วนำเอามาออกแบบปรับรูปทรงใหม่ให้เหมาะสม สวยงาม  

เทคนิคการผ่าตัดแก้ทรงจมูกของโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล ที่นำมาใช้ผสมผสานกัน มีดังนี้ 

 

1. ผ่าตัดปรับแก้โครงสร้างจมูกที่ใหญ่ และสูงเกิน (Reduction rhinoplasty)

ลักษณะจมูกเดิม จมูกที่ใหญ่ และสูงเกินไป

เทคนิคการผ่าตัด แก้รูปทรงจมูก ปรับโครงสร้างจมูก ที่ใหญ่ และสูงเกินไป

 • ดมยาสลบ 
 • ตัดกระดูกจมูกส่วนบน ลดความสูงของจมูกที่ใหญ่และสูงเกินไป ให้มีขนาดที่เล็กลง และความโค้งของจมูกกับหน้าผาก ที่เหมาะสมสวยงาม 
 •  แผลผ่าตัดจะอยู่ในรูจมูกทั้งสองข้างผ่านแกนดั้งจมูก ( แผลแบบเปิด)  
 • ใช้ระยะเวลาในการผ่าตัด ประมาณ 1 ชั่วโมง นอนโรงพยาบาล 1 คืน และพักฟื้น 1 อาทิตย์   

ภาพก่อนหลัง ผ่าตัดลดความสูงและความกว้างของจมูกให้ เรียวเล็ก

รูปที่ 1. ภาพก่อนหลัง ผ่าตัดลดความสูงและความกว้างของจมูกให้  เรียวเล็ก

 

2. ผ่าตัดปรับแก้โครงสร้างจมูกที่มีสันกว้าง และสูงเกิน (Hump Reduction)

ลักษณะจมูกเดิม  มีสันจมูกสูง ใหญ่เกินไป

เทคนิคการผ่าตัดปรับแก้โครงสร้างจมูก  แก้สันจมูกใหญ่ และสูง ให้เรียวเล็ก

 • ดมยาสลบ 
 •  แผลผ่าตัดจะอยู่ในรูจมูกทั้งสองข้างผ่านแกนดั้งจมูก ( แผลแบบเปิด)  
 • ตัดกระดูกนูน( Hump)ตรงบริเวณกลางจมูกออก  ถ้ากระดูก Hump สูงและหนามาก อาจต้องยุบกระดูกจมูกด้านข้าง ( Lateral Osteotomy) ร่วมด้วย  เพื่อปรับขนาด จมูกให้เรียวเล็ก
 • ใช้ระยะเวลาในการผ่าตัด ประมาณ 1 ชั่วโมง นอนโรงพยาบาล 1 คืน และพักฟื้น 1 อาทิตย์   

ภาพก่อนหลัง ผ่าตัดแก้โครงสร้างจมูกโดยลดความกว้างและ สันจมูก ให้เรียวเล็ก

รูปที่ 2.ภาพก่อนหลัง ผ่าตัดแก้โครงสร้างจมูกโดยลดความกว้างและ สันจมูก ให้เรียวเล็ก

 

3. ผ่าตัดปรับแก้โครงสร้างจมูกที่มีปลายจมูกยาว และพุ่งเกินไป (Tip shortening)

ลักษณะจมูกเดิม  ปลายจมูก ยาว ใหญ่ และ พุงเกินไป

เทคนิคการผ่าตัดปรับแก้โครงสร้างจมูกที่มีปลายจมูกยาว และพุ่งเกินไป ให้เล็กลง สั้นลง

 • ดมยาสลบ 
 •  แผลผ่าตัดจะอยู่ในรูจมูกทั้งสองข้างผ่านแกนดั้งจมูก ( แผลแบบเปิด)  
 • ผ่าตัดแก้ไขโดยตัดกระดูกอ่อนที่ปลายจมูก  และกระดูกอ่อนผนังกลาง (Septum)เย็บ ให้เล็กลง  และสั้นลง
 • ใช้ระยะเวลาในการผ่าตัด ประมาณ 1 ชั่วโมง นอนโรงพยาบาล 1 คืน และพักฟื้น 1 อาทิตย์   

ภาพก่อนหลัง ปรับแก้โครงสร้างจมูกที่ปลายจมูกยาว ใหญ่ พุ่ง เกินไป

รูปที่ 3. ภาพก่อนหลัง  ปรับแก้โครงสร้างจมูกที่ปลายจมูกยาว  ใหญ่  พุ่ง  เกินไป

 

4. การผ่าตัดปรับแก้ปลายจมูกที่กว้างใหญ่ให้เล็กลง (Nose Tip-plastic)

ลักษณะจมูกเดิม  ปลายจมูกกว้าง ใหญ่ หนา รูจมูกกว้าง

เทคนิคการผ่าตัดปรับแก้ปลายจมูก ที่กว้างใหญ่ รูจมูกกว้าง ให้เล็กลง ปลายยกเล็กน้อย

 • ดมยาสลบ 
 •  แผลผ่าตัดจะอยู่ในรูจมูกทั้งสองข้างผ่านแกนดั้งจมูก ( แผลแบบเปิด)  
 • ผ่าตัดแก้ไขโดยตัดเย็บกระดูกอ่อนตรงปลายจมูก ให้ดูแคบลง และยกปลายจมูกให้สูงขึ้นเล็กน้อย   
 • ใช้ระยะเวลาในการผ่าตัด ประมาณ 1 ชั่วโมง นอนโรงพยาบาล 1 คืน และพักฟื้น 1 อาทิตย์   

ภาพก่อนหลัง การผ่าตัดแต่งปลายจมูก กว้างใหญ่ รูจมูกกว้าง ให้เล็กลงปลายยก (Nose Tip plasty)

รูปที่ 4. ภาพก่อนหลัง การผ่าตัดแต่งปลายจมูก กว้างใหญ่ รูจมูกกว้าง ให้เล็กลงปลายยก (Nose Tip plasty)

 

5. ปรับแก้โครงสร้างจมูก โดยผ่าตัดยุบกระดูกจมูกด้านข้าง (Lateral Osteotomy)

ลักษณะจมูกเดิม  ด้านข้างจมูกกว้างเกินไป

เทคนิคการผ่าตัดปรับแก้โครงสร้างจมูก โดยผ่าตัดยุบกระดูกจมูกด้านข้าง

 • ดมยาสลบ
 • แผลผ่าตัดจะอยู่ในรูจมูกทั้งสองข้างผ่านแกนดั้งจมูก ( แผลแบบเปิด)  
 • ผ่าตัดแก้ไขด้วยการ ตัดกระดูกด้านข้างทั้งสองข้าง แล้วกดกระดูกฐานจมูกให้แคบเข้าไปโดยแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ
 1. Low-to-High Osteotomy คือ ยุบกระดูกด้านข้างที่กว้างปานกลาง
 2. Low-to-Low Osteotomy คือ ยุบกระดูกด้านข้างที่กว้างและสูงมาก

การผ่าตัดแก้ไขโครงสร้างจมูกแบบยุบกระดูกด้านข้างมักต้องทำร่วมกับการแก้ไขส่วนอื่น ๆในเวลาเดียวกัน เช่น ลดความสูงสันจมูก เสริมหรือยกปลายจมูก

 •  ใช้ระยะเวลาในการผ่าตัด ประมาณ 1 ชั่วโมง นอนโรงพยาบาล 1 คืน และพักฟื้น 2-3 อาทิตย์   

ภาพก่อนหลังผ่าตัดผ่าตัดยุบกระดูกจมูกด้านข้าง (Lateral Osteotomy)ให้เรียวเล็ก

รูปที่ 5. ภาพก่อนหลังผ่าตัดผ่าตัดยุบกระดูกจมูกด้านข้าง (Lateral Osteotomy)ให้เรียวเล็ก

 

6. ผ่าตัดแก้ไขปลายจมูกตก หรือปลายจมูกแม่มด (Droopy Nose, Nasal tip ptosis)

ลักษณะจมูกเดิม  ปลายจมูก ปลายจมูกห้อยย้อย เหมือนจมูกแม่มด

เทคนิคการผ่าตัดปรับโครงสร้างจมูก แก้ปลายจมูก กว้างใหญ่ รูจมูกกว้างให้เล็กลง ปลายยกเล็กน้อย

 • ดมยาสลบ 
 •  แผลผ่าตัดจะอยู่ในรูจมูกทั้งสองข้างผ่านแกนดั้งจมูก ( แผลแบบเปิด)  
 • ผ่าตัดแก้ไขโดยทำปลายจมูกห้อยย้อย ให้ยกขึ้น ทำให้มุมดั้งจมูก กับริมฝีปากบนได้องศามากขึ้น  สาเหตุเกิดจากสันกลางกระดูกสูงในขณะที่โครงสร้างปลายจมูกไม่แข็งแรงพอเพียง ศัลยแพทย์จะเอากระดูกอ่อนจากซี่โครงมาเป็นโครงสร้างค้ำยันปลายจมูก ในบางกรณีอาจต้องยุบกระดูกด้านข้างร่วมด้วย
 • ใช้ระยะเวลาในการผ่าตัด ประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพราะ ต้องผ่าตัดเอากระดูกซี่โครงออกมาใช้ จะมีแผลที่ซี่โครงด้วย นอนโรงพยาบาล 1 คืน และพักฟื้น 2-3 อาทิตย์   

ภาพก่อนหลัง ผ่าตัดแก้ไขปลายจมูกตก หรือจมูกแม่มด (Droopy Nose , Nasal tip ptosis)

รูปที่ 6. ภาพก่อนหลัง ผ่าตัดแก้ไขปลายจมูกตก หรือจมูกแม่มด  (Droopy Nose , Nasal tip ptosis)

 

7. ผ่าตัดแก้ไขผนังกั้นรูจมูกคด และโครงสร้างจมูกเอียง (Septoplasty/Crooked nose correction)

ลักษณะจมูกเดิม  จมูกคด เกิดจากผนังกั้นรูจมูก (Septum) คดไปด้านใดด้านหนึ่ง หรือจมูกเอียง

เทคนิคการผ่าตัดแก้ไขผนังกั้นรูจมูกคด และโครงสร้างจมูกเอียง

 • ดมยาสลบ 
 •  แผลผ่าตัดจะอยู่ในรูจมูกทั้งสองข้างผ่านแกนดั้งจมูก ( แผลแบบเปิด)  
 • ผ่าตัดแก้ไขโครงสร้างจมูกด้วยการใช้กระดูกอ่อนจากซี่โครงมาเสริมความแข็งแรง และ ปรับผนังกั้นรูจมูกให้ตรง
 • ใช้ระยะเวลาในการผ่าตัด ประมาณ 2-3 ชั่วโมง นอนโรงพยาบาล 1 คืน และพักฟื้น 2-3 อาทิตย์   

ภาพก่อนหลัง ผ่าตัดแก้ไขผนังกั้นรูจมูกคดและโครงสร้างจมูกเอียง (Septplasty/Crooked nose correction)

รูปที่ 7. ภาพก่อนหลัง ผ่าตัดแก้ไขผนังกั้นรูจมูกคดและโครงสร้างจมูกเอียง (Septplasty/Crooked nose correction)

 

8. ผ่าตัดเสริมฐานปีกจมูก แก้ร่องจมูกลึก (Peri-nasal Augmentation)

ลักษณะจมูกเดิม  เป็นร่องลึกบริเวณปีกจมูก กับมุมปาก

         เป็นการผ่าตัดเสริมด้วยวัสดุ เช่น ซิลิโคน  ePTFE หรือ ADM (Acellular dermal matrix) เสริมจมูกให้ดูโดดเด่น สวยงาม และสมดุลมากขึ้น ใบหน้าดูอ่อนเยาว์ สามารถผ่าตัดด้วยการเปิดแผลบริเวณใต้ปีกจมูกหรือแผลในปาก ใช้ยาชา ผ่าตัดใช้เวลา 1 ชั่วโมงพักฟื้น 7 วัน หลังผ่าตัด

ภาพก่อนหลัง ผ่าตัดเสริมฐานปีกจมูก แก้ร่องจมูกลึก(Peri-nasal Augmentation)

รูปที่ 8. ภาพก่อนหลัง ผ่าตัดเสริมฐานปีกจมูก แก้ร่องจมูกลึก(Peri-nasal Augmentation)

 

9. การตัดปีกจมูก (Alarplasty)

ลักษณะจมูกเดิม ปีกจมูกใหญ่ กว้าง
         เป็นการแก้ไข ตกแต่งจมูกสำหรับผู้ที่มีปีกจมูกกว้าง กว่าปกติ สามารถทำได้ด้วยการฉีดยาชา เฉพาะที่ ระยะเวลาในการผ่าตัด ประมาณ 30 นาที สามารถกลับบ้านได้เลย พักฟื้นเพียง 1 อาทิตย์    (see more)

ภาพก่อนหลัง การตัดปีกจมูก (Alarplasty )

รูปที่ 9. ภาพก่อนหลัง การตัดปีกจมูก (Alarplasty )

 

รีวิวการแก้รูปทรงจมูก ปรับโครงสร้างจมูกที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล

 

รีวิวการแก้รูปทรงจมูก ปรับโครงสร้างจมูกคุณ Ainara De Santamaria , 24 years old, Spain

 

ลักษณะจมูกเดิม  

 • ดั้งจมูกสูง และตรงเกินไปทำให้หน้าดูแข็งเหมือนผู้ชาย
 • สันจมูกใหญ่ กว้าง มีฮัมพ์ (Hump)
 • รูจมูกกว้าง 
 • ปลายจมูกกว้าง ตก เล็กน้อย

ผ่าตัดแก้ไขปรับโครงสร้างจมูกให้ดูเล็กเรียว และดูอ่อนหวานรับกับใบหน้า โดยใช้เทคนิคการปรับโครงจมูกดังนี้

 1. ดั้งจมูกสูง และ ตรงเกินไปทำให้หน้าดูแข็งเหมือนผู้ชาย  ปรับโดย Dorsal Reduction Rhinoplasty

ตัดกระดูกจมูกส่วนบน ลดความสูงของจมูก ที่ใหญ่ และสูงเกินไปให้มีขนาดที่เล็กลง ให้รับกับความโค้งของหน้าผาก และจมูกอย่างสมดุล

 1. สันจมูกใหญ่ กว้าง มีฮัมพ์ (Hump)  ปรับโครงสร้างจมูกโดย Hump reduction โดยยุบกระดูกด้านข้างให้เล็กลง และ ลดความสูงของ humpให้สมดุลกับความโค้งจมูกที่ออกแบบไว้
 2. รูจมูกกว้าง  แก้ไขโดยทำ Alarplasty ตัดปีกจมูก
 3. ปลายจมูกกว้าง ตก เล็กน้อย แก้ไขโดยตกแต่งปรับโครงสร้างกระดูกอ่อน ที่ปลายจมูก ให้ เล็กลง และยกขึ้นเล็กน้อย Tip- Plasty

ผลการผ่าตัดแก้ไขปรับโครงสร้าง จมูกใหม่ของ Miss Ainara ทำให้จมูกใหม่ของเธอดูเรียว เล็ก โค้งสวยรับกับหน้าผาก และรูปหน้าของเธอ  ส่งผลให้ใบหน้า และรอยยิ้มของเธอดูสวยอ่อนหวาน อ่อนเยาว์กว่าเดิม ทำให้เธอมั่นใจในอาชีพนางแบบ และเป็นนางแบบที่มีชื่อเสียงของสเปน

 

รีวิวการแก้รูปทรงจมูก ปรับโครงสร้างจมูกคุณแซม อายุ 27 ปี  ที่อยู่ประเทศไทย

ลักษณะจมูกเดิม  

 • จมูกคด เสริมจมูกมาหลากครั้ง ก็เบี้ยวทุกครั้ง
 • สันจมูก กว้าง มีฮัมพ์ (Hump)
 • รูจมูกกว้าง 
 • ปลายจมูกคด ดัน

ผ่าตัดแก้ไขปรับโครงสร้างจมูกให้แคบลง และปรับสันจมูกเดิมให้ตรง แล้วเสริมจมูกด้วยซิลิโคนใหม่โดยใช้เทคนิคการปรับโครงจมูกดังนี้

 1. ปรับฐานกระดูกจมูกด้านข้างให้ แคบลง lateral osteotomy
 2. ปรับแก้ไขแกนจมูกให้ตรง Crooked Nose Correction
 3. เสริมจมูกใหม่ ด้วยซิลิโคน ให้รูปทรงสวยงาม แบบคมเข้ม
 4. รูจมูกกว้าง  แก้ไขโดยทำ Alarplasty ตัดปีกจมูก
 5. ปลายจมูกกว้าง ตก เล็กน้อย  แก้ไขโดย ตกแต่งปรับโครงสร้างกระดูกอ่อน ที่ปลายจมูก ให้ เล็กลง และ ยกขึ้นเล็กน้อย Tip- Plasty

ผลการผ่าตัดแก้ไขปรับโครงสร้าง จมูกใหม่ของแซม ทำให้ จมูกใหม่ของแซม ดูคมเข้ม มีจมูกที่ตรงสวยรส่งผลให้ใบหน้า และรอยยิ้มดูมั่นใจ และดูใบหน้าเด็กกว่าเดิมกว่าเดิม ตอนนี้แก้ไขจมูกมา 2 -3 ปีแล้ว ไม่มีการเบี้ยวจากการเสริม ซิลิโคนอีกเลย รูปทรงสวยงามเป็นธรรมชาติ

 

รีวิวการแก้รูปทรงจมูก ปรับโครงสร้างจมูกคุณ Eva อายุ 35 ปี ที่อยู่ประเทศรัสเซีย

ลักษณะจมูกเดิม  เคยผ่าตัดปรับรูปทรงจมูก ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์  2 ครั้ง แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ หายใจไม่สะดวกหนึ่งข้าง

 • สันเบี้ยว  พลิก กว้าง
 • รูจมูกกว้าง 
 • ปลายจมูกบิด เอียง

ผ่าตัดแก้ไขปรับโครงสร้างจมูก โดยปรับสันจมูกเดิม ตรง ให้ขนาด และรูปทรงสมดุล ใช้กระดูกอ่อนจากซี่โครงมาช่วยปรับสมดุล โดยใช้เทคนิคการปรับโครงจมูกดังนี้

 1. ปรับแก้ไขผนังกั้นรูจมูกให้ตรง Crooked Nose Correction โดยใช้กระดูกอ่อนจากซี่โครงมาปรับ และเสริมความแข็งแรงของ ผนังกั้นจมูก ( Septum ) ให้เอียงน้อยลงหายใจสะดวกขึ้น ปรับ แกนให้ตรงมากขึ้น
 2. ปรับแต่งสันจมูก ด้วยกระดูกอ่อนจากซี่โครง ให้ดูโค้งสวยงาม สมดุลกับหน้าผาก และใบหน้าโดยรวม
 3. ปลายจมูกกว้าง บิดเอียง เล็กน้อย  แก้ไขโดย ตกแต่งปรับโครงสร้างกระดูกอ่อน ที่ปลายจมูก ให้ เล็กลง และ ยกขึ้นเล็กน้อย พร้อมเสริมด้วยกระดูกอ่อนซี่โครง Tip- Plasty

ผลการผ่าตัดแก้ไขปรับโครงสร้างจมูกใหม่ของ Eva ทำให้ จมูกใหม่ของ Eva มีสันจมูก สวยงาม เอียงน้อยลง ปลายจมูกที่บิดเอียงก็หายไป ได้ปลายจมูกที่ยกขึ้นเล็กน้อย  และผนังแกนจมูกตั้งตรงได้สัดส่วนสวยงาม

 

การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด แก้จมูก

 1. ปรึกษาแพทย์ เลือกวัสดุเสริมจมูก เลือกเทคนิค ตรวจสุขภาพ
 2. งดยา ที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด เช่น Aspirin ก่อนผ่าตัดอย่างน้อย 5 วัน
 3. งด วิตามิน  หรือสมุนไพร ที่ทานประจำบางชนิด เช่น วิตามิน อี จะทำให้เลือดหยุดยาก
 4. หยุดการสูบบุหรี่ อย่างน้อย 7 วัน

 

การดูแลหลังการผ่าตัดแก้จมูก / ทุบจมูก

 1. นอนศีรษะสูงช่วง 2 วันแรก เพื่อลดการบวม 
 2. ไม่ควรนอนตะแคง 1 สัปดาห์
 3. งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และรับประทานอาหารรสเค็มจัด,เผ็ดจัด และของหมักดอง ประมาณ 1 สัปดาห์
 4. หลังผ่าตัด 24 ชั่วโมง ล้างหน้าเบา ๆ ด้วยสบู่อ่อน
 5. ทำความสะอาดแผลผ่าตัดบริเวณ ปลายจมูกด้านขวาด้วย ไม้พันสำลีจุ่มน้ำต้มสุก
 6. หลังผ่าตัด 3 วัน ดึงปลาสเตอร์ออก
 7. เสริมจมูกไม่ต้องตัดไหม เพราะเป็นไหมละลาย แต่ถ้าเป็นการตัดปีกจมูก แพทย์จะ นัดตัดไหมหลังการผ่าตัด 5 วัน
 8. แพทย์จะนัดตรวจแผล 1 เดือน หลังการผ่าตัด โดยทั่วไปจมูกจะยุบบวมและเข้าที่ใช้ประมาณ1 เดือน 

 

ความเสี่ยงของการผ่าตัดแก้จมูก / ทุบจมูก/ ปรับรูปทรงจมูก

 • การติดเชื้อที่แผล (Infection) หรือ การทำความสะอาดที่ไม่ดีพอ ทำให้เกิดคราบเลือดบริเวณแผลผ่าตัด เพราะฉะนั้นต้องทำแผลให้สะอาดไม่ให้มีคราบเลือดติดอยู่ตรงบริเวณแผลผ่าตัด โดยทั่วไปการผ่าตัดเสริมจมูกตามมาตรฐานการแพทย์จะมีโอกาสการติดเชื้อค่อนข้างต่ำ น้อยกว่า 1% ขึ้นอยู่กับการดูแลแผลผ่าตัดของแต่ละบุคคลในช่วง 2-4 สัปดาห์แรก รวมทั้งปฏิกิริยาการตอบสนองของร่างกาย ภูมิต้านของแต่ละบุคคล
 •  เลือดคั่ง (Hematoma) ทำให้เกิดการบวมมาก หากภายใน 7 วันยังบวมใหญ่อยู่ให้กลับมาพบแพทย์เพื่อเจาะเอาเลือดเสียออก
 •  จมูกเอียง หรือเบี้ยว  (Asymmetry) มีโอกาสทำใหม่รอบสอง
 • มีโอกาสเกิดแผลเป็น (Scaring)
 • ผลข้างคียงจากการดมยาสลบ (Anesthesia effect) ในกรณีผ่าตัดแบบวางยาสลบ ผู้ป่วยอาจมีอาการคลื่นไส้ เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ อาเจียน ในช่วง 1-2 วันหลังผ่าตัด การพักผ่อนที่เพียงพอจะทำให้อาการหายเร็วขึ้น
 • อาการปวดหลังการผ่าตัด (Pain)โดยปกติจะมีอาการปวดแผลไม่มาก สามารถรับประทานยาแก้ปวดได้ในช่วงสัปดาห์แรก กรณีที่ผ่าตัดแบบเปิดและใช้ซี่โครง แพทย์จะให้ยาแก่ปวดแบบฉีดในช่วงวันแรกหลังผ่าตัด หลังจากนั้นสามารถรับประทานยาแก้ปวดได้ตามปกติ
 • อาการบวม (Edema) ในระยะ 2 สัปดาห์แรก จะสังเกตุเห็นการบวมค่อนข้างจัดเจน หลังจากนั้นการบวมจะค่อยลดลง รูปทรงจมูกจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงชัดเจนขึ้นในระยะเวลา 6 – 12 เดือน
 • เนื้อตาย (Necrosis)
 • แผลแยกและมีเลือดออกผิดปกติ (Bleeding) อาจเกิดขึ้นได้ในบางรายที่มีการแข็งตัวของเกร็ดเลือดผิดปกติหรือเลือดออกง่าย ส่วนใหญ่สามารถเย็บแผลแก้ไขได้ในช่วง 2 สัปดาห์แรก
 • สรุป การผ่าตัดเสริมจมูก เป็นการผ่าตัดที่ไม่ซับซ้อน สามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติหลังผ่าตัก 7 วัน อาการปวดอาจจะมีบ้าง รับประทานยาแก้ปวด หรือประคบเย็น

 

การพักฟื้นหลังการผ่าตัดแก้จมูก

          การผ่าตัดเสริมจมูก เป็นการผ่าตัดที่ไม่ซับซ้อน สามารถกลับไปใช้ชิวิตปกติหลังผ่าตัด 7 วัน อาการปวดอาจจะมีบ้าง รับประทานยาแก้ปวด หรือประคบเย็น

 

ผ่าตัดแก้รูปทรงจมูก /ปรับโครงสร้างจมูก ที่ไหนดี มาแก้ไขที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล ?

 1. มีศัลยแพทย์ตกแต่งที่ มีประสบการณ์ และความชำนาญอย่างแท้จริง ในการปรับโครงสร้างจมูกที่มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งการปรับโครงสร้างจมูก เป็นการผ่าตัด ที่มีความซับซ้อนมาก  โดยมีทั้งการผ่าตัดเอากระดูกจมูกออก หรือเสริมกระดูกอ่อนที่มาจากซี่โครง
 2. ศัลยแพทย์มีประสบการณ์ความชำนาญสูง ความเสี่ยงจากการปรับโครงจมูกน้อยมากเพราะ การผ่าตัดปรับโครงสร้างจมูกมีความเสี่ยงสูงเช่น เวลายุบกระดูกจมูก อาจจะ ทะลุ Frontal Sinus ทำให้เกิดติดเชื้อและเป็นโรคไซนัสอักเสบได้   หรือในระหว่างที่ผ่าตัดเอากระดูกอ่อนจากซี่โครง  ออกมาทำ Septum  อาจจะเกิดกระดูกแทง ปอดทะลุได้ (see more)
 3. ศัลยแพทย์มีความชำนาญสูง  ผ่าตัดจะเกิดการบอบช้ำน้อย  ฟื้นตัวได้เร็ว หลังผ่าตัด
 4. เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งมีห้องผ่าตัด  มีอุปกรณ์ ที่ได้มาตรฐานสูงครบ
 5.  เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่ง ที่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน โลก JCI สหรัฐอเมริกา
 6. มีอุปกรณ์  และเครื่องมือที่ทันสมัย  ให้บริการได้หลากหลาย  ครบทุกเทคนิคของการปรับโครงสร้างจมูก
 7. มีทีมวิสัญญีแพทย์ ที่มีประสบการณ์สูง  ให้บริการดูแลทั้ง ก่อนผ่าตัด ระหว่างการผ่าตัด  และ หลังการผ่าตัด case by case  ทำให้คนไข้ปลอดภัย  ผลข้างเคียงน้อย
 8. สถานที่สะอาด ปลอดภัย กว้างขวาง สามารถรักษา social distancing ได้ดี มีมาตรฐานในการป้องกันการติดเชื้อและการระบาดของโรคทางเดินหายใจ เช่น COVID 19 ได้เป็นอย่างดี มีคัดกรองผู้ป่วยและมีห้องแยกผู้ป่วยแบบ Negative pressure จึงมั่นใจได้ว่าทางโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล สะอาด และปลอดภัย
 9. ให้บริการด้วยความโปร่งใส รับผิดชอบ ตรวจสอบได้

 


รูปก่อนและหลัง แก้รูปทรงจมูก / ทุบจมูก / ปรับแต่งโครงสร้างจมูก (Rhinoplasty / Nose Job)


See more


รีวิว แก้รูปทรงจมูก / ทุบจมูก / ปรับแต่งโครงสร้างจมูก (Rhinoplasty / Nose Job)
ข้อมูลโดย

 

รายชื่อศัลยแพทย์ที่ทำการผ่าตัดแก้รูปทรงจมูก ปรับโครงสร้างจมูกName

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail