แก้จมูก / ทุบจมูก / ปรับแต่งจมูก (Revision Rhinoplasty)


หน้าแรก บริการของเรา แก้จมูก / ทุบจมูก / ปรับแต่งจมูก (Revision Rhinoplasty)

ศัลยกรรมใบหน้า @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

แก้จมูก / ทุบจมูก / ปรับแต่งจมูก (Revision Rhinoplasty)         ลักษณะรูปทรงจมูกของแต่ละคนจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ ความแตกต่างของเชื้อชาติ   กรรมพันธุ์   เพศกำเนิด   บางคนมีจมูกใหญ่ สูงมีฮั้ม ( Hump)   จมูกคด   จมูกแหลม จมูกยาวเกินไป  จมูกเอียง จมูกเบี้ยว ฯลฯ   ทำให้รู้สึกไม่มั่นใจ อยากได้จมูกที่มีขนาดและรูปทรงสวยงาม  โค้งรับกับใบหน้า

         การผ่าตัดแก้จมูก เป็นการศัลยกรรมปรับแต่งรูปทรงจมูก  ให้ได้ขนาด และรูปทรงที่สวยงาม รับกับทุกสัดส่วนของใบหน้า  ซึ่งเปรียบเสมือนงานศิลปะที่ศัลยแพทย์จะจินตนาการแก้ไข ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลเท่านั้น  เพราะโครงสร้างพื้นฐานของจมูกไม่มีใครเหมือนกันเลย  เทคนิคการผ่าตัดแก้จมูก มีหลากหลายรูปแบบ บางท่านอาจจะต้องใช้หลายเทคนิคร่วมกันจึงจะประสบความสำเร็จดังที่คาดหวัง

         ดังนั้นการแก้จมูก  จะต้องเลือกศัลยแพทย์ที่มีประสบการณ์ ความชำนาญสูงมาก  ในการปรับแต่งรูปทรง  โครงสร้างของกระดูกจมูก การตัด ทุบหรือยุบกระดูกจมูก จะเกี่ยวข้องกับ โครงสร้างของกระดูกส่วนอื่นๆของใบหน้าด้วย เช่น โพรงกระดูกไซนัส   กระดูกโหนกแก้ม เป็นต้น  ถ้าศัลยแพทย์ไม่มีความเชี่ยวชาญสูงพอ อาจจะทำให้เกิด ผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์  และเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด

 

ภาพก่อนปรับโครงสร้างจมูก

รูปที่ 1.ภาพแสดงโครงสร้างกระดูกภายในจมูก

 

เทคนิคการผ่าตัด แก้จมูก  ปรับทรงจมูก    (Revision Rhinoplasty)

         เทคนิคการผ่าตัด  แก้จมูก ปรับทรงจมูก  หลากหลายรูปแบบด้วยกัน โดยศัลยแพทย์ผู้ชำนาญด้านการแก้จมูก ปรับทรงจมูก จะพิจารณาโครงสร้างเดิมของจมูกเป็นหลัก  แล้วนำเอามาออกแบบปรับรูปทรงใหม่ให้เหมาะสม   สวยงามเหมาะกับใบหน้าโดยรวมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตาม ต้นทุนเดิมที่มีมา  เทคนิคการผ่าตัดแก้ทรงจมูกของโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล ที่นำมาใช้ผสมผสานกัน มีดังนี้ 

 

1. แก้ทรงจมูก  โดยผ่าตัดลดความสูงของสันจมูก

  ลักษณะจมูกเดิม    จมูกที่ใหญ่ และสูงเกินไป
         เป็นการผ่าตัดภายใต้การดมยาสลบ เพื่อตัดกระดูกจมูกส่วนบน ลดความสูงของจมูก ที่ใหญ่และสูงเกินไป  ให้มีขนาดที่เล็กลง  และความโค้งของจมูกกับหน้าผาก ที่เหมาะสมสวยงาม  แผลผ่าตัดจะอยู่ในรูจมูกทั้งสองข้างผ่าน แกนดั้งจมูก ( แผลแบบเปิด)  ใช้ระยะเวลาในการผ่าตัด ประมาณ 2-3 ชั่วโมง นอนโรงพยาบาล 1 คืน และพักฟื้น 1 อาทิตย์  

แสดงภาพก่อนหลัง แก้ทรงจมูก โดยผ่าตัดลดความสูงของสันจมูก

รูปที่ 1. แสดงภาพก่อนหลัง แก้ทรงจมูก  โดยผ่าตัดลดความสูงของสันจมูก

 

2. แก้ทรงจมูก  โดย ผ่าตัดลดความสูงของ ฮัมพ์

ลักษณะจมูกเดิม     มีกระดูกนูนตรงกลางจมูก ( Hump)
         บางท่านจะมีกระดูกนูนตรงบริเวณกลางจมูก มองดูไม่สวยงาม เราสามารถผ่าตัดเอากระดูกที่นูน ออกไป โดยมีการเปิดแผลในรูจมูกผ่านแกนดั้งจมูก  ( แผลแบบเปิด )   ถ้า Hump ไม่สูงมาก ก็สามารถผ่าตัดโดยการใช้ยาชาได้ แต่ถ้า Hump สูงและหนามากอาจต้องใช้เครื่องมือผ่าตัดเฉพาะ และต้องดมยาสลบ ระยะเวลาในการผ่าตัด ประมาณ 1-2 ชั่วโมง สามารถกลับบ้านได้เลย  หรือถ้าดมยาสลบต้องนอน โรงพยาบาล 1 คืน พักฟื้นเพียง 1 อาทิตย์ 

แสดงภาพก่อนหลัง แก้ทรงจมูก โดย ผ่าตัดลดความสูงของ ฮัมพ์

รูปที่ 2. แสดงภาพก่อนหลัง แก้ทรงจมูก  โดย ผ่าตัดลดความสูงของ ฮัมพ์

 

3.  แก้ทรงจมูก  โดยผ่าตัดแก้ไขปลายจมูกยาว

ลักษณะจมูกเดิม     มีปลายจมูกยาวเกินไป
         เป็นการผ่าตัดที่ลดความยาวที่ส่วนปลายของจมูกที่เป็นกระดูกอ่อน แล้วตัดแต่งให้ได้ความยาวที่เหมาะสม โดยการฉีดยาชา เปิดแผลในรูจมูก ทำให้มองไม่เห็นแผลเป็น หลังผ่าตัดกลับบ้านได้ทันที ระยะเวลาในการผ่าตัด ประมาณ 1 ชั่วโมง สามารถกลับบ้านได้เลย พักฟื้นเพียง 1 อาทิตย์ 

แสดงภาพก่อนหลัง แก้ทรงจมูก โดยผ่าตัดแก้ไขปลายจมูกยาว

รูปที่ 3. แสดงภาพก่อนหลัง แก้ทรงจมูก  โดยผ่าตัดแก้ไขปลายจมูกยาว

 

4. การแก้ไขปลายจมูก (  Nose Tip Correction )

ลักษณะจมูกเดิม     ปลายจมูกใหญ่  กว้าง  รูจมูกกว้าง
         เป็นการผ่าตัดแก้ไขปลายจมูกที่ใหญ่ กว้าง รูจมูกกว้าง ให้ดูเล็กเรียว สวยงามอ่อนหวานขึ้น แพทย์จะทำการผ่าตัด ตัดแต่ง เย็บกระดูกอ่อนตรงปลายจมูก ให้ดูแคบลงและยกปลายจมูกให้สูงขึ้นเล็กน้อย   สามารถทำได้ด้วยการฉีดยาชา ระยะเวลาในการผ่าตัด ประมาณ 1 ชั่วโมง สามารถกลับบ้านได้เลย พักฟื้นเพียง 1 อาทิตย์ 

แสดงภาพก่อนหลัง การแก้ไขปลายจมูก ( Nose Tip Correction )

รูปที่ 4. แสดงภาพก่อนหลัง การแก้ไขปลายจมูก (  Nose Tip Correction )

 

5. การแก้จมูก โดยผ่าตัดยุบกระดูกด้านข้างจมูก ( Lateral  Osteotomy )ให้แคบลง

ลักษณะจมูกเดิม    มีแกนจมูกกว้างใหญ่เกินไป
          การแก้ไข ตกแต่งแกนจมูกที่กว้างเกินไปให้เล็กลงให้สัดส่วนกับรูปทรงจมูก  และใบหน้าโดยรวม   ต้องผ่าตัดด้วยการดมยาสลบ เพราะเป็นการตัดกระดูกด้านข้างจมูก ออกบางส่วน   หรือ ถ้าต้องการทำร่วมกับการผ่าตัดกระดูกฮัมพ์ออก ให้เอากระดูกที่ตัดออกมาเสริมแกนกลาง แล้วกดกระดูกแกนจมูกที่เหลือเข้าหากัน  จัดรูปทรงให้ตรง และสวยงาม มีขนาดแกนจมูกที่พอเหมาะกับใบหน้าโดยรวม   ระยะเวลาในการผ่าตัด ประมาณ 1-2 ชั่วโมง   นอนโรงพยาบาล 1 คืน  พักฟื้นเพียง 1 อาทิตย์      

แสดงภาพก่อนหลัง การแก้จมูก โดยผ่าตัดยุบกระดูกด้านข้างจมูก

รูปที่ 5. แสดงภาพก่อนหลัง การแก้จมูก โดยผ่าตัดยุบกระดูกด้านข้างจมูก

 

6. ผ่าตัดแก้ไข ปลายจมูกตก ( Droopy Nose , Nasal tip ptosis)

ลักษณะจมูกเดิม     ปลายจมูกห้อย และตกลงมา

         เป็นการผ่าตัดแก้ไขปลายจมูกห้อยย้อย ให้ยกขึ้น ทำให้มุมดั้งจมูก กับริมฝีปากบนได้องศามากขึ้น รูปทรงจมูกจะดูโดดเด่น สมดุลกับใบหน้าโดยรวมมากขึ้น   โดยทั่วไปสามารถทำการผ่าตัดด้วยการฉีดยาชาเฉพาะที่  หรือดมยาสลบการเปิดแผลจะ เปิดแผล แบบ เปิด ( open technique)  ระยะเวลาในการผ่าตัด ประมาณ 1 ชั่วโมง  สามารถกลับบ้านได้เลย  แต่ถ้าดมยาสลบต้อง ต้องนอนค้างที่โรงพยาบาล 1 คืน พักฟื้นเพียง 1 อาทิตย์     

แสดงภาพก่อนหลัง ผ่าตัดแก้ไข ปลายจมูกตก

รูปที่ 6. แสดงภาพก่อนหลัง ผ่าตัดแก้ไข ปลายจมูกตก

 

7.  ผ่าตัด เสริมผนังกั้นรูจมูก ( Rhinoplasty with Spreading Graft )

ลักษณะจมูกเดิม     สูงใหญ่ กว้าง หรือ มีฮัมพ์

         การผ่าตัดเสริม ผนังกั้นรูจมูกที่  ต้องการเพิ่มเสริมโครงสร้างของแกนจมูกให้แข็งแรง  โดยเอากระดูกอ่อน จากปีกจมูกบางส่วน มาเสริมโครงผนังกั้นจมูกในบริเวณที่ต้องการ ให้คง รูปทรงสันจมูก  ให้สวยงาม   ผ่าตัดด้วยการดมยาสลบ ใช้เวลาผ่าตัด 1 ชั่วโมง นอนโรงพยาบาล 1 คืน พักฟื้น 7 วัน หลังผ่าตัด

แสดงภาพก่อนหลัง ผ่าตัด เสริมผนังกั้นรูจมูก

รูปที่ 7. แสดงภาพก่อนหลัง ผ่าตัด เสริมผนังกั้นรูจมูก

 

 8.  ผ่าตัดแก้ไขผนังกั้นรูจมูกคด (  Rhinoplasty with Septoplasty  )

ลักษณะจมูกเดิม     แกนจมูกคด

         การผ่าตัดแก้ไข ผนังกั้นรูจมูกที่คด  ต้องดัดให้ตรงแล้ว แพคผ้ากอสไว้   ให้คง รูปทรงสันจมูกที่ตรง  และแต่งรูปทรงสวยงาม    นอกจากนี้ยังทำให้ รูจมูกเปิดกว้างขึ้น จะหายใจโล่งขึ้น  ผ่าตัดด้วยการดมยาสลบ ใช้เวลาผ่าตัด 1 ชั่วโมง นอนโรงพยาบาล 1 คืน พักฟื้น 7 วัน หลังผ่าตัด

แสดงภาพก่อนหลัง ผ่าตัดแก้ไขผนังกั้นรูจมูกคด

รูปที่ 8. แสดงภาพก่อนหลัง ผ่าตัดแก้ไขผนังกั้นรูจมูกคด

 

9.  ผ่าตัดเสริมฐานปีกจมูก  ( Peri-nasal Augmentation )

ลักษณะจมูกเดิม  เป็นร่องลึกบริเวณปีกจมูกกับมุมปาก

         เป็นการผ่าตัดเสริมด้วยวัสดุ เช่น ซิลิโคน  ePTFE  เสริมให้จมูกดูโดดเด่นสวยงามและสมดุลมากขึ้น ใบหน้าดูอ่อนเยาว์ เปิดแผล ที่ในปาก เพื่อไม่ให้เห็นแผลเป็น   ใช้ยาชา ผ่าตัดใช้เวลา 1 ชั่วโมงพักฟื้น 7 วัน หลังผ่าตัด ไม่ต้อวตัดไหม เพราะใช้ไหมละลาย

 แสดงภาพก่อนหลัง ผ่าตัดเสริมฐานปีกจมูก

รูปที่ 9. แสดงภาพก่อนหลัง ผ่าตัดเสริมฐานปีกจมูก

 

10. การตัดปีกจมูก ( Alarplasty)

ลักษณะจมูกเดิม     ปีกจมูกใหญ่ กว้าง
         เป็นการแก้ไข ตกแต่งจมูกสำหรับผู้ที่มีปีกจมูกกว้าง กว่าปกติ สามารถทำได้ด้วยการฉีดยาชา เฉพาะที่ ระยะเวลาในการผ่าตัด ประมาณ 30 นาที สามารถกลับบ้านได้เลย พักฟื้นเพียง 1 อาทิตย์      (see more)
แสดงภาพก่อนหลัง การตัดปีกจมูก

รูปที่ 10. แสดงภาพก่อนหลัง การตัดปีกจมูก

 

การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด แก้จมูก

 1. ปรึกษาแพทย์ เลือกวัสดุเสริมจมูก เลือกเทคนิค   ตรวจสุขภาพ
 2. งดยา ที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด เช่น Aspirin ก่อนผ่าตัดอย่างน้อย 5 วัน
 3. งด วิตามิน  หรือสมุนไพร ที่ทานประจำบางชนิด เช่น วิตามิน อี จะทำให้เลือดหยุดยาก
 4. หยุดการสูบบุหรี่ อย่างน้อย 7 วัน

 

ความเสี่ยงของการผ่าตัดแก้จมูก / ทุบจมูก

 • การติดเชื้อที่แผล (Infection) หรือ การทำความสะอาดที่ไม่ดีพอ ทำให้เกิดคราบเลือดบริเวณแผลผ่าตัด เพราะฉะนั้นต้องทำแผลให้สะอาดไม่ให้มีคราบเลือดติดอยู่ตรงบริเวณแผลผ่าตัด โดยทั่วไปการผ่าตัดเสริมจมูกตามมาตรฐานการแพทย์จะมีโอกาสการติดเชื้อค่อนข้างต่ำ น้อยกว่า 1% ขึ้นอยู่กับการดูแลแผลผ่าตัดของแต่ละบุคคลในช่วง 2-4 สัปดาห์แรก รวมทั้งปฏิกิริยาการตอบสนองของร่างกาย ภูมิต้านของแต่ละบุคคล
 •  เลือดคั่ง (Hematoma) ทำให้เกิดการบวมมาก หากภายใน 7 วันยังบวมใหญ่อยู่ให้กลับมาพบแพทย์เพื่อเจาะเอาเลือดเสียออก
 •  จมูกเอียง หรือเบี้ยว  (Asymmetry) มีโอกาสทำใหม่รอบสอง
 • มีโอกาสเกิดแผลเป็น (Scaring )
 • ผลข้างคียงจากการดมยาสลบ (Anesthesia effect) ในกรณีผ่าตัดแบบวางยาสลบ ผู้ป่วยอาจมีอาการคลื่นไส้ เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ อาเจียน ในช่วง 1-2 วันหลังผ่าตัด การพักผ่อนที่เพียงพอจะทำให้อาการหายเร็วขึ้น
 • อาการปวดหลังการผ่าตัด (Pain)โดยปกติจะมีอาการปวดแผลไม่มาก สามารถรับประทานยาแก้ปวดได้ในช่วงสัปดาห์แรก กรณีที่ผ่าตัดแบบเปิดและใช้ซี่โครง แพทย์จะให้ยาแก่ปวดแบบฉีดในช่วงวันแรกหลังผ่าตัด หลังจากนั้นสามารถรับประทานยาแก้ปวดได้ตามปกติ
 • อาการบวม (Edema) ในระยะ 2 สัปดาห์แรก จะสังเกตุเห็นการบวมค่อนข้างจัดเจน หลังจากนั้นการบวมจะค่อยลดลง รูปทรงจมูกจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงชัดเจนขึ้นในระยะเวลา 6 – 12 เดือน
 • เนื้อตาย (Necrosis)
 • แผลแยกและมีเลือดออกผิดปกติ (Bleeding) อาจเกิดขึ้นได้ในบางรายที่มีการแข็งตัวของเกร็ดเลือดผิดปกติหรือเลือดออกง่าย ส่วนใหญ่สามารถเย็บแผลแก้ไขได้ในช่วง 2 สัปดาห์แรก
 • สรุป การผ่าตัดเสริมจมูก เป็นการผ่าตัดที่ไม่ซับซ้อน สามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติหลังผ่าตัก 7 วัน อาการปวดอาจจะมีบ้าง รับประทานยาแก้ปวด หรือประคบเย็น

 

การพักฟื้นหลังการผ่าตัดแก้จมูก

การผ่าตัดเสริมจมูก เป็นการผ่าตัดที่ไม่ซับซ้อน สามารถกลับไปใช้ชิวิตปกติหลังผ่าตัด 7 วัน อาการปวดอาจจะมีบ้าง รับประทานยาแก้ปวด หรือประคบเย็น

 

การดูแลหลังการผ่าตัดแก้จมูก / ทุบจมูก

1.นอนศีรษะสูงช่วง 2 วันแรก เพื่อลดการบวม 
2.ไม่ควรนอนตะแคง 1 สัปดาห์
3.งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และรับประทานอาหารรสเค็มจัด,เผ็ดจัด และของหมักดอง ประมาณ 1 สัปดาห์
4.หลังผ่าตัด 24 ชั่วโมง ล้างหน้าเบา ๆ ด้วยสบู่อ่อน
5.ทำความสะอาดแผลผ่าตัดบริเวณ ปลายจมูกด้านขวาด้วย ไม้พันสำลีจุ่มน้ำต้มสุก 
6.หลังผ่าตัด 3 วัน ดึงปลาสเตอร์ออก
7.เสริมจมูกไม่ต้องตัดไหม เพราะเป็นไหมละลาย แต่ถ้าเป็นการตัดปีกจมูก แพทย์จะ นัดตัดไหมหลังการผ่าตัด 5 วัน  8.แพทย์จะนัดตรวจแผล 1 เดือน หลังการผ่าตัด โดยทั่วไปจมูกจะยุบบวมและเข้าที่ใช้ประมาณ1 เดือน 


รูปก่อนและหลัง แก้จมูก / ทุบจมูก / ปรับแต่งจมูก (Revision Rhinoplasty)
See more


รีวิวแก้จมูก / ทุบจมูก / ปรับแต่งจมูก (Revision Rhinoplasty)


รีวิว ศัลยกรรมจมูก
Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail