แก้จมูก / ทุบจมูก / ปรับแต่งจมูก


หน้าแรก บริการของเรา แก้จมูก / ทุบจมูก / ปรับแต่งจมูก (Rhinoplasty / Nose Job)

ศัลยกรรมหน้า @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

แก้จมูก / ทุบจมูก / ปรับแต่งจมูก (Rhinoplasty / Nose Job)แก้ไขโครงสร้างจมูก (Rhinoplasty)

         ลักษณะรูปทรงจมูกของแต่ละคนจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ ความแตกต่างของเชื้อชาติ กรรมพันธุ์ เพศกำเนิด   โครงสร้างจมูกบางคนขนาดใหญ่ สันจมูกสูงมีฮั้ม ( Hump)  จมูกคด จมูกแหลม จมูกยาวเกินไป  จมูกเอียง ฯลฯ   ทำให้รู้สึกไม่มั่นใจ อยากได้จมูกที่มีขนาดและรูปทรงสวยงาม รับกับใบหน้า

         การผ่าตัดแก้ไขโครงสร้างจมูก เป็นการศัลยกรรมปรับแต่งรูปทรงจมูก  ให้ได้ขนาด และรูปทรงที่สวยงาม รับกับทุกสัดส่วนของใบหน้า  ซึ่งเปรียบเสมือนงานศิลปะที่ศัลยแพทย์จะจินตนาการแก้ไข ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลเท่านั้น  เพราะโครงสร้างพื้นฐานของจมูกมีความแตกต่างในแต่ละบุคคล  เทคนิคการผ่าตัดมีหลากหลายรูปแบบ บางกรณีอาจจะต้องใช้หลายเทคนิคร่วมกันจึงจะประสบความสำเร็จดังที่คาดหวัง การแก้ไขโครงสร้างจมูกให้ได้ผลดีนั้น ผิวหนังและเนื้อปลายจมูกจะต้องไม่หนาเกินไป โครงสร้างส่วนที่เป็นกระดูกและกระดูกอ่อนมีขนาดใหญ่และมองเห็นชัดเจน

         ดังนั้นการแก้ไขโครงสร้างจมูก  จะต้องเลือกศัลยแพทย์ที่มีประสบการณ์ ความชำนาญสูงมาก  ในการปรับแต่งรูปทรง  โครงสร้างของกระดูกจมูก การตัด ทุบหรือยุบกระดูกจมูก จะเกี่ยวข้องกับ โครงสร้างของกระดูกส่วนอื่นๆของใบหน้าด้วย เช่น โพรงกระดูกไซนัส   กระดูกโหนกแก้ม เป็นต้น

 

ภาพก่อนปรับโครงสร้างจมูก

รูปที่ 1.ภาพแสดงโครงสร้างกระดูกภายในจมูก

 

เทคนิคการผ่าตัด แก้จมูก  ปรับทรงจมูก (Revision Rhinoplasty)

         เทคนิคการผ่าตัด แก้จมูก ปรับทรงจมูก  หลากหลายรูปแบบด้วยกัน โดยศัลยแพทย์ผู้ชำนาญด้านการแก้จมูก ปรับทรงจมูก จะพิจารณาโครงสร้างเดิมของจมูกเป็นหลัก แล้วนำเอามาออกแบบปรับรูปทรงใหม่ให้เหมาะสม  สวยงามเหมาะกับใบหน้าโดยรวมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตาม ต้นทุนเดิมที่มีมา  เทคนิคการผ่าตัดแก้ทรงจมูกของโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล ที่นำมาใช้ผสมผสานกัน มีดังนี้ 

 

1. ผ่าตัดลดความสูงและความกว้างของจมูก (Reduction rhinoplasty)

  ลักษณะจมูกเดิม จมูกที่ใหญ่ และสูงเกินไป
         เป็นการผ่าตัดภายใต้การดมยาสลบ เพื่อตัดกระดูกจมูกส่วนบน ลดความสูงของจมูก ที่ใหญ่และสูงเกินไป  ให้มีขนาดที่เล็กลง  และความโค้งของจมูกกับหน้าผาก ที่เหมาะสมสวยงาม  แผลผ่าตัดจะอยู่ในรูจมูกทั้งสองข้างผ่าน แกนดั้งจมูก ( แผลแบบเปิด)  ใช้ระยะเวลาในการผ่าตัด ประมาณ 1 ชั่วโมง นอนโรงพยาบาล 1 คืน และพักฟื้น 1 อาทิตย์   

แสดงภาพก่อนหลัง แก้ทรงจมูก โดยผ่าตัดลดความสูงของสันจมูก

รูปที่ 1. แสดงภาพก่อนหลัง ผ่าตัดลดความสูงและความกว้างของจมูก

 

2. ผ่าตัดลดความสูงของสันจมูก (Hump reduction)

         กรณีที่กระดูกนูนตรงบริเวณกลางจมูก มองดูไม่สวยงาม เราสามารถผ่าตัดเอากระดูกที่นูนออกโดยการใช้ยาชาได้ แต่ถ้า Hump สูงและหนามากอาจต้องยุบกระดูกด้านข้าง (Osteotomy) ร่วมด้วย และต้องดมยาสลบ ระยะเวลาในการผ่าตัด ประมาณ 1-2 ชั่วโมง หากผ่าตัดด้วยการฉีดยาชาสามารถกลับบ้านได้เลย  แต่ในกรณีที่ดมยาสลบต้องนอน โรงพยาบาล 1 คืน พักฟื้นประมาณ 1-2 สัปดาห์ 

แสดงภาพก่อนหลัง แก้ทรงจมูก โดย ผ่าตัดลดความสูงของ ฮัมพ์

รูปที่ 2. แสดงภาพก่อนหลัง ผ่าตัดลดความสูงของสันจมูก

 

3. ผ่าตัดแก้ไขปลายจมูกยาว (Tip shortening)

         ในกรณีปลายจมูกงุ้มหรือยาวเกินไป สามารถผ่าตัดแก้ไขให้ปลายจมูกสั้นลงได้ด้วยการผ่าตัดแบบแผลเปิดแล้วแต่งกระดูกอ่อนปลายจมูกและกระดูกอ่อนผนังกลาง (Septum) ให้สั้นลง ส่วนใหญ่ต้องผ่าตัดร่วมกับส่วนอื่นๆ เช่น ลดขนาดจมูก ลดความสูงของสันจมูก หรือยกปลายจมูกร่วมด้วยซึ่งต้องทำผ่าตัดแบบแผลเปิดและวางยาสลบ

แสดงภาพก่อนหลัง แก้ทรงจมูก โดยผ่าตัดแก้ไขปลายจมูกยาว

รูปที่ 3. แสดงภาพก่อนหลัง ผ่าตัดแก้ไขปลายจมูกยาว

 

4. การแต่งปลายจมูก (Nose Tip plasty)

         ในกรณีที่ปลายจมูกใหญ่  กว้าง  รูจมูกกว้าง สามารถแก้ไขได้ด้วยการผ่าตัดแบบแผลเปิด แล้วเย็บกระดูกอ่อนตรงปลายจมูก ให้ดูแคบลงและยกปลายจมูกให้สูงขึ้นเล็กน้อย   หากแก้ไขเฉพาะแต่งปลายจมูก สามารถทำได้ด้วยการฉีดยาชา ระยะเวลาในการผ่าตัด ประมาณ 1 ชั่วโมง สามารถกลับบ้านได้เลย พักฟื้นเพียง 1 อาทิตย์ 

แสดงภาพก่อนหลัง การแก้ไขปลายจมูก ( Nose Tip Correction )

รูปที่ 4. แสดงภาพก่อนหลัง การแต่งปลายจมูก (Nose Tip plasty)

 

5. ผ่าตัดยุบกระดูกด้านข้างจมูก (Lateral  Osteotomy)

          กรณีที่ฐานกระดูกด้านข้างกว้างใหญ่เกินไป สามารถผ่าตัดการแก้ไขด้วยการ ตัดกระดูกด้านข้างทั้งสองข้างแล้วกดกระดูกฐานจมูกให้แคบเข้าไปโดยแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ

 1. Low-to-High Osteotomy คือยุบกระดูกด้านข้างที่กว้างปานกลาง
 2. Low-to-Low Osteotomy คือยุบกระดูกด้านข้างที่กว้างและสูงมาก

          การผ่าตัดยุบกระดูกด้านข้างมักต้องทำร่วมกับการแก้ไขส่วนอื่นๆในเวลาเดียวกัน เช่น ลดความสูงสันจมูก เสริมหรือยกปลายจมูก ซึ่งต้องผ่าตัดด้วยการดมยาสลบ ระยะเวลาในการผ่าตัด ประมาณ 1-2 ชั่วโมง นอนโรงพยาบาล 1 คืน  พักฟื้นประมาณ 2-3 สัปดาห์      

แสดงภาพก่อนหลัง การแก้จมูก โดยผ่าตัดยุบกระดูกด้านข้างจมูก

รูปที่ 5. แสดงภาพก่อนหลัง ผ่าตัดยุบกระดูกด้านข้างจมูก

 

6. แก้ไขปลายจมูกตก (Droopy Nose , Nasal tip ptosis)

         เป็นการผ่าตัดแก้ไขปลายจมูกห้อยย้อย ให้ยกขึ้น ทำให้มุมดั้งจมูก กับริมฝีปากบนได้องศามากขึ้น รูปทรงจมูกจะดูโดดเด่น สมดุลกับใบหน้าโดยรวมมากขึ้น   สาเหตุเกิดจากสันกลางกระดูกสูงในขณะที่โครงสร้างปลายจมูกไม่แข็งแรงพอเพียง สามารถทำการผ่าตัดด้วยการผ่าตัดแบบแผลเปิด แล้วใช้กระดูกอ่อนจากซี่โครงมาเป็นโครงสร้างค้ำยันปลายจมูก ในบางกรณีอาจต้องยุบกระดูกด้านข้างร่วมด้วย เป็นการผ่าตัดด้วยการดมยาสลบ ระยะเวลาในการผ่าตัด ประมาณ 2-3 ชั่วโมง นอนโรงพยาบาล 1 คืน พักฟื้น 2-3 สัปดาห์     

แสดงภาพก่อนหลัง ผ่าตัดแก้ไข ปลายจมูกตก

รูปที่ 6. แสดงภาพก่อนหลัง แก้ไขปลายจมูกตก (Droopy Nose , Nasal tip ptosis)

 

7. ผ่าตัดแก้ไขผนังกั้นรูจมูกคดและโครงสร้างจมูกเอียง (Septoplasty/Crooked nose correction)

         ในกรณีที่ผนังกั้นรูจมูก (Septum) คดไปด้านใดด้านหนึ่งจะทำให้เกิดการหายใจไม่สะดวก สาเหตุมักจะเกิดในกรณีที่โครงสร้างของกระอ่อนปลายจมูกไม่แข็งแรง สามาถผ่าตัดแก้ไขได้ด้วยการแต่งกระดูก Septum เพื่อทำให้ผนังกั้นจมูกเอียงน้อยลง หายใจได้สะดวกขึ้น หากเป็นไม่มากสามารถผ่าตัดแบบแผลปิด แต่หากโครงสร้างภายในเอียงทั้งหมด รูปจมูกจะดูเอียงชัดเจนจากภายนอก ต้องผ่าตัดแบบแผลเปิดและแก้ไขโครงสร้างด้วยการใช้กระดูกอ่อนจากซี่โครงมาเสริมความแข็งแรงด้วย ผ่าตัดด้วยการดมยาสลบ ใช้เวลาผ่าตัด 1-3 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความผิดปกติของโครงสร้าง นอนโรงพยาบาล 1 คืน พักฟื้น 7 วัน หลังผ่าตัด

แสดงภาพก่อนหลัง ผ่าตัดแก้ไขผนังกั้นรูจมูกคด

รูปที่ 7. แสดงภาพก่อนหลัง ผ่าตัดแก้ไขผนังกั้นรูจมูกคดและโครงสร้างจมูกเอียง (Septplasty/Crooked nose correction)

 

8. ผ่าตัดเสริมฐานปีกจมูก (Peri-nasal Augmentation)

ลักษณะจมูกเดิม เป็นร่องลึกบริเวณปีกจมูกกับมุมปาก

         เป็นการผ่าตัดเสริมด้วยวัสดุ เช่น ซิลิโคน  ePTFE หรือ ADM (Acellular dermal matrix)เสริมให้จมูกดูโดดเด่นสวยงามและสมดุลมากขึ้น ใบหน้าดูอ่อนเยาว์ สามารถผ่าตัดด้วยการเปิดแผลบริเวณใต้ปีกจมูกหรือแผลในปาก ใช้ยาชา ผ่าตัดใช้เวลา 1 ชั่วโมงพักฟื้น 7 วัน หลังผ่าตัด

 แสดงภาพก่อนหลัง ผ่าตัดเสริมฐานปีกจมูก

รูปที่ 8. แสดงภาพก่อนหลัง ผ่าตัดเสริมฐานปีกจมูก

 

9. การตัดปีกจมูก (Alarplasty)

ลักษณะจมูกเดิม ปีกจมูกใหญ่ กว้าง
         เป็นการแก้ไข ตกแต่งจมูกสำหรับผู้ที่มีปีกจมูกกว้าง กว่าปกติ สามารถทำได้ด้วยการฉีดยาชา เฉพาะที่ ระยะเวลาในการผ่าตัด ประมาณ 30 นาที สามารถกลับบ้านได้เลย พักฟื้นเพียง 1 อาทิตย์  (see more)

แสดงภาพก่อนหลัง การตัดปีกจมูก

รูปที่ 9. แสดงภาพก่อนหลัง การตัดปีกจมูก

 

การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด แก้จมูก

 1. ปรึกษาแพทย์ เลือกวัสดุเสริมจมูก เลือกเทคนิค ตรวจสุขภาพ
 2. งดยา ที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด เช่น Aspirin ก่อนผ่าตัดอย่างน้อย 5 วัน
 3. งด วิตามิน  หรือสมุนไพร ที่ทานประจำบางชนิด เช่น วิตามิน อี จะทำให้เลือดหยุดยาก
 4. หยุดการสูบบุหรี่ อย่างน้อย 7 วัน

 

การดูแลหลังการผ่าตัดแก้จมูก / ทุบจมูก

 1. นอนศีรษะสูงช่วง 2 วันแรก เพื่อลดการบวม 
 2. ไม่ควรนอนตะแคง 1 สัปดาห์
 3. งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และรับประทานอาหารรสเค็มจัด,เผ็ดจัด และของหมักดอง ประมาณ 1 สัปดาห์
 4. หลังผ่าตัด 24 ชั่วโมง ล้างหน้าเบา ๆ ด้วยสบู่อ่อน
 5. ทำความสะอาดแผลผ่าตัดบริเวณ ปลายจมูกด้านขวาด้วย ไม้พันสำลีจุ่มน้ำต้มสุก
 6. หลังผ่าตัด 3 วัน ดึงปลาสเตอร์ออก
 7. เสริมจมูกไม่ต้องตัดไหม เพราะเป็นไหมละลาย แต่ถ้าเป็นการตัดปีกจมูก แพทย์จะ นัดตัดไหมหลังการผ่าตัด 5 วัน
 8. แพทย์จะนัดตรวจแผล 1 เดือน หลังการผ่าตัด โดยทั่วไปจมูกจะยุบบวมและเข้าที่ใช้ประมาณ1 เดือน 

 

ความเสี่ยงของการผ่าตัดแก้จมูก / ทุบจมูก

 • การติดเชื้อที่แผล (Infection) หรือ การทำความสะอาดที่ไม่ดีพอ ทำให้เกิดคราบเลือดบริเวณแผลผ่าตัด เพราะฉะนั้นต้องทำแผลให้สะอาดไม่ให้มีคราบเลือดติดอยู่ตรงบริเวณแผลผ่าตัด โดยทั่วไปการผ่าตัดเสริมจมูกตามมาตรฐานการแพทย์จะมีโอกาสการติดเชื้อค่อนข้างต่ำ น้อยกว่า 1% ขึ้นอยู่กับการดูแลแผลผ่าตัดของแต่ละบุคคลในช่วง 2-4 สัปดาห์แรก รวมทั้งปฏิกิริยาการตอบสนองของร่างกาย ภูมิต้านของแต่ละบุคคล
 •  เลือดคั่ง (Hematoma) ทำให้เกิดการบวมมาก หากภายใน 7 วันยังบวมใหญ่อยู่ให้กลับมาพบแพทย์เพื่อเจาะเอาเลือดเสียออก
 •  จมูกเอียง หรือเบี้ยว  (Asymmetry) มีโอกาสทำใหม่รอบสอง
 • มีโอกาสเกิดแผลเป็น (Scaring )
 • ผลข้างคียงจากการดมยาสลบ (Anesthesia effect) ในกรณีผ่าตัดแบบวางยาสลบ ผู้ป่วยอาจมีอาการคลื่นไส้ เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ อาเจียน ในช่วง 1-2 วันหลังผ่าตัด การพักผ่อนที่เพียงพอจะทำให้อาการหายเร็วขึ้น
 • อาการปวดหลังการผ่าตัด (Pain)โดยปกติจะมีอาการปวดแผลไม่มาก สามารถรับประทานยาแก้ปวดได้ในช่วงสัปดาห์แรก กรณีที่ผ่าตัดแบบเปิดและใช้ซี่โครง แพทย์จะให้ยาแก่ปวดแบบฉีดในช่วงวันแรกหลังผ่าตัด หลังจากนั้นสามารถรับประทานยาแก้ปวดได้ตามปกติ
 • อาการบวม (Edema) ในระยะ 2 สัปดาห์แรก จะสังเกตุเห็นการบวมค่อนข้างจัดเจน หลังจากนั้นการบวมจะค่อยลดลง รูปทรงจมูกจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงชัดเจนขึ้นในระยะเวลา 6 – 12 เดือน
 • เนื้อตาย (Necrosis)
 • แผลแยกและมีเลือดออกผิดปกติ (Bleeding) อาจเกิดขึ้นได้ในบางรายที่มีการแข็งตัวของเกร็ดเลือดผิดปกติหรือเลือดออกง่าย ส่วนใหญ่สามารถเย็บแผลแก้ไขได้ในช่วง 2 สัปดาห์แรก
 • สรุป การผ่าตัดเสริมจมูก เป็นการผ่าตัดที่ไม่ซับซ้อน สามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติหลังผ่าตัก 7 วัน อาการปวดอาจจะมีบ้าง รับประทานยาแก้ปวด หรือประคบเย็น

 

การพักฟื้นหลังการผ่าตัดแก้จมูก

          การผ่าตัดเสริมจมูก เป็นการผ่าตัดที่ไม่ซับซ้อน สามารถกลับไปใช้ชิวิตปกติหลังผ่าตัด 7 วัน อาการปวดอาจจะมีบ้าง รับประทานยาแก้ปวด หรือประคบเย็น


รูปก่อนและหลัง แก้จมูก / ทุบจมูก / ปรับแต่งจมูก (Rhinoplasty / Nose Job)


See more


รีวิว แก้จมูก / ทุบจมูก / ปรับแต่งจมูก (Rhinoplasty / Nose Job)
Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail