การตกแต่งแคมและหัวหน่าว


หน้าแรก บริการของเรา การตกแต่งแคมและหัวหน่าว

การตกแต่งช่องคลอด @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

การตกแต่งแคมและหัวหน่าวการตกแต่งแคมและหัวหน่าวประกอบด้วย

 1. การเสริมแคมและหัวหน่าว
 2. การตกแต่งแคม
 3. การตกแต่งหัวหน่าว
 4. การปรับสีผิวแคมและปากช่องคลอด

 

1. การเสริมแคมใหญ่และหัวหน่าว

          ในคนที่เริ่มอายุมากขึ้น เนื้อเยื่อในชั้นไขมันจะเริ่มลดลงซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความหย่อนคล้อยและความเหี่ยวย่นตามมาได้ ในบริเวณของอวัยวะเพศก็เช่นกัน การเหี่ยวย่นและบางตัวลงของเนื้อเยื่อบริเวณแคมและหัวเหน่านี้มักมีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ได้ตั้งแต่เรื่องของการเสียดสีซึ่งอาจทำให้เกิดความเจ็บและแสบจนถึงมีเลือดออกได้ในขณะมีเพศสัมพันธ์

 

การรักษา

          การเสริมแคมและหัวเหน่าทำได้โดยการใช้เซลล์ไขมันของตัวคนไข้เองฉีดเข้าไปเสริมในบริเวณนั้น โดยเริ่มจากกการดูดไขมันทางหน้าท้องออกมาและมาผ่านกระบวนวิธีเพื่อเตรียมเซลล์ไขมันฉีดเข้าไปในบริเวณที่ต้องการ โดยระยะเวลาในการผ่าตัดประมาณ 30 นาที ด้วยเทคนิคการใช้เซลล์ไขมันตัวเองนี้ ต้องทำในห้องผ่าตัดใหญ่เท่านั้นเพื่อได้ในเรื่องความปลอดภัยและการปลอดเชื้อที่ดีที่สุด

 

เคสที่ควรได้รับการรักษา

          เคสที่ต้องการปรับรูปร่างของแคมและหัวเหน่าซึ่งอาจมาจากสาเหตุหลายๆอย่างเช่นอายุที่มากขึ้น น้ำหนักที่ลดลง มีประวัติคลอดบุตร 

 

ระยะเวลาในการผ่าตัดและการพักฟื้น    

          หลังทำคนไข้สามารถกลับบ้านได้เลย อาจมีบวมและช้ำบ้างเล็กน้อยประมาณ 7 วัน และอาจมีน้ำซึมๆมาจากรูที่เจาะดูดไขมันได้ในช่วง  1-2 วันแรก คนไข้สามารถอาบน้ำได้ในวันที่สามหลังผ่าตัดและกลับไปทำงานได้ประมาณ 7 วันหลังผ่าตัด

 

การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดหรือก่อนมาพบแพทย์

 • ในกรณีที่มีโรคประจำตัวให้นำยาที่ใช้ประจำมาพบแพทย์ด้วย และถ้ามีผลเลือดตรวจสุขภาพหรือที่เกี่ยวข้องกับโรคประจำตัวให้นำผลเลือดมาพร้อมกัน
 • งดน้ำงดอาหารก่อนเวลาผ่าตัดอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
 • ในกรณีที่มีการใช้ยาละลายลิ่มเลือดเป็นประจำ ให้ปรึกษาแพทย์ประจำเรื่องการหยุดยาก่อนการผ่าตัด

 

2. การตกแต่งแคม

           แคมเป็นเนื้อเยื่อบริเวณปากช่องคลอดซึ่งจะประกอบด้วย 2 ส่วนทั้งแคมใหญ่และแคมเล็ก แคมของผู้หญิงแต่ละ คนมีลักษณะความกว้างที่แตกต่างกันขนาดจะแตกต่างกันไปในแต่ละคน ในบางคนอาจมีขนาดไม่เท่ากันมาแต่กําเนิด สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทําให้แคมเล็กมีขนาดใหญ่มากขึ้นเช่น การคลอดบุตร อายุที่เพิ่มขึ้น จากฮอร์โมน เกิดจากบาดแผลจากอุบัติเหตุสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทําให้แคมใหญ่มีขนาดที่ผิดปกติและไม่สวยงาม เช่น การคลอดบุตร หรือมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งการแก้ไขส่วนใหญ่มักทําโดยการดูดไขมันปรับรูปทรง
 
 

การรักษา

           การผ่าตัดสามารถทําได้ทั้งแบบฉีดยาชาเฉพาะที่หรือภายใต้การดมยาสลบทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์ แพทย์จะตัดเฉพาะสวนของแคมเล็กที่ใหญ่ให้เล็กลง หรือใกล้เคียงกับขนาดปกติมากที่สุดและเย็บแผลด้วยไหมเส้นเล็กที่ไม่ทิ้งร่องรอยของแผลเป็น
 
 

เทคนิคการผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก

 1. การผ่าแบบตรงๆ ส่วนใหญ่มักทําในกรณีที่ต้องการลดขนาดแคมลงค่อนข้างมาก แต่ข้อเสียคือเรื่องความสวยงาม
 2. ตัดออกเป็นรูปสามเหลี่ยม ข้อดีคือสามารถเลี่ยงการทําลายของเส้นประสาทบริเวณนั้นได้เป็นอย่างดีและได้ ในเรื่องของความสวยงามมากที่สุด
 3. ตัดออกเป็นรูปตัว Z ใช้ในกรณีที่ส่วนของแคมเล็กมีลักษณะที่ยื่นออกมาใกล้หนังหุ้มคลิตอริสและใกล้ ปากช่องคลอด
 

เคสที่ควรได้รับการผ่าตัด

           คนที่มีขนาดของแคมที่ไม่เท่ากัน ขนาดใหญ่กว่าปกติมีปัญหาในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์จากขนาดที่ ผิดปกติของแคม หรือในเรื่องของความสวยงาม
 
 

การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดหรือก่อนมาพบแพทย์

 • ในกรณีที่มีโรคประจําตัวให้นํายาที่ใช้ประจํามาพบแพทย์ด้วย และถ้ามีผลเลือดตรวจสุขภาพหรือที่เกี่ยวข้อง กับโรคประจําตัวให้นําผลเลือดมาพร้อมกัน
 • งดน้ำงดอาหารก่อนเวลาผ่าตัดอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
 • ในกรณีที่มีการใช้ยาละลายลิ่มเลือดเป็นประจำ ให้ปรึกษาแพทย์ประจําเรื่องการหยุดยาก่อนการผ่าตัด
 
 

ระยะเวลาในการผ่าตัดและการพักฟื้น

           ในการผ่าตัดใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง กรณีที่ฉีดยาชาเฉพาะที่สามารถกลับบ้านได้เลยหลังทำ แต่ถ้า กรณีที่ดมยาสลบต้องนอนรพ.1 คืน หลังจากผ่าตัดอาจมีความรู้สึกปวด บวมได้เล็กน้อยประมาณ 1 สัปดาห์ สามารถกลับไปทํางานตามปกติได้ภายใน3-4 วัน ควรงดออกกําลังกายหนักๆในช่วงหนึ่งเดือนแรกและควรงดการมีเพศสัมพันธ์ประมาณหกสัปดาห์หลังผ่าตัด

 

 

3. การเสริมแคมใหญ่และหัวหน่าว

          ในคนที่เริ่มอายุมากขึ้น เนื้อเยื่อในชั้นไขมันจะเริ่มลดลงซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความหย่อนคล้อยและความเหี่ยวย่นตามมาได้ ในบริเวณของอวัยวะเพศก็เช่นกัน การเหี่ยวย่นและบางตัวลงของเนื้อเยื่อบริเวณแคมและหัวเหน่านี้มักมีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ได้ตั้งแต่เรื่องของการเสียดสีซึ่งอาจทำให้เกิดความเจ็บและแสบจนถึงมีเลือดออกได้ในขณะมีเพศสัมพันธ์

 

การรักษา

          การเสริมแคมและหัวเหน่าทำได้โดยการใช้เซลล์ไขมันของตัวคนไข้เองฉีดเข้าไปเสริมในบริเวณนั้น โดยเริ่มจากกการดูดไขมันทางหน้าท้องออกมาและมาผ่านกระบวนวิธีเพื่อเตรียมเซลล์ไขมันฉีดเข้าไปในบริเวณที่ต้องการ โดยระยะเวลาในการผ่าตัดประมาณ 30 นาที ด้วยเทคนิคการใช้เซลล์ไขมันตัวเองนี้ ต้องทำในห้องผ่าตัดใหญ่เท่านั้นเพื่อได้ในเรื่องความปลอดภัยและการปลอดเชื้อที่ดีที่สุด

 

เคสที่ควรได้รับการรักษา

          เคสที่ต้องการปรับรูปร่างของแคมและหัวเหน่าซึ่งอาจมาจากสาเหตุหลายๆอย่างเช่นอายุที่มากขึ้น น้ำหนักที่ลดลง มีประวัติคลอดบุตร 

 

ระยะเวลาในการผ่าตัดและการพักฟื้น    

          หลังทำคนไข้สามารถกลับบ้านได้เลย อาจมีบวมและช้ำบ้างเล็กน้อยประมาณ 7 วัน และอาจมีน้ำซึมๆมาจากรูที่เจาะดูดไขมันได้ในช่วง  1-2 วันแรก คนไข้สามารถอาบน้ำได้ในวันที่สามหลังผ่าตัดและกลับไปทำงานได้ประมาณ 7 วันหลังผ่าตัด

 

การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดหรือก่อนมาพบแพทย์

 • ในกรณีที่มีโรคประจำตัวให้นำยาที่ใช้ประจำมาพบแพทย์ด้วย และถ้ามีผลเลือดตรวจสุขภาพหรือที่เกี่ยวข้องกับโรคประจำตัวให้นำผลเลือดมาพร้อมกัน
 • งดน้ำงดอาหารก่อนเวลาผ่าตัดอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
 • ในกรณีที่มีการใช้ยาละลายลิ่มเลือดเป็นประจำ ให้ปรึกษาแพทย์ประจำเรื่องการหยุดยาก่อนการผ่าตัด

 

4. การปรับสีผิวบริเวณปากช่องคลอด

          สีผิวบริเวณอวัยวะเพศมักมีสีคล้ำมากกว่าอวัยวะอื่นในร่างกายเนื่องจากปริมาณเม็ดสีเมลานินที่เยอะมากกว่าที่อื่น และสาเหตุอื่นๆเช่น อายุที่เพิ่มมากขึ้น การคลอดบุตร การมีเพศสัมพันธ์

 

การรักษา

          การปรับสีบริเวณอวัยวะเพศโดยใช้เลเซอร์ซึ่งเป็นเลเซอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้พลังงานที่เหมาะสมกับบริเวณนี้โดยตรง โดยจะทายาชาบริเวณที่ต้องการจะปรับสีทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที และหลังจากนั้นก็จะเริ่มเลเซอร์ โดยใช้เวลาโดยรวมประมาณ 45 นาที

 

การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดหรือก่อนมาพบแพทย์

 • ในกรณีที่มีโรคประจำตัวให้นำยาที่ใช้ประจำมาพบแพทย์ด้วย และถ้ามีผลเลือดตรวจสุขภาพหรือที่เกี่ยวข้องกับโรคประจำตัวให้นำผลเลือดมาพร้อมกัน
 • งดน้ำงดอาหารก่อนเวลาผ่าตัดอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
 • ในกรณีที่มีการใช้ยาละลายลิ่มเลือดเป็นประจำ ให้ปรึกษาแพทย์ประจำเรื่องการหยุดยาก่อนการผ่าตัด

 

การดูแลหลังทำการรักษา

 • หลังทำให้ทาครีมเพื่อความชุ่มชื้น
 • จะรู้สึกแสบๆร้อนๆได้ในช่วง4-5วันหลังทำ
 • ระมัดระวังเรื่องของความสะอาดและซับให้แห้งทุกครั้งหลังเข้าห้องน้ำ
 • คนไข้สามารถมีเพศสัมพันธ์และออกกำลังได้ตามปกติหลังจากทำไปประมาณ 10 วัน

 


รูปก่อนและหลัง การตกแต่งแคมและหัวหน่าว


ภาพก่อนและหลัง การตกแต่งแคม
Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail