ตัดกราม / เหลากราม / กรอกราม


หน้าแรก บริการของเรา ตัดกราม / เหลากราม / กรอกราม (Jaw Reduction)

ศัลยกรรมใบหน้า @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

ตัดกราม / เหลากราม / กรอกราม (Jaw Reduction)ผ่าตัดกราม (Jaw Reduction)

 

           กรามเป็นส่วนหนึ่งของความสวยงามและความกลมกลืน ของใบหน้า เมื่อต้องการที่จะปรับเปลี่ยนรูปหน้า การมีกรามใหญ่ๆ เป็นเหลี่ยมมุม มีกล้ามเนื้อแข็งแรง ทำให้ใบหน้าดูดุดัน เข้มแข็งมาก การผ่าตัดกรามเพื่อเหลากราม ลดขนาด และทำให้แนวกรามมีความโค้งเรียวยาว เป็นแนวเดียวกับแนวคาง จะทำให้ใบหน้าเรียว ดูอ่อนหวาน มีเสน่ห์น่าชวนมอง การตัดกรามเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ต้องไม่ตัดเป็นตัว V มากจนเกินไป เพราะจะทำให้ใบหน้าหน้าดูแหลมเหมือนหนู ต้องตัดพอประมาณให้มีความโค้งมนรับกับคาง นอกจากนี้แล้ว การตัดกรามยังมีความสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนใบหน้าชายให้เป็นหญิงอีกด้วย  (Facial Feminization Surgery)   

 

บุคคลที่เหมาะสม กับการผ่าตัดกราม

 1. มีขนาดกรามใหญ่ และดูแข็งแรงมาก เมื่อเทียบกับใบหน้าทั้งหมด
 2. มีกรามกว้าง และหน้ากลม
 3. มีขากรรไกรล่างยาว
 4. แนวกรามแบนราบ
 5. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคแอบแฝงที่เป็นอันตรายต่อการผ่าตัด
 6. สุขภาพจิตปกติ คาดหวังผลและรับผลการผ่าตัดตามความเป็นจริงได้( realistic expectation)
 7. สามารถยินยอมให้แพทย์ผ่าตัดได้ด้วยตัวเอง ไม่มีผู้ใดมาครอบงำ

 

หลักการเลือกศัลยแพทย์ ตัดกราม

 1. ต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ  มีใบรับรองวุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตร (Board Certified ) ได้แก่ ศัลยแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่ง Plastic Surgeon หรือ ศัลยแพทย์กระดูกขากรรไกร และใบหน้า Maxillofacial Surgeon
 2. ตรวจสอบประสบการณ์และความชำนาญให้แน่ชัด เพราะการผ่าตัดกระดูกใบหน้าอันตรายมาก ระวังการตัดกระดูกไม่เรียบ กระดูกขากรรไกรแตกหัก,  เสันประสาทที่ควบคุมกล้ามเนื้อ ที่ปากเวลายิ้มหรืออ้าปาก ฉีกขาด สามารถดูแลให้คำปรึกษาเรื่องปัญหาแทรกซ้อนจากการตักกรามได้
 3. มีทักษะความชำนาญในการผสมผสาน  การศัลยกรรม กรามกับความงามทุกส่วนบนใบหน้าได้อย่างมืออาชีพ

 

7 เทคนิคการผ่าตัดกราม ของโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล

          เนื่องจากรูปหน้าแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป การปรับรูปหน้าในส่วนใบหน้าด้านล่างที่ประกอบด้วยกราม ขากรรไกร และคาง เป็นหลัก การผ่าตัดในส่วนนี้ต้องผสมผสานสัดส่วนของกราม ขากรรไกร และคาง ให้เป็นเหมือนส่วนเดียวกัน จึงต้องมีการผ่าตัดเหลากรามหลากหลายรูปแบบเพื่อเป็นทางเลือกในการปรับใบหน้าในส่วนนี้ ให้ได้สัดส่วนที่พอเหมาะ กลมกลืนไปหมดทั้งใบหน้า ดังแสดงในภาพดังต่อไปนี้

 

ผ่าตัดกรามแบบที่ 1 ตัดแค่มุมด้านในขากรรไกร
ผ่าตัดกรามแบบที่ 1 ตัดมุมกราม สำหรับคนที่มีแต่มุมกรามเท่านั้น ขากรรไกรและคางปกติ
ผ่าตัดกรามแบบที่ 2 ตัดแค่มุมด้านในขากรรไกรยาวมาถึงกี่งกลางของขากรรไกร
ผ่าตัดกรามแบบที่ 2 ตัดกราม จากกรามด้านในสุดยาวมาถึงกี่งกลางของขากรรไกร สำหรับคนที่กรามใหญ่
 
ผ่าตัดกรามแบบที่ 3กรรไกรด้านใน ยาวมาถึงแนวคาง สำหรับคนที่หน้าเป็นสี่เหลี่ยม
ผ่าตัดกรามแบบที่ 3 ตัดกรามจากมุมด้านในสุดยาวมาถึงคางด้านข้าง สำหรับคนที่หน้าเป็นสี่เหลี่ยม กรามใหญ่ คางกว้าง
ผ่าตัดกรามแบบที่ 4 ตัดขากรรไกรเฉพาะมุมคางด้านข้าง เหมาะกับคนที่คางเป็นเหลี่ยม
ผ่าตัดกรามแบบที่ 4 ตัดมุมคางด้านข้าง สำหรับคนที่มีคางเป็นเหลี่ยมแต่ไม่กว้างมาก
 
แนวคางด้านข้าง ยาวถึงกี่งกลางขากรรไกร สำหรับคนที่มีคางเป็นสี่เหลี่ยมกว้าง
ผ่าตัดกรามแบบที่ 5 ตัดคางด้านข้าง ยาวไปถึงกึ่งกลาง ขากรรไกร สำหรับคนที่คางกว้าง และใหญ่ไปถึงกึ่งกลางขากรรไกร
ผ่าตัดกรามแบบที่ 6 ตัดคางด้านหน้าและขากรรไกรแนวด้านข้าง ยาวถึงกึ่งกลางขากรรไกร สำหรับคนที่คางกว้างใหญ่และยาว
ผ่าตัดกรามแบบที่ 6 ตัดคางด้านหน้าและด้านข้าง ยาวไปถึงกึ่งกลางขากรรไกร สำหรับคนที่คางกว้างและยาวกว่าปกติ
ผ่าตัดกรามแบบที่ 7 ตัดกระดูกขากรรไกรทั้งหมดตั้งแต่แนวกรามถึงคาง เป็นรูปเกือกม้า สำหรับคนขากรรไกรใหญ่ หน้าใหญ่ คางยาว
ผ่าตัดกรามแบบที่ 7 ตัดกราม ตัดคาง โดยตัดจากมุมกรามด้านใน ยาวมาถึงปลายคางทั้งสองด้าน
 

 

 

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดกราม

          การเตรียมตัวที่ดีจะทำให้ผลการผ่าตัดออกมาดี ไม่บอบช้ำมาก และฟื้นตัวเร็ว การผ่าตัดทุกชนิดต้องการ การดูแลเอาใจใส่สุขภาพร่างกาย และจิตใจ ก่อนและหลังการผ่าตัดรวมถึงการวางแผนระยะเวลาการฟักฟื้น  การปรึกษาและการได้รับข้อมูลจากแพทย์เกี่ยวกับปัญหาแทรกซ้อนและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ระหว่างและหลังผ่าตัด   ควรมีการเตรียมตัวดังนี้

 1. ตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจเลือดทั่วไป CBC , HIV, Hepatitis  ตรวจ EKG และStress test, กรณีที่อายุเกิน 40 ปีเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าหัวใจแข็งแรงเพียงพอ ที่จะพร้อมรับการผ่าตัดและดมยาสลบ  หรืออายุน้อยกว่านี้ ที่ แพทย์เห็นว่าอาจจะมีความเสี่ยง รวมถึง X ray ปอดด้วย
 2. งดการสูบบุหรี่อย่างน้อย 2 อาทิตย์  การสูบบุหรี่จัด จะมีผลต่อระยะเวลาพักฟื้น การการสมานแผลของคนไข้ผ่าตัด
 3. หยุดยา  วิตามิน  หรือสมุนไพร บางชนิดที่รับประทานประจำ ที่มีผลต่อการไหลออกของเลือด  หรือทำให้เลือดหยุดยากกว่าปกติในระหว่างการผ่าตัด เช่น แอสไพริน  วิตามิน อี  สมุนไพร หรือนำยาที่รับประทานประจำไปให้ศัลยแพทย์ดูก่อนการผ่าตัดว่าต้องหยุดตัวไหนหรือไม่ จะได้วางแผนไว้ก่อน

 

ขั้นตอนการผ่าตัดกราม

ใช้เวลาผ่าตัด 1-2 ชั่วโมง ขึ้นกับความยากง่าย และความหนาของกรามโดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. ดมยาสลบ ต้องงดน้ำ อาหาร อย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนผ่าตัด
 2. ตำแหน่งแผลมักอยู่ในปาก เพื่อซ่อนแผลผ่าตัด
 3. ตัดกระดูกกรามตามแนวที่กำหนด เอากระดูกกรามออกด้วยความระมัดระวังเนื่องจากกระดูกมีความคม ป้องกันการโดนเส้นเลือดและเนื้อเยื่อฉีกขาด จากนั้น กรอกระดูกกรามเพื่อลดความคมของกระดูก และปรับแนวกราม – คาง ให้เรียบเนียนเป็นแนวเดียวกันซึ่ง สำคัญมาก จะทำให้กรามโค้งสวยได้รูป ไปถึงแนวคาง
 4. เย็บปิดแผลด้วยไหมละลาย

 

การพักฟื้นหลังการผ่าตัดกราม

          การศัลยกรรมผ่าตัดกราม เหลากราม เป็นการผ่าตัดใหญ่ของใบหน้า  หลังการผ่าตัดแพทย์จะให้ยาแก้ปวด ลดบวม และ ยาแก้อักเสบ อาการบวม จะเกิดมากหรือน้อยขึ้นกับแต่ละบุคคล หลังผ่าตัดอาจจะใช้เจลเย็นประคบเพื่อลดอาการบามช้ำ และอาการปวดให้น้อยลง อาการบวมจะมากที่สุด 2-3 วันแรกหลังผ่าตัด หลังจากนั้นจะค่อยๆลดลงจนเข้าที่ประมาณ2-3 เดือน อาการชา อาจจะเกิดขึ้นได้บริเวณใกล้ๆแผลผ่าตัด อาการชาดังกล่าวโดยปกติจะหายไปได้เองแต่ใช้เวลา  อย่างไรก็ตามการดูแลแผลและปฏิบัติตามคำแนะนำของศัลยแพทย์  จะช่วยป้องกันการติดเชื้อ และระยะเวลาในการพักฟื้นจะน้อยลง เช่น

 1. เวลานอนให้ศรีษะสูง
 2. รับประทานอาหารเหลวประมาณ1 เดือน หลังผ่าตัด ลดความปวด และไม่ทำให้แผลฉีกขาด
 3. ใช้ผ้ารัดหน้าตลอดเวลา 3 วันแรกหลังผ่าตัดหลังจากนั้น รัดที่บ้านตอนนอน ช่วยลดบวม ได้เร็วขึ้น ระมัดระวังเวลาล้างหน้าหรือสระผม ให้ทำแบบเบาๆ
 4. ใช้น้ำยาบ้วนปากบ่อยๆ ให้ภายในปากไม่แห้ง คราบเลือดหลุดเร็ว ป้องกันการติดเชื้อด้วย
 5. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องอ้าปากกว้างๆบ่อยๆประมาณ 1 เดือน
 6. งดดื่ม แอลกอฮอล์  และงดสูบบุหรี่ 2 อาทิตย์ หลังผ่าตัด
 7. ไปพบแพทย์ตามนัด มีคำถามสงสัยปรึกษาแพทย์ทันที

สามารถกลับไปทำงานได้ 7-10 วันหลังผ่าตัด  ออกกำลังกายได้หลังผ่าตัด 1 เดือน

 

ความเสี่ยง และภาวะแทรกซ้อนที่อาจะเกิดขึ้นได้

การผ่าตัดกราม เป็นการผ่าตัดที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่

 • ความเสี่ยงจากการดมยา
 • เลือดคั่งเป็นถุง Hematoma
 • Deep vein thrombosis
 • Pulmonary embolism
 • ไม่พอใจกับผลผ่าตัด

 

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ได้แก่

การติดเชื้อ อาจจะเกิดได้บริเวณแผลผ่าตัด ควรบ้วน ล้างปากด้วย น้ำยาบ้านปาก

อาการชา อาจจะเกิดได้บริเวณแผลผ่าตัด เพราะเกิดการฉีกขาดขณะผ่าตัด แต่จะหายได้เองประมาณ 6-12 เดือน

กรามสองข้างอาจจะไม่เท่ากันได้ เพราะการผ่าตัดกระดูกกรามแผลในปาก การเท่ากันเป๊ะเป็นไปได้ยากแต่แก้ไขได้ด้วยการผ่าตัดครั้งที่สอง


รูปก่อนและหลัง ตัดกราม / เหลากราม / กรอกราม (Jaw Reduction)
See moreรีวิว ผ่าตัดกราม
Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail