ตกแต่งเยื่อพรหมจารี


หน้าแรก บริการของเรา ตกแต่งเยื่อพรหมจารี

การตกแต่งช่องคลอด @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

ตกแต่งเยื่อพรหมจารีตกแต่งเยื่อพรหมจารี

          เยื่อพรหมจารีเป็นเยื่อบางๆ ที่กั้นบริเวณปากช่องคลอดซึ่งสามารถฉีกขาดได้จากหลายสาเหตุ นอกจากการมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรก ได้แก่ จากการหกล้มโดยอุบัติเหตุ จากการเล่นกีฬาบางอย่างหรือการใช้ผ้าอนามัยแบบสอด

 

การรักษา

          สามารถผ่าตัดได้ทั้งแบบใช้การฉีดยาชาเฉพาะที่และแบบดมยาสลบทั้งนี้ขี้นกับการพิจารณาของแพทย์ การผ่าตัดรักษาเป็นการเย็บขอบของเยื่อพรหมจารีและเนื้อเยื่อรอบๆเยื่อพรหมจารีที่ฉีกขาด เย็บซ่อมด้วยไหมละลาย เพื่อเปลี่ยนรูปแบบเยื่อพรหมจารีให้เป็นลักษณะของเยื่อพรหมจารีก่อนที่จะฉีกขาด

 

การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดหรือก่อนมาพบแพทย์

  • ในกรณีที่มีโรคประจำตัวให้นำยาที่ใช้ประจำมาพบแพทย์ด้วย และถ้ามีผลเลือดตรวจสุขภาพหรือที่เกี่ยวข้องกับโรคประจำตัวให้นำผลเลือดมาพร้อมกัน
  • งดน้ำงดอาหารก่อนเวลาผ่าตัดอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
  • ในกรณีที่มีการใช้ยาละลายลิ่มเลือดเป็นประจำ ให้ปรึกษาแพทย์ประจำเรื่องการหยุดยาก่อนการผ่าตัด

 

ระยะเวลาการผ่าตัดและการพักฟื้น

  • ใช้เวลาในการผ่าตัด 50-60 นาที
  • หลังทำเสร็จสามารถลุกเดินได้ปกติในวันนั้น
  • หลีกเลี่ยงการใช้สายชำระเวลาปัสสาวะ ประมาณ 2 สัปดาห์
  • งดมีเพศสัมพันธ์ 8 สัปดาห์

Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail