หน้าแรก Kamol Blog รับรางวัลศิษฐ์เก่าดีเด่น

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล
Kamol Blog @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

รับรางวัลศิษฐ์เก่าดีเด่นนายแพทย์กมล พันธ์ศรีทุม ได้รับรางวัลศิษฐ์เก่าดีเด่น

 

นายแพทย์กมล พันธ์ศรีทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และศัลยแพทย์ตกแต่งประจำ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล ได้รับคัดเลือกจากสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น ให้ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นด้ายวิชาการ ปี 2558”  ซึ่งทางสมาคมศิษบ์เก่าแพทย์ขอนแก่น ได้จัดให้มีรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและอาจารย์ตัวอย่าง  เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับ ศิษย์เก่าที่มีผลงานโดดเด่นในด้านต่างๆ และเชิดชูอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างที่ดี โดยมีรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริการสังคม ด้านวิชาการ และด้านบริหาร ในส่วนของอาจารย์จะมี 2 รางวัลคือ อาจารย์ตัวอย่างชั้นคลินิก และชั้นปรีคลินิก ซึ่งในปี 2558 นั้น ได้ผลการพิจารณา ดังนี้

 

 1. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการ ปี 2558
  นพ.กมล พันธ์ศรีทุม โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล  (ศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่นรุ่นที่ 8)
   
 2. รางวัลอาจารย์ตัวอย่างชั้นปรีคลินิก ปี 2558
  อ.ดร.พญ.วิยะดา ปัญจรัก   ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   (ศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น รุ่นที่ 26)
   
 3. รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ชั้นคลินิก ปี 2558
  รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล   นายกสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายแห่งประเทศไทย   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   
 4. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริการ ปี 2558
  นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์   นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม   (ศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น รุ่นที่ 8)
   
 5. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริการ ปี 2558
  พญ.กรองกาญจน์ แก้วชัง   รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จ.นครราชสีมา   (ศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น รุ่นที่ 28)
   
 6. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหาร ปี 2558
  นพ.สัญญา สุปัญญาบุตร   ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลหนองกุงศรี   (ศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น รุ่นที่ 18)
   
 7. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหาร ปี 2558
  นพ.ไอศวรรย์ รักชาติ   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหว้านใหญ่และโรงพยาบาลดงหลวง   (ศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น รุ่นที่ 28)
   
 8. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการ ปี 2558
  รศ.ดร.นพ.กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์   ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   (ศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่นรุ่นที่ 18)

 

          บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น มีผู้เข้ารับฟังบรรยาย และเป็นสักขีพยานมากมาย รวมทั้งเพื่อน ๆ ของศิษฐ์เก่าที่มาให้กำลังใจและร่วมแสดงความยินดีอย่างล้นหลาม  พิธีมอบรางวัล  วันอังคารที่ 6 ตค.58  เวลา 8.30 น. ที่สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น  ห้องบรรยาย 1  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการประจำปีที่ผ่านมา

 

นายแพทย์กมล พันธ์ศรีทุม ได้รับรางวัลศิษฐ์เก่าดีเด่น

นายแพทย์กมล พันธ์ศรีทุม ได้รับรางวัลศิษฐ์เก่าดีเด่น

นายแพทย์กมล พันธ์ศรีทุม ได้รับรางวัลศิษฐ์เก่าดีเด่น

นายแพทย์กมล พันธ์ศรีทุม ได้รับรางวัลศิษฐ์เก่าดีเด่น

นายแพทย์กมล พันธ์ศรีทุม ได้รับรางวัลศิษฐ์เก่าดีเด่น

นายแพทย์กมล พันธ์ศรีทุม ได้รับรางวัลศิษฐ์เก่าดีเด่น

นายแพทย์กมล พันธ์ศรีทุม ได้รับรางวัลศิษฐ์เก่าดีเด่น

นายแพทย์กมล พันธ์ศรีทุม ได้รับรางวัลศิษฐ์เก่าดีเด่น

นายแพทย์กมล พันธ์ศรีทุม ได้รับรางวัลศิษฐ์เก่าดีเด่น
Facial Makeover

ระลึกถึงความทรงจำ

งานประชุม WPATH 2014 ที่กรุงเทพ และ WPATH 2016 อัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ ขอบคุณสำหรับความทรงจำดีๆ กับเพื่อนๆ ที่น่ารักทุกคน

Date: 2020-06-30
Facial Makeover

รับรางวัลศิษฐ์เก่าดีเด่น

นายแพทย์กมล พันธ์ศรีทุม ได้รับรางวัลศิษฐ์เก่าดีเด่นด้านวิชาการประจำปี พ.ศ.2558 จากสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยของแก่น

Date: 2020-06-30
Facial Makeover

รับโล่เกียรติยศ "ศิษย์เก่าดีเด่น"

ขอแสดงความยินดี กับคุณศิริเพ็ญ ผู้บริหารโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล ที่ได้รับการยกย่องในฐานะ "ศิษย์เก่าดีเด่น"

Date: 2020-06-30
Facial Makeover

นพ.ไพสิฐ บรรยายเรื่อง “การผ่าตัดดึงไรผม ร่วมกับ การปลูกผม”

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่หน้าผากกว้างมาก หรือหัวเถิกมาก ซึ่งการปลูกผมเพียงอย่างเดียวมีข้อจำกัด

Date: 2020-06-30
Facial Makeover

รพ.กมล ร่วมงานแถลงข่าว “เปลี่ยนเพศต้องเปลี่ยนคำนำหน้า”

รพ.กมล ร่วมงานแถลงข่าว “เปลี่ยนเพศต้องเปลี่ยนคำนำหน้า” ร่วมกับ คุณแอน-จักรพงษ์ ที่อินฟินิซิตี้ ฮอลล์ ชั้น 5

Date: 2020-06-30
Facial Makeover

โกโก้-อารยะ ศุภฤกษ์ นำทีมสาวๆ เข้าพบและขอบคุณผู้บริหาร

โกโก้-อารยะ ศุภฤกษ์ นำทีมสาวๆเข้าพบและขอบคุณผู้บริหารโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล

Date: 2020-06-30
Facial Makeover

สาวงาม Miss Grand Thailand 2019 เข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรม

ภายในงานบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น พร้อมทั้งความรู้ที่ได้รับกันอย่างอัดแน่น

Date: 2020-06-30
Facial Makeover

มอบทุนการศึกษา วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 2562

ร.พ. กมล ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาของนักศึกษาแพทย์

Date: 2020-06-30
Facial Makeover

K'Aom, a woman behinds Kamol Hospital.

Siripen Pansritum, the Iron Lady of Kamol Cosmetic Hospital

Date: 2020-06-30
Facial Makeover

ทำไม โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล...จึงเป็นจุดหมายปลายทาง ของการผ่าตัดแปลงเพศของโลก...

มาทำความรู้จักโรงพยาบาลแห่งนี้...

Date: 2020-02-20
Facial Makeover

ชีวิตและงาน นพ.กมล พันธ์ศรีทุม

เราต้องรู้จักที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา จากผู้คนต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรา ด้วยเทคนิค และการเข้าหาที่ แตกต่างกัน

Date: 2020-06-30


Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail