หน้าแรก ทีมแพทย์ ทพญ.ญาณีพร เจริญศักดิ์วิโรจน์

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล
ทีมแพทย์ @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

ทพญ.ญาณีพร เจริญศักดิ์วิโรจน์ทพญ.ญาณีพร เจริญศักดิ์วิโรจน์
(ทันตแพทย์ทั่วไป)

ประวัติการศึกษา
2554 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
     
ประสบการณ์การทำงาน
2554 - 2556 ทันตแพทย์ โรงพยาบาลหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
2554 - 2555 ทันตแพทย์อาสาสมัคร หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
2555 - 2556 หัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุข รพ.หว้านใหญ่
2556 - 2558 ศึกษาต่อทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
 
สมาชิกสมาคมวิชาการ
ใบประกอบโรคศิลป์ (ทันตแพทยสภา) เลขที่. ท. 11547
ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย
สมาชิกชมรมทันตกรรมหัตถการ


Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail