หน้าแรก ทีมแพทย์ ทพ.สนธิ ศิริมัย

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล
ทีมแพทย์ @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

ทพ.สนธิ ศิริมัยทพ.สนธิ ศิริมัย
(ทันตกรรมประดิษฐ์)

 

 

ประวัติการศึกษา
2534 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
2537 - 2540 Master of Sciences in Dentistry (M.S.D) In Prosthodontics School of Dental Medicine, Boston University Boston, Massachusetts, USA
     
ประสบการณ์การทำงาน

2534 - 2537

อาจารย์พิเศษ ภาควิชาทัตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่, ประเทศไทย

2540 อาจารย์พิเศษภาควิชาทันตกรรมบูรณะ , มหาวิทยาลัยบอสตัน, แมสซาชูเซส, สหรัฐอเมริกา
2541 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
 
สมาชิกสมาคมวิชาการ
ใบประกอบโรคศิลป์ (ทันตแพทยสภา) เลขที่
ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย
กรรมการสมาคมทันตกรรมประดิษฐ์แห่งประเทศไทย


Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail