หน้าแรก ทีมแพทย์ ทพญ.ศศิภา ธีรดิลก

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล
ทีมแพทย์ @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

ทพญ.ศศิภา ธีรดิลกทพญ.ศศิภา ธีรดิลก
(ทันตแพทย์จัดฟันและขากรรไกร)

ประวัติการศึกษา
2542 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
2545 วิทยศาสตร์มหาบัณฑิต (ทันตกรรมทั่วไป) มหาวิทยาลัยมหิดล, จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
2550 German Board of Orthodontics  Poliklink fuer kieferorthopaedie, Ludwig Maximilian Universitaet
  (Faczhahnaerttin fuer kieferorthopaedie)  
2551 Dr.Med.Dent Poliklink fuer kieferorthopaedie, Ludwig Maximilian Universitaet
  อนุมัติบัตรทันตแพทย์จัดฟัน สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
     
ประสบการณ์การทำงาน
2552 - ปัจจุบัน อาจารย์ทันตแพทย์ อาจารย์ประจำ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   
สมาชิกสมาคมวิชาการ
ใบประกอบโรคศิลป์ (ทันตแพทยสภา) เลขที่. ท.6545
สมาชิกทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย


Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail