หน้าแรก ทีมแพทย์ นายแพทย์พิทยา ว่าพัฒนวงศ์

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล
ทีมแพทย์ @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

นายแพทย์พิทยา ว่าพัฒนวงศ์นายแพทย์พิทยา ว่าพัฒนวงศ์
23 กุมภาพันธ์ 2504
(สูตินรีแพทย์)

เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านสูตินรีเวช โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผ่าตัดรักษามะเร็งทางนารีเวช การผ่าตัดมดลูกและรังไข่ของเพศหญิง ด้วยวิธีการผ่าตัดแบบใช้กล้อง หรือแบบทั่วไป มีประสบการณ์ด้านนี้ มากกว่า 20 ปี ผ่าตัดมามากกว่า 2,000 เคส

 

ประวัติการศึกษา
2529 ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2535 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูตินรีเวชกรรม คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2544

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา

โรงพยาบาลราชวิถี, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
2546

อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

แพทยสภา
     
ประสบการณ์การทำงาน
2529 - 2532 แพทย์เวชปฏิบัติ โรงพยาบาลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย
2532 - 2535 แพทย์ประจำบ้านสูตินรีเวช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2535 - 2542 สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลอำเภอสุไหงโกลก อำเภอสุไหงโกลก, จังหวัดนราธิวาส, ประเทศไทย
2542 - 2544 ศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรการฝึกอบรบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา มะเร็งนรีเวชวิทยา
2544 - ปัจจุบัน สูตินารีแพทย์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย
2554 - ปัจจุบัน

หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย

สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

     
สมาชิกสมาคมวิชาการ
สมาชิกแพทยสภาแห่งประเทศไทย
สมาชิกราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย


Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail