หน้าแรก ทีมแพทย์ นายแพทย์เพชร วัชรสินธุ์

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล
ทีมแพทย์ @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

นายแพทย์เพชร วัชรสินธุ์นายแพทย์เพชร วัชรสินธุ์
(วิสัญญีแพทย์)

 

ประวัติการศึกษา
2545 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2549 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาวิสัญญีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั, จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2552 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร
2556 Certificate in Research fellow in Critical Care Medicine St. Paul’s Hospital, Vancouver, Canada
2557 Certificate of Completion in Critical Care Ultrasonography The American College of Chest Physicians (ACCP)
     
ประสบการณ์การทำงาน
2545 – 2546 แพทย์ใช้ทุน ร.พ.ค่ายธนะรัชต์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
2546 – 2549  
  แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ร.พ.จุฬาลงกรณ์
2549 - 2550 วิสัญญีแพทย์ ร.พ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ.ลำปาง
2550 – 2552 แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาเวชบำบัดวิกฤต ร.พ.พระมงกุฎเกล้า
2552 – 2554 อาจารย์แพทย์ประจำไอซียูศัลยกรรม กองศัลยกรรม ร.พ.พระมงกุฎเกล้า
2554 – 2556 Certificate in Research fellow of Critical Care Medicine, ร.พ. St. Paul’s แวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
2556 – 2558 อาจารย์แพทย์ประจำกองวิสัญญีและห้องผ่าตัด ร.พ.พระมงกุฎเกล้า
2558 - ปัจจุบัน อาจารย์แพทย์แผนกโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต กองอายุรกรรม ร.พ.พระมงกุฎเกล้า
     
สมาชิกสมาคมวิชาการ
สมาชิกแพทยสภาแห่งประเทศไทย
สมาชิกราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
กรรมการสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย


Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail