หน้าแรก ทีมแพทย์ นายแพทย์ ไพสิฐ บุญศิริไพบูลย์

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล
ทีมแพทย์ @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

นายแพทย์ ไพสิฐ บุญศิริไพบูลย์นายแพทย์ ไพสิฐ บุญศิริไพบูลย์
18 ตุลาคม 2518

มีความสนใจด้านการปลูกผม ซึ่งได้รับการเทรนจาก Dr. John P.Cole ศัลยแพทย์ปลูกผมชื่อดังของโลกปี 2559 แบบตัวต่อตัว ได้นำเทคนิคการปลูกผมแบบ Follicular Unit Extraction (FUE) จาก Dr.Cole มาผสมผสานกับการทำ PRP เส้นผม และได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการปลูกผมคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของเมืองไทย

ประวัติการศึกษา
2542 จบการศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล, จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
2549 วุฒิบัตรศัลยกรรมทั่วไป รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
2552 วุฒิบัตรศัลยกรรมตกแต่ง เลิศสิน จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
     
ประสบการณ์การทำงาน
2543 - 2545 แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ประเทศไทย
2545 - 2549 แพทย์ประจำบ้าน ศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2549 - 2550 ศัลยแพทย์ทั่วไปโรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย
2550 - 2552 แพทย์ประจำบ้าน แผนกศัลยกรรมพลาสติก เลิศสิน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 - 2557 ศัลยแพทย์ตกแต่ง และศัลยแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จังหวัดตราด ประเทศไทย
2557 - ปัจจุบัน ศัลยแพทย์ตกแต่ง และศัลยแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
     
สมาชิกสมาคมวิชาการ
สมาชิกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 
ผลงานทางวิชาการ
2549 รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ของราชวิทยาลัยของศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
2549 รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลรามาธิบดี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
   


Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail