หน้าแรก ทีมแพทย์ พ.ท. นพ. ผดุงเกียรติ เชาวนกระแสสินธุ์

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล
ทีมแพทย์ @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

พ.ท. นพ. ผดุงเกียรติ เชาวนกระแสสินธุ์พันโท นายแพทย์ผดุงเกียรติ เชาวนกระแสสินธุ์
(จิตแพทย์)

เป็นจิตแพทย์ที่มีความสนใจ GID (Gender Identity disorder) ได้แก่กลุ่ม เกย์ เลสเบี่ยน หนุ่มหรือสาวข้ามเพศ รักร่วมสองเพศหรือกลุ่มไบเซ็กชวล

ประวัติการศึกษา
2547 แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
     
ประสบการณ์การทำงาน
2548 - 2549 เป็นแพทย์ใช้ทุนที่โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก
2549 - 2552 แพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
2552 - 2553 จิตแพทย์ โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก
2553 - ปัจจุบัน จิตแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
   
สมาชิกสมาคมวิชาการ
ใบประกอบโรคศิลปะ เลขที่ 31645
สมาชิกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
สมาชิกราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย


Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail