หน้าแรก ทีมแพทย์ แพทย์หญิง ณัฐชา วามวาณิชย์

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล
ทีมแพทย์ @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

แพทย์หญิง ณัฐชา วามวาณิชย์แพทย์หญิง ณัฐชา วามวาณิชย์
11 กุมภาพันธ์ 2525
(ศัลยแพทย์ตกแต่ง)

ประวัติการศึกษา
2548 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1.) คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 วุฒิบัตรศัลยกรรมตกแต่ง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2561 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด แผนกกระโหลกศีรษะและใบหน้า โรงพยาบาลฉางกัง เมมโมเรียล, เถาหยวน ประเทศไต้หวัน
 
ประสบการณ์การทำงาน
2551-2556 แพทย์ประจำบ้าน แผนกศัลยศาสตร์ตกแต่ง โรงพยาบาลศิริราช
2561-2562 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด แผนกกระโหลกศีรษะและใบหน้า โรงพยาบาลฉางกัง เมมโมเรียล, เถาหยวน ประเทศไต้หวัน
2556-ปัจจุบัน ศัลยแพทย์ตกแต่ง แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
 
สมาชิกสมาคมวิชาการ
สมาชิกแพทยสภาแห่งประเทศไทย
สมาชิกราชวิทยาลัยแพทย์แห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย
สมาชิก American Society of Plastic Surgeons
สมาชิก International Society of Aesthetic Plastic Surgery

 Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail