หน้าแรก ทีมแพทย์ แพทย์หญิงดลนภา รัตนากร

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล
ทีมแพทย์ @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

แพทย์หญิงดลนภา รัตนากรแพทย์หญิงดลนภา รัตนากร
2 พฤศจิกายน 2523
(จิตแพทย์)

เป็นจิตแพทย์ที่กระตือรือล้น ที่จะดูแลคนไข้ทางด้านจิตเวชเป็นอย่างดีและสนใจที่จะดูแลคนไข้ในกลุ่ม เบี่ยงเบนทางเพศ (Gender Identity disorder) ได้แก่กลุ่มเกย์ เลสเบี่ยน หนุ่มหรือสาวข้ามเพศ รักร่วมสองเพศหรือกลุ่มไบเซ็กชวล

 

ประวัติการศึกษา
2548 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
2551 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาจิตเวช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
     
ประสบการณ์การทำงาน
2548 - 2549 แพทย์ใช้ทุน, คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
2549 - 2551 แพทย์ประจำบ้านจิตเวช , คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551- ปัจจุบัน จิตแพทย์ประจำ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
   
สมาชิกสมาคมวิชาการ
ใบประกอบโรคศิลปะ เลขที่ 33213
สมาชิกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
สมาชิกราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย