หน้าแรก ทีมแพทย์ ทพญ.บุศยมาศ สุธรรมวัชโรทัย

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล
ทีมแพทย์ @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

ทพญ.บุศยมาศ สุธรรมวัชโรทัยทพญ.บุศยมาศ สุธรรมวัชโรทัย
(ทันตแพทย์ทั่วไป)

ประวัติการศึกษา
2554 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพมหานคร, ประทเศไทย
     
ประสบการณ์การทำงาน
2554 - 2556 ทันตแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จ.สุรินทร์
2557 - ปัจจุบัน ทันตแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลผักไห่ อำเภอผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
   
สมาชิกสมาคมวิชาการ
ใบประกอบโรคศิลป์ (ทันตแพทยสภา) เลขที่. ท. 11563
ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย
สมาชิกชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย


Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail