หน้าแรก ทีมแพทย์ นายแพทย์ อังกูร อนุวงศ์

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล
ทีมแพทย์ @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

นายแพทย์ อังกูร อนุวงศ์นายแพทย์อังกูร อนุวงศ์
29 มีนาคม 2522
(ศัลยแพทย์ทั่วไป)

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านลำไส้และทวารหนัก นอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญทางด้านผ่าตัดลำไส้และทวารหนักด้วยกล้อง (Endoscope) ผ่าตัดกระเพาะอาหารให้เล็กลงเพื่อรักษาโรคอ้วน (Bariatiric surgery) ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของทีมในการดูแลผ่าตัดแปลงเพศแบบต่อลำไส้

 

ประวัติการศึกษา
2547 จบการศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์,  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่
2553 วุฒิบัตรศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลราชวิถี, กรุงเทพมหานคร
2555 ศัลยแพทย์ศึกษาต่อเนื่อง, การผ่าตัดส่องกล้อง Fellow in Minimally Invasive Surgery โรงพยาบาลราชวิถี, กรุงเทพมหานคร
2555 การผ่าตัดส่องกล้องลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก ด้วยหุ่นยนต์ (International Fellowship of Robotic and Laparoscopic colorectal surgery) Korea University Anam Hospital, Seoul, South Korea
2556 การผ่าตัดกระเพาะด้วยกล้อง (Bariatic Surgery training program) University of Minnesota, Mineapolis, Minnesota, USA
     
ประสบการณ์การทำงาน
2547 - 2548 แพทย์ใช้ทุน, โรงพยาบาลลำปาง,  จังหวัดลำปาง
2548 - 2550 แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป, โรงพยาบาลแม่พริก, อำเภอแม่พริก , จังหวัดลำปาง
2550 - 2553 แพทย์ประจำบ้าน ศัลยแพทย์ทั่วไป ,โรงพยาบาลราชวิถี , กรุงเทพ, ประเทศไทย
2553 - 2555 ศัลยแพทย์ศึกษาต่อเนื่องการผ่าตัดส่องกล้อง (Fellow in Minimally Invasive Surgery)
2555 - 2556 ศัลยแพทย์ผ่าตัดด้วยกล้อง หน่วยลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, แผนกศัลยกรรม , โรงพยาบาลราชวิถี, มหาวิทยาลัยรังสิต, กรุงเทพ
2557 - ปัจจุบัน ศัลยแพทย์ผ่าตัดด้วยกล้อง หน่วยลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, โรงพยาบาลตำรวจ, มหาวิทยาลัยสยาม, กรุงเทพ
 
สมาชิกสมาคมวิชาการ
สมาชิกแพทยสภาแห่งประเทศไทย
สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
สมาชิกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์


Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail