หน้าแรก ทีมแพทย์ น.ส.ศรีนคร พรหมทอง

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล
ทีมแพทย์ @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

น.ส.ศรีนคร พรหมทองน.ส.ศรีนคร พรหมทอง
27 ธันวาคม 2518
(นักอรรถบำบัด)

จบการศึกษาปริญญาโทด้านการฝึกพูดตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ปัจจุบันสนใจที่จะดูแลการปรับเปลี่ยนเสียงผู้ชายให้เป็นเสียงผู้หญิง ในกลุ่มหญิงข้ามเพศ เพื่อฝึกหัดการออกเสียงพูดให้มีความถี่และโทนเสียงสูงขึ้น เรียนรู้ถึงการหายใจเข้าออก ควบคุมลิ้น ริมฝีปาก ร่วมถึงลักษณะท่าทางการแสดงออก ให้เหมาะสมกับเพศที่ต้องการอย่างเป็นธรรมชาติ โดยทำงานร่วมทีมกับแพทย์ผู้ผ่าตัดเปลี่ยนเสียง 

 

 

ประวัติการศึกษา
2536 - 2540 ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
2543 - 2548 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย) มหาวิทยาลัยมหิดล  กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
     
ประสบการณ์การทำงาน
1997 - 1997 เป็นทีมดูแลนักกีฬาเอเชียนเกมส์ ที่กรุงเทพฯ 
2006 - 2010 นักอรรถบำบัดที่ The Village Education Centre กรุงเทพฯ
2010 - 2013 ผู้สนับสนุนการสอน Shrewsbury International School, กรุงเทพฯ
2005 - present

นักอรรถบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

   
การฝึกอบรม
เมษายน 2005 Hannen, It Takes Two to Talk, Pasadena, USA
ตุลาคม 2007 LSVT (speech for Parkinson's), Singapore
พฤษภาคม 2008 Cleft Lip and palate, Thailand
กรกฎาคม 2009 Stuttering, Portland, USA
พฤษจิกายน 2010 Picture Exchange Communication System (PECS), Singapore
มิถุนายน 2013 Stuttering, Boston, USA
มิถุนายน 2015 Early Childhood Education and Care, Cert Australia


Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail