หน้าแรก ทีมแพทย์ น.ส.สิริรัตน์ ประยูรพีรพุฒิ

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล
ทีมแพทย์ @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

น.ส.สิริรัตน์ ประยูรพีรพุฒิน.ส.สิริรัตน์ ประยูรพีรพุฒิ
10 มีนาคม 2517
(นักอรรถบำบัด)

จบการศึกษาปริญญาโทด้านการฝึกพูดตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ปัจจุบันสนใจที่จะดูแลการปรับเปลี่ยนเสียงผู้ชายให้เป็นเสียงผู้หญิง ในกลุ่มหญิงข้ามเพศ เพื่อฝึกหัดการออกเสียงพูดให้มีความถี่และโทนเสียงสูงขึ้น เรียนรู้ถึงการหายใจเข้าออก ควบคุมลิ้น ริมฝีปาก ร่วมถึงลักษณะท่าทางการแสดงออก ให้เหมาะสมกับเพศที่ต้องการอย่างเป็นธรรมชาติ โดยทำงานร่วมทีมกับแพทย์ผู้ผ่าตัดเปลี่ยนเสียง 

 

 

 

ประวัติการศึกษา
2534 - 2537 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาการยภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
2542 - 2547 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย) มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
     
ประสบการณ์การทำงาน
2547 - ปัจจุบัน นักอรรถบำบัด โรงพยาบาลกรุงเทพ กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
2560 - ปัจจุบัน นักอรรถบำบัด โรงพยาบาลพรราม 9 กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
   
การฝึกอบรม
กันยายน 2550 Video Fluoroscopic swallow study (VFSS), Thailand  
พฤศจิกายน 2550 Occupational therapy in Dysphagia, Thailand  
สิงหาคม 2553 Assessment and Intervention in singer with voice disorder  
     


Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail