หน้าแรก ทีมแพทย์ แพทย์หญิง ศนิปรียา ยิ่งทวีสิทธิกุล

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล
ทีมแพทย์ @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

แพทย์หญิง ศนิปรียา ยิ่งทวีสิทธิกุลแพทย์หญิง ศนิปรียา ยิ่งทวีสิทธิกุล
14 ธันวาคม 2526
(ศัลยแพทย์ตกแต่ง)

เป็นศัลยแพทย์ตกแต่ง ที่มีความสนใจเป็นอย่างมากในด้าน ศัลยกรรมใบหน้า และการตัดหน้าอกของชายข้ามเพศให้เป็นแบนราบเหมือนผู้ชาย ได้ศึกษาหาประสบการณ์เพิ่มเติมกับนายแพทย์ กมล พันธ์ศรีทุม สองปี ปัจจุบันเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล 

ประวัติการศึกษา
2552 แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก, ประเทศไทย
2558 วุฒิบัตรศัลยกรรมตกแต่ง  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
     
ประสบการณ์การทำงาน
2550 - 2551 แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน
2551 - 2553 แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
2553 - 2558 แพทย์ประจำบ้านศัลยกรรมตกแต่งกองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
2558 - 2561 ศัลยแพทย์ตกแต่ง โรงพยาบาลราชวิถี  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
2561 - ปัจจุบัน ศัลยแพทย์ตกแต่ง โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย
     
สมาชิกสมาคมวิชาการ
สมาชิกแพทยสภาแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย