หน้าแรก ทีมแพทย์ แพทย์หญิง พัชรมณี หวังชาลาบวร

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล
ทีมแพทย์ @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

แพทย์หญิง พัชรมณี หวังชาลาบวรแพทย์หญิง พัชรมณี หวังชาลาบวร
11 มีนาคม 2528
(โสตศอนาสิกแพทย์)

เป็นโสตศอนาสิกแพทย์ ได้ไปศึกษาดูงานต่อทางด้านโรค ที่ทำให้เกิดความผิดปกติเสียง ที่บอสตัน เป็นเวลา 1 ปี และมีความสนใจเป็นอย่างมาก ในด้านศัลยกรรมเปลี่ยน เสียงของ หญิงข้ามเพศให้เป็นเสียงที่อยู่ในคลื่นความถี่เสียงของผู้หญิง ประมาณ 165- 255 เฮริทซ์ แล้วสามารถพูดออกมาได้อย่างง่ายดาย (Effortless)เหมือนปกติทั่วไป โดยทำงานร่วมกับ นักอรรถบำบัด (Speech therapist) ที่เชี่ยวชาญด้านการฝึกพูดกับ สาวข้ามเพศโดยเฉพาะ

 

 

ประวัติการศึกษา
2552 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
2558 วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิก วิทยา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
     
     
ประสบการณ์การทำงาน
2552 - 2553 แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลสระบุรี, จังหวัดสระบุรี, ประเทศไทย
2553 - 2555 แพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก, จังหวัดสระบุรี, ประเทศไทย
2558 - ปัจจุบัน โสตศอนาสิกแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
   
     
สมาชิกสมาคมวิชาการ
สมาชิกแพทยสภา แห่งประเทศไทย
สมาชิกราชวิทยาลัยโสตศอนาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย
 
 


Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail