หน้าแรก ทีมแพทย์ พ.ญ.อาภากร เหล่าชุนสุวรรณ

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล
ทีมแพทย์ @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

พ.ญ.อาภากร เหล่าชุนสุวรรณแพทย์หญิง อาภากร เหล่าชุนสุวรรณ
22 ตุลาคม 2530
(แพทย์เฉพาะทางด้านการปลูกผม, แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและเลเซอร์)

 

เป็นแพทย์เฉพาะทางด้านการปลูกผม โดยเฉพาะการปลูกผมแบบเจาะไร้แผลเย็บ หรือ Follicular unit excision (FUE) ที่มีประสบการณ์ ได้รับการฝึกฝนในหลักสูตร fellowship in hair restoration surgery ภายใต้สมาคมปลูกผมนานาชาติ หรือ ISHRS  ปัจจุบันเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล 

ประวัติการศึกษา
2554

แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง                     คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดกรุงเทพ, ประเทศไทย

   
2560

ปริญญาบัตร ตจวิทยา                                            คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

   
2561 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมปลูกผม                 International society of hair restoration surgery
   
2562 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมปลูกผมอเมริกา      American Board of hair restoration surgery, ประเทศสหรัฐอเมริกา
   
ประสบการณ์การทำงาน
2554 - 2555

แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17, จังหวัดสุพรรณบุรี, ประเทศไทย

   
2555-2556 แพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลกลาง, จังหวัดกรุงเทพ, ประเทศไทย
   
2556-2558

ศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาตจวิทยา, ศูนย์ผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

   
2558-2559 ศึกษาต่อหลักสูตร fellowship ด้านการปลูกผมของสมาคมปลูกผมนานาชาติภายใต้ นายแพทย์ดำเกิง ปฐมวาณิชย์ DHT clinic
   
2559-2562

แพทย์ปลูกผมประจำ BHI clinic , กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

   
2563-ปัจจุบัน

แพทย์ปลูกผมประจำโรงพยาบาลกมล , กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

อาจารย์พิเศษประจำศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   


Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail