หน้าแรก แกลเลอรี แปลงเพศ ชายเป็นหญิง

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล
ศัลยกรรมชายเป็นหญิง @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

แปลงเพศ ชายเป็นหญิงSigmoid Colon Graft by Laparoscope
1 Month 3 Months 4 Months
     
6 Months 6 Months 1 Year
     
Colon Graft by Open Technique
1 Month 1 Month 1 Month
     
 
6 Months 6 Months 1 Year  
       
Sex Reassignment Surgery (SRS2) Skin Graft
2 Months 3 Months 3 Months
     
3 Months 3 Months 3 Months
     
3 Months 3 Months 6 Months
6 Months 6 Months 4 Year
       
SRS-PPV Penile Peritoneal Vaginoplasty
1 Month 1 Month 2 Month
2 Month 3 Month 3 Month
   
4 Month    

Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail