หน้าแรก แกลเลอรี แปลงเพศหญิงเป็นชาย-ฟาโรห์

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล
ศัลยกรรมหญิงเป็นชาย @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

แปลงเพศหญิงเป็นชาย-ฟาโรห์ALT-phalloplasty

ALT-phalloplasty 1 year after surgery

 

ALT-phalloplasty

ALT-phalloplasty 1 year after surgery
Radial Forearm technique Radial Forearm technique

 

ALT-phalloplasty

ALT-phalloplasty 1 month after surgery
Radial Forearm technique Radial Forearm technique
Radial Forearm technique Radial Forearm technique

 

ALT-phalloplasty

ALT-phalloplasty 1 year after surgery
Radial Forearm technique Radial Forearm technique
Radial Forearm technique Radial Forearm technique

 

 

Radial Forearm technique

Radial Forearm technique

 

Fibula free flap technique

Fibula free flap technique

 

 


Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail