โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล Joint Commission International
โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

ศัลยกรรมหญิงเป็นชาย @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล


ตัดเต้านมให้เป็นชาย / ผ่าตัดนมหญิงเป็นชาย ( Mastectomy ) 

          การผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่ง  เต้านมให้เป็นชาย โดยศัลยแพทย์ตกแต่ง ปรกติจะตัดเนื้อนมและ ผิวหนังส่วนเกินออกให้หน้าอกแบบราบ แล้วปรับตัดแต่งหัวนมและปานนม  ให้มีขนาดและรูปร่างที่เหมาะสมสวยงามเหมือนธรรมชาติ  โดยที่ยังคงรักษาประสาทความรู้สึก และทำใท้เกิดแผลเป็นน้อยที่สุด แต่ขณะเดียวกัน ขนาดและความหย่อนคล้อยของเต้านม  จะเป็นอุปสรรคตัวกำหนดให้ศัลยแพทย์ เลือกเทคนิคที่เหมาะสม ให้กับคนไข้ ซึ่งบางเทคนิคอาจจะได้แต่เพียงรูปทรงแต่อาจจะเสียประสาทความรู้สึกไปได้

 

เทคนิคในการผ่าตัดเต้านมให้เป็นชาย ขึ้นอยู่กับขนาดและความหย่อนคล้อยของเต้านม มีอยู่ 3 เทคนิค ดังนี้

1. เทคนิคแผลรูปตัว ยู

เหมาะสำหรับเต้านมขนาดเล็ก และผิวมีความยืดหยุ่นดี ศัลยแพทย์จะเปิดแผลอยู่ที่ปานนม รูปตัวยู เทคนิคแบบนี้จะได้หน้าอกแบนราบและยังคงมี ประสาทความรู้สึกเหมือนเดิม ดังรูปที่ 1
 

ตัดเต้านมเป็นชาย    รูปตัวยู

รูปที่ 1  แสดงตำแหน่งแผลตัดเต้านมเป็นชาย    รูปตัวยู

 

2. เทคนิคแผลรูปตัว โอ

          เหมาะสำหรับเต้านมขนาดกลาง คัฟ บี- ซี  ซึ่งมีผิวหนังมีความยืดหยุ่นดี  และมีผิวหนังเหลืออยู่พอสมควร โดยศัลยแพทย์จะเลือก เปิดแผลอยู่ที่รอบๆปานนม รูปตัวโอ เพื่อตัดเอาเนื้อนมออกให้หมดพร้อมกับตัดผิวหนังส่วนเกินออกด้วย เป็นวงกลมรอบๆปานนม แล้วดึงผิวหนังเข้ามารวมกันเพื่อเย็บที่ตำแหน่งรอบๆ  ปานนม  เทคนิคแบบนี้จะได้หน้าอกแบนราบและยังคงมี ประสาทความรู้สึก อยู่บ้างแต่ไม่  ร้อยเปอร์เปอร์เซนต์ ดังปรากฏในภาพที่ 2

ตัดเต้านมเป็นชาย  รูปตัวโอ

รูปที่ 2  แสดงตำแหน่งแผลตัดเต้านมเป็นชาย  รูปตัวโอ

 

3. เทคนิคตัดเต้านมเป็นชาย แบบย้ายหัวนม

          ในกรณีที่เต้านมใหญ่และหย่อนคล้อยมาก จะต้องตัดเต้านมออกทั้งหมดพร้อมตัดแต่งผิวหนังส่วนที่เหลือให้พอดี กำหนดตำแหน่งหัวนม แล้ว ตัดและย้ายหัวนมมาปะเย็บที่ตำแหน่งที่กำหนด เทคนิคแบบนี้จะได้หน้าอกแบนราบและ ประสาทความรู้สึก อาจจะมีได้บ้างแต่น้อยมาก ดังปรากฏในรูปที่ 3
 

ตัดเต้านมเป็นชาย  แบบย้ายหัวนม

รูปที่ 3   แสดงตำแหน่งแผลตัดเต้านมเป็นชาย  แบบย้ายหัวนม

ผลแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้

- เลือดออก แต่อาจเกิดขึ้นได้กับการผ่าตัดทุกชนิด
- การติดเชื้อ  อาจเกิดขึ้นได้แต่น้อยมาก
- มีโอกาสที่หัวนมอาจจะไม่ติดในกรณีที่ย้ายหัวนม แต่เกิดได้น้อย
- แผลเป็น อาจจะมีการตัดแต่งทีหลังได้ตัดเต้านมให้เป็นชาย / ผ่าตัดนมหญิงเป็นชาย ( Mastectomy ) Before & After


Before and after Mastectomy U-shape or keyhole incision scarBefore and after Mastectomy O-shape scar
Before and after Mastectomy by free nipple graft


See more before & afterReviews ตัดเต้านมให้เป็นชาย / ผ่าตัดนมหญิงเป็นชาย ( Mastectomy )


Reviews Mastectomy U-shape or keyhole incision scarReviews Mastectomy, Peri-Areolar Top Surgery or O-shape incision scarReviews Mastectomy by free nipple graft


** อย่าหลงเชื่อการโฆษณา หรือคำอวดอ้าง อย่างใดๆ นอกเหนือจากการโฆษณาและข้อมูลข่าวสาร ของโรงพยาบาลตามเว็บไซต์นี้เท่านั้น **

Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail