โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล Joint Commission International
โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

ศัลยกรรมใบหน้า @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล


ศัลยกรรมใบหน้า (Facial Surgery) 

          การมีหน้าตาดี สวยงาม มาแต่กำเนิดเป็นสิ่งที่ปรารถนาของทุกๆ คน แต่… คนเราเกิดมาไม่สามารถกำหนดหรือคัดเลือกหน้าตาให้ตัวเองได้เลย ขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น พันธุกรรม การได้รับยาหรือสารเคมีระหว่างอยู่ในครรภ์ สุขภาพกายและใจของมารดา เป็นต้น ทำให้เกิดมาแล้วหน้าตาไม่สวยงาม หรือมีความผิดปกติบนใบหน้า

          การทำศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า สามารถช่วยแก้ไข รูปหน้า และสัดส่วน (Proportions) ให้เข้าสู่สมดุล (Balance) พร้อมกับตกแต่งเพิ่มมิติของ หน้าผาก จมูก โหนกแก้ม กราม คาง ให้สวยงามมีเสน่ห์น่ามองมากยิ่งขึ้น

          การพิจารณาสัดส่วนของใบหน้า (Facial Proportions) โดยแบ่งใบหน้าจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนเท่าๆ กันตั้งแต่ไรผมถึงปลายคาง และแบ่งใบหน้าจากขอบใบหน้าด้านซ้ายถึงขอบใบหน้าด้านขวา ออกเป็น 5 ส่วนเท่าๆกัน


การแบ่งใบหน้าจากไรผมถึงปลายคาง ออกเป็น 3 ส่วน เท่าๆกันดังนี้

1. ส่วนบน ( Upper Part ) เริ่มตั้งแต่แนวเส้นระดับไรผมถึงแนวเส้นหว่างคิ้ว
2. ส่วนกลาง( Middle part ) เริ่มตั้งแต่แนวเสันระดับหว่างคิ้วถึงแนวเส้นปลายจมูก
3. ส่วนล่าง (Lower Part) เริ่มตั้งแต่แนวเส้นปลายจมูกถึงแนวเส้นปลายคาง

 

    

ภาพที่ 1. แสดงสัดส่วนใบหน้าในแนวขวาง (Horizontal lines) และแนวตั้ง (Vertical lines) 

 

ศัลยแพทย์ตกแต่ง จะพิจารณาใบหน้าจาก 3 ส่วนนี้ เพื่อ ประกอบการตัดสินใจปรับรูปหน้าให้ได้รูปลักษณ์ที่สวยงาม สมดุล ได้มิติ ความโค้ง นูน ของหน้าผาก จมูก มูมปาก และคาง ความเป็นศิลปินของศัลยแพทย์ตกแต่ง จะมีมุมมองที่แตกต่างก้นไป ความสวยงามก็จะแตกต่างกันไปด้วย

สัดส่วนใบหน้า ที่พิจารณามีดังนี้:

1. ใบหน้าส่วนบน (Upper Part)
2. ใบหน้าส่วนกลาง (Middle Part)
3. ใบหน้าส่วนล่าง (Lower Part)

 

1. ศัลยกรรมใบหน้าส่วนบน (Upper Part) ประกอบด้วย
- ศัลยกรรม ปลูกผม (Hair transplant) 
- ดึงไรผม (Hair line lowering) 
- ดึงคิ้ว ยกหางติ้ว หางตา (Eyebrow lift) 
- ศัลยกรรมหน้าผาก (Forehead Contouring) กรอหน้าผาก (Forehead shaving) เสริมหน้าผาก (Forehead augmentation) 

 

 

    

ภาพที่ 2. แสดงศัลยกรรมใบหน้าส่วนบน (Upper Part)

 

2. ศัลยกรรมใบหน้าส่วนกลาง (Middle Part) ประกอบด้วย
- ทำตาบน ตาล่าง ตาสองชั้น (Blephaloplasty) 
- ศัลยกรรมจมูก เสริมจมูก ยุบจมูก ทุบจมูก ปรับแต่งจมูก (Rhinoplasty) 
- ศัลยกรรมโหนกแก้ม (Cheekbone surgery) ตัดโหนกแก้ม (Cheekbone Reduction) ยุบโหนกแก้ม (Zygonatic Reduction) เสริมโหนกแก้ม (Cheekbone Augmentation) 

    

ภาพที่ 3. แสดงศัลยกรรมใบหน้าส่วนกลาง (Middle Part)

 

3. ศัลยกรรมใบหน้าส่วนล่าง (Lower Part) ประกอบด้วย
- ตัดปาก (Lips Reduction) เสริมปาก (Lips Augmentation) 
- ตัดคาง (Chin Reduction) เสริมคาง (Chin Augmentation) 
- ตัดกราม (Jaws Reduction) เสริมกราม(Jaws Augmentation) 

    

ภาพที่ 4. แสดงศัลยกรรมใบหน้าส่วนล่าง (Lower Part)ศัลยกรรมใบหน้า (Facial Surgery) Before & After
Reviews ศัลยกรรมใบหน้า (Facial Surgery)** อย่าหลงเชื่อการโฆษณา หรือคำอวดอ้าง อย่างใดๆ นอกเหนือจากการโฆษณาและข้อมูลข่าวสาร ของโรงพยาบาลตามเว็บไซต์นี้เท่านั้น **

Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail