หน้าแรก บริการศัลยกรรมของเรา ศัลยกรรมใบหน้า / โครงหน้า (Facial Surgery)

ศัลยกรรมใบหน้า / โครงหน้า
ศัลยกรรมใบหน้า @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

ศัลยกรรมใบหน้า / โครงหน้า (Facial Surgery)          การมีหน้าตาดี โครงหน้าสวยงาม มาแต่กำเนิดเป็นสิ่งที่ปรารถนาของทุกๆ คน แต่… คนเราเกิดมาไม่สามารถกำหนดหรือคัดเลือกหน้าตาให้ตัวเองได้เลย ขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น พันธุกรรม การได้รับยาหรือสารเคมีระหว่างอยู่ในครรภ์ สุขภาพกายและใจของมารดา เป็นต้น ทำให้เกิดมาแล้วหน้าตาไม่สวยงาม หรือมีความผิดปกติบนใบหน้า

          การทำศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า สามารถช่วยแก้ไข รูปหน้า โครงหน้าสวยงาม และสัดส่วน (Proportions) ให้เข้าสู่สมดุล (Balance) พร้อมกับตกแต่งเพิ่มมิติของ หน้าผาก จมูก โหนกแก้ม กราม คาง ให้สวยงามมีเสน่ห์น่ามองมากยิ่งขึ้น

 

การพิจารณาสัดส่วนของใบหน้า (Facial Proportions)

          การพิจารณาสัดส่วนของใบหน้า (Facial Proportions) โดยแบ่งใบหน้าจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนเท่าๆ กันตั้งแต่ไรผมถึงปลายคาง และแบ่งใบหน้าจากขอบใบหน้าด้านซ้ายถึงขอบใบหน้าด้านขวา ออกเป็น 5 ส่วนเท่าๆกัน


การแบ่งใบหน้าจากไรผมถึงปลายคาง ออกเป็น 3 ส่วน เท่าๆกันดังนี้

1. ส่วนบน ( Upper Part ) เริ่มตั้งแต่แนวเส้นระดับไรผมถึงแนวเส้นหว่างคิ้ว
2. ส่วนกลาง( Middle part ) เริ่มตั้งแต่แนวเสันระดับหว่างคิ้วถึงแนวเส้นปลายจมูก
3. ส่วนล่าง (Lower Part) เริ่มตั้งแต่แนวเส้นปลายจมูกถึงแนวเส้นปลายคาง

 

แสดงสัดส่วนใบหน้าในแนวขวาง (Horizontal lines) และแนวตั้ง (Vertical lines)   แสดงสัดส่วนใบหน้าในแนวขวาง (Horizontal lines) และแนวตั้ง (Vertical lines)   แสดงสัดส่วนใบหน้าในแนวขวาง (Horizontal lines) และแนวตั้ง (Vertical lines)

ภาพที่ 1. แสดงสัดส่วนใบหน้าในแนวขวาง (Horizontal lines) และแนวตั้ง (Vertical lines) 

 

ศัลยแพทย์ตกแต่ง จะพิจารณาใบหน้าจาก 3 ส่วนนี้ เพื่อ ประกอบการตัดสินใจปรับรูปหน้าให้ได้รูปลักษณ์ที่สวยงาม สมดุล ได้มิติ ความโค้ง นูน ของหน้าผาก จมูก มูมปาก และคาง ความเป็นศิลปินของศัลยแพทย์ตกแต่ง จะมีมุมมองที่แตกต่างก้นไป ความสวยงามก็จะแตกต่างกันไปด้วย

สัดส่วนใบหน้า ที่พิจารณามีดังนี้:

1. ใบหน้าส่วนบน (Upper Part)
2. ใบหน้าส่วนกลาง (Middle Part)
3. ใบหน้าส่วนล่าง (Lower Part)

 

1. ศัลยกรรมใบหน้าส่วนบน (Upper Part)

- ศัลยกรรม ปลูกผม (Hair transplant) 
- ดึงไรผม (Hairline lowering) 
- ดึงคิ้ว ยกหางติ้ว หางตา (Eyebrow lift) 
- ศัลยกรรมหน้าผาก (Forehead Contouring) กรอหน้าผาก (Forehead shaving) เสริมหน้าผาก (Forehead augmentation) 

การศัลยกรรมเสริมหน้าผาก (Forehead augmentation)

สำหรับผู้ที่มีหน้าผากแคบหรือกว้างเกินไป หรือมีหน้าผากแบนไม่อวบอิ่มโค้งมน การศัลยกรรมเสริมหน้าผากทำให้ได้สัดส่วนโค้งมน สวยงามมีเสน่ห์กับผู้พบเห็น ปัจจุบันเราสามารถทำศัลยกรรมแก้ไขหน้าผากแบนให้ดูอูมอิ่มโค้งมนโดยไม่มีอันตรายในระยะยาว

 

 

แสดงศัลยกรรมใบหน้าส่วนบน (Upper Part)  แสดงศัลยกรรมใบหน้าส่วนบน (Upper Part)  แสดงศัลยกรรมใบหน้าส่วนบน (Upper Part)

ภาพที่ 2. แสดงศัลยกรรมใบหน้าส่วนบน (Upper Part)

 

2. ศัลยกรรมใบหน้าส่วนกลาง (Middle Part)

- ทำตาบน ตาล่าง ตาสองชั้น (Blephaloplasty) 
- ศัลยกรรมจมูก เสริมจมูก ยุบจมูก ทุบจมูก ปรับแต่งจมูก (Rhinoplasty) 
- ศัลยกรรมโหนกแก้ม (Cheekbone surgery) ตัดโหนกแก้ม (Cheekbone Reduction) ยุบโหนกแก้ม (Zygonatic Reduction) เสริมโหนกแก้ม (Cheekbone Augmentation) 

แสดงศัลยกรรมใบหน้าส่วนกลาง (Middle Part)  แสดงศัลยกรรมใบหน้าส่วนกลาง (Middle Part)  แสดงศัลยกรรมใบหน้าส่วนกลาง (Middle Part)

ภาพที่ 3. แสดงศัลยกรรมใบหน้าส่วนกลาง (Middle Part)

 

3. ศัลยกรรมใบหน้าส่วนล่าง (Lower Part)

- ตัดปาก (Lips Reduction) เสริมปาก (Lips Augmentation) 
- ตัดคาง (Chin Reduction) เสริมคาง (Chin Augmentation) 
- ตัดกราม (Jaws Reduction) เสริมกราม(Jaws Augmentation) 

แสดงศัลยกรรมใบหน้าส่วนล่าง (Lower Part)  แสดงศัลยกรรมใบหน้าส่วนล่าง (Lower Part)  แสดงศัลยกรรมใบหน้าส่วนล่าง (Lower Part)

ภาพที่ 4. แสดงศัลยกรรมใบหน้าส่วนล่าง (Lower Part)

Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail