ศัลยกรรมใบหน้า at โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

ผ่าตัดดึงไรผม (Hair line lowering / forehead reduction)

 

          การผ่าตัดดึงไรผม เป็นการผ่าตัดโดยการดึงไรผมให้ต่ำลงมา เพื่อลดความกว้างของหน้าผาก เนื่องจากการมีหน้าผากที่กว้างหรือสูงเกินไปในเพศหญิงหรือเพศชาย ทำให้สัดส่วนของใบหน้าไม่สมดุล ซึ่งอาจเกิดจากกรรมพันธุ์ ผมร่วง หรือการผ่าตัดดึงหน้าผาก ฯลฯ ส่งผลให้การจัดแต่งทรงผมทำได้ยากมา โดยการผ่าตัดสามารถลดความกว้างของหน้าผากได้ประมาณ 2-3 เซนติเมตร โดยมีตำหน่งของแผลอยู่ที่ไรผมดังภาพ

 

ภาพก่อนดึงไรผม

ภาพหลังดึงไรผมเพื่อลดขนาดหน้าผาก

 

การผ่าตัดจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง โดยการใช้ยาชา

เวลาในการการพักฟื้นประมาณ 1-2 วัน แพทย์จะนัดมาตัดไหมหลังผ่าตัด 1 สัปดาห์ แผลจะหายสนิทและเข้าที่ดีโดยใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน และอาจจะเกิดแผลเป็นที่ไรผมได้

 

ดูรูปภาพก่อนทำและหลังทำศัลยกรรมผ่าตัดดึงไรผม

ภาพก่อนทำ หลังทำดึงไรผม,ศัลยกรรมไรผม,รักษาหัวล้าน,ปลูกผม