Around at KAMOL HOSPITAL

ดึงไรผม (Hair line lowering Surgery)

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล เรามีบริการผ่าตัดดึงไรผม (Hair line lowering) เป็นการปรับหน้าผากให้แคบด้วยวิธีการดึงไรผมลงมาได้ประมาณ 2 เซนติเมตร เพื่อแก้ไขหน้าผากกว้าง หน้าผากสูงให้แคบลง

ดึงไรผม (Hair line lowering Surgery)
   
รีวิวดึงไรผม,รีวิวแก้ไขหัวล้าน,รีวิวรักษาหัวล้าน,รีวิวแก้ไขหน้าผาก
รีวิวดึงไรผม,รีวิวแก้ไขหัวล้าน,รีวิวรักษาหัวล้าน,รีวิวแก้ไขหน้าผาก