โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล Joint Commission International

หน้าแรก บริการศัลยกรรมของเรา ศัลยกรรมใบหน้า ชายเป็นหญิง (Facial Feminization Surgery, FFS)

ศัลยกรรมใบหน้า ชายเป็นหญิง ผ่าตัดแปลงชายเป็นหญิง
ศัลยกรรมชายเป็นหญิง @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

ศัลยกรรมใบหน้า ชายเป็นหญิง (Facial Feminization Surgery, FFS) 

ศัลยกรรมใบหน้า ชายเป็นหญิง (Facial Feminization Surgery , FFS)

 

          การตัดสินใจแล้วที่จะดำเนินการปลี่ยนแปลงชีวิตจากเพศชายเป็นเพศหญิงสิ่งแรกที่ควรพิจารณาคือการปรับเปลี่ยนใบหน้า ให้มีความอ่อนหวาน นุ่มนวลเป็นสตรีเพศมากขึ้น โดยทั่วไปลักษณะโครงสร้างใบหน้าของหญิงและชาย  มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน  ศัลยแพทย์ที่มีประสบการณ์ และความชำนาญสูงโดยเฉพาะเท่านั้น ที่จะทำให้คุณมีใบหน้าอ่อนหวานอย่างที่คุณปรารถนา 

ความแตกต่างทางโครงสร้างบนใบหน้าของชายหรือหญิง มีดังนี้ 

ศัลยกรรมใบหน้า ชายเป็นหญิง (Facial Feminization Surgery , FFS)

หน้าผาก คิ้ว บริการศัลยกรรม

ผู้หญิง จะมีหน้าผากโค้ง โหนกนูน มีไรผมเล็ก ๆ

ผู้ชาย จะมีหน้าผากกว้างสูง เถิกผมถอยร่นสูงกว่าผู้หญิง

ผู้หญิง คิ้วโก่ง ไม่มีโหนกคิ้ว หรือมีเพียงเล็กน้อย

ผู้ชาย โหนกคิ้วสูงหนา คิ้วอยู่ในบริเวณต่ำกว่าผู้หญิง

กรอหน้าผาก กรอโหนกคิ้ว

การตัดโหนกคิ้ว

ยกคิ้ว

เสริมหน้าผาก

   
จมูก บริการศัลยกรรม

ผู้หญิง บริเวณดั้งจมูก โค้งดูอ่อนโยนกว่าผู้ชาย

ผู้ชาย สันจมูกตรง ไม่โค้ง ดูแข็งไม่อ่อนโยน

ปรับแต่งแก้ไขจมูก

ตัดปีกจมูก

เสริมจมูก

   
โหนกแก้ม บริการศัลยกรรม

ผู้หญิง โหนกแก้ม กลมมน ทำให้ใบหน้าดูอิ่มเอิบ

ผู้ชาย โหนกแก้มต่ำและดูแบน เหลี่ยม

เสริมโหนกแก้ม

กรอหรือตัดโหนกแก้ม

   
ริมฝีปาก บริการศัลยกรรม

ผู้หญิง ปากเอิบอิ่ม และเผยอขึ้นเล็กน้อยเห็นไรฟัน

ผู้ชาย ปากบาง เรียบ ยาวกว่า

ยกริมฝีปากเป็นหญิง

ฉีดริมฝีปากบางให้อิ่ม

   
คาง บริการศัลยกรรม

ผู้หญิง คางแหลม เรียวมน ดูนุ่มนวลไม่ยื่นยาว

ผู้ชาย คางกว้าง ยื่นออกมาเห็นชัดเจน

ตัดคาง กรอคาง

เสริมคาง

   
กราม บริการศัลยกรรม

ผู้หญิง กรามแคบเล็ก ต่อมน้ำลายน้อยมองไม่เห็น

ผู้ชาย กรามกว้าง ใหญ่ กล้ามเนื้อมากกว่า ต่อมน้ำลายเยอะกว่า

ตัดกราม กรอกราม เสริมกราม

ลูกกระเดือก บริการศัลยกรรม

ผู้หญิง ไม่มีกระเดือก

ผู้ชาย จะมีลูกระเดือกใหญ่ มองเห็นได้ชัด

กรอกระเดือก


รูปภาพก่อนและหลัง ศัลยกรรมใบหน้า ชายเป็นหญิง (Facial Feminization Surgery, FFS)


See more after surgerySee more


Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail