โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล Joint Commission International
โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

Becoming Your Real Self @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

          There are many stories at Kamol Cosmetic Hospital shared by our clients who have undergone gender reassignment surgery by Dr.Kamol and his team. They have new lives now and have turned their dreams into reality.

Becoming Your Real Self

Kim Minso 

"A Voice for Change"

 

          Kim Minso is an active Youtuber who has been documenting her gender transition since the very beginning of 2017. But it wasn't until late 2018 that Kim finally undertook her gender confirmation surgery. “I strengthened my mind to start afresh,” says the young Korean woman. Kim had already undergone several previous surgeries, including body contouring and a nose job, to prepare for this, the most important one to her.

 

          The journey to get to this last step wasn't an easy one for Kim. She freely admits that she had to “walk along a long and hard way” but she “endured and finally got [there].” By putting her story before the public, and allowing her viewers to see her struggles and triumphs, Kim effectively makes herself a leading advocate for the rights of transgender people in Korea.  All through example. And all done truthfully.

 

          Kim Minso is an active Youtuber who has been documenting her gender transition since the very beginning of 2017. But it wasn't until late 2018 that Kim finally undertook her gender confirmation surgery. “I strengthened my mind to start afresh,” says the young Korean woman. Kim had already undergone several previous surgeries, including body contouring and a nose job, to prepare for this, the most important one to her.

 

          The journey to get to this last step wasn't an easy one for Kim. She freely admits that she had to “walk along a long and hard way” but she “endured and finally got [there].” By putting her story before the public, and allowing her viewers to see her struggles and triumphs, Kim effectively makes herself a leading advocate for the rights of transgender people in Korea.  All through example. And all done truthfully.

 

          What did Kim ultimately discover? Well, her surgery went much better than even she expected. There was a fast and what she calls “surprising” recovery, surprising because there was so little pain involved. She followed up her gender confirmation surgery with a procedure for voice feminization.  Finally, in 2019, it all became official. Kim went before a three judge panel and had herself registered as woman in the family courts. She believes she has finally completed “the last stage of the long path to becoming a woman.” While her transition may be complete, however, Kim also realizes that an entirely new life awaits. What she aspired to is complete, and now she has the opportunity to build upon new foundations.

 

          What did Kim ultimately discover? Well, her surgery went much better than even she expected. There was a fast and what she calls “surprising” recovery, surprising because there was so little pain involved. She followed up her gender confirmation surgery with a procedure for voice feminization.  Finally, in 2019, it all became official. Kim went before a three judge panel and had herself registered as woman in the family courts. She believes she has finally completed “the last stage of the long path to becoming a woman.” While her transition may be complete, however, Kim also realizes that an entirely new life awaits. What she aspired to is complete, and now she has the opportunity to build upon new foundations.

 


Facial Makeover

Talleen Abu Hanna

Date: 2019-07-08
Facial Makeover

คุณปอย ตรีชฎา

Date: 2019-07-08
Facial Makeover

Por Takarn

Date: 2019-07-08
Facial Makeover

Nathalie de Oliveira

Date: 2019-06-04
Facial Makeover

Ya Xin Shi

Date: 2019-06-04
Facial Makeover

Nicole

Date: 2019-07-12
Facial Makeover

Choi Seoukju

Date: 2019-07-12
Facial Makeover

Kim Minso

Date: 2019-07-12
Facial Makeover

Vanessa Jane Maurer

Date: 2019-07-12
Facial Makeover

Danica Rain

Date: 2019-06-04
Facial Makeover

Alba Perez Rodrigues

Date: 2019-06-04
Facial Makeover

Seda

Date: 2019-07-08
Facial Makeover

Andrea Jaca-Smith

Date: 2019-06-06
Facial Makeover

Churu Misama

Date: 2019-06-06
Facial Makeover

Laeticia P. Raveena

Date: 2019-06-06
Facial Makeover

Sofia Elizabeth Solohaga

Date: 2019-06-05
Facial Makeover

Myo Ko Ko San

Date: 2019-06-06
Facial Makeover

คุณโยชิ รินรดา

Date: 2019-07-08
Facial Makeover

Alexis Tan

Date: 2019-06-06

** อย่าหลงเชื่อการโฆษณา หรือคำอวดอ้าง อย่างใดๆ นอกเหนือจากการโฆษณาและข้อมูลข่าวสาร ของโรงพยาบาลตามเว็บไซต์นี้เท่านั้น **

Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail