หน้าแรก ทีมแพทย์ นายแพทย์ กมล พันธ์ศรีทุม

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล
ทีมแพทย์ @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

นายแพทย์ กมล พันธ์ศรีทุมนายแพทย์ กมล พันธ์ศรีทุม
17 พฤศจิกายน 2502
(ศัลยแพทย์ตกแต่ง)

ศัลยแพทย์ตกแต่งที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และยอมรับ ของแพทย์และคนไข้ทั่วโลก สนใจและมุ่งมั่นที่พัฒนาค้นหาเทคนิคใหม่ๆ เพื่อทำให้การผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิงและ จากหญิงเป็นชาย สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น จากประสบการณ์ที่สะสมมามากว่า 20 ปี และผสมผสานกับการที่มีศิลปะอยู่ในตัวสูง จึงสรรค์สร้างงานผ่าตัดทุกชนิดให้งดงาม ประสบการณ์การผ่าตัดแปลงเพศให้คนไข้ มากว่า 5,000 เคส และผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งอื่นๆ มากกว่า 10,000 เคส ได้แก่ การผ่าตัดบนใบหน้า เพื่อปรับเปลี่ยนรูปหน้าให้สวยงาม หรือ ปรับเปลี่ยน สรีระร่างกาย ให้เข้ากับเพศที่เหมาะสม ของคนไข้ เป็นต้น


ปัจจุบัน นายแพทย์กมล พันธ์ศรีทุม เป็นหัวหน้าทีมศัลยแพทย์ตกแต่ง โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล เพื่อดูแลและแบ่งปันประสบการณ์ที่มีมาทั้งหมด  ให้กับผู้ร่วมทีมต่อไป

ประวัติการศึกษา
2529 จบการศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น, ประเทศไทย
2535 วุฒิบัตรศัลยกรรมทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
2540 วุฒิบัตรศัลยกรรมตกแต่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
     
ประสบการณ์การทำงาน
2529 - 2532 แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย
2533 - 2535 แพทย์ประจำบ้าน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2535 - 2537 ศัลยแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลนวนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2538 - 2540 แพทย์ประจำบ้าน แผนกศัลยกรรมพลาสติก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2540 - 2546 ศัลยแพทย์ตกแต่ง โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี ประเทศไทย
2540 - ปัจจุบัน ศัลยแพทย์ตกแต่ง โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
   
สมาชิกสมาคมวิชาการ
สมาชิกแพทยสภาแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งนานาชาติ
สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย ปี 2001-2003
สมาชิก World Professional Association for Transgender Health (WPATH)
 
ผลงานทางวิชาการ
11 กันยายน 2010 ได้รับเชิญไปพูดที่สมาคมสูตินรีแพทย์ ( Gionata di ginecologia and Obstetricia ) ที่เมืองริโอเดอจาเนโร ประเทศ บราซิล
  ในหัวข้อเรื่อง : การผ่าตัดแปลงเพศชายเป็นหญิง หญิงเป็นชาย ( CRS Sex Reassignment Surgery ) 
   
17-18 มีนาคม 2013 การประชุมทางวิชาการของสมาคมกลุ่มข้ามเพศของประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 14 ที่มหาวิทยาลัยโอกายามา 14th annual meeting of Japanese society of GID at the prestigious OKAYAMA University, Japan
  ในหัวข้อเรื่อง : Free Fibular Flap: An excellent alternative to the free radial forearm flap in Asian FTM transgender 
   
21-22 มีนาคม 2014 การประชุมทางวิชาการของสมาคมกลุ่มข้ามเพศของประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 16 ที่เมืองโอกินาวา Japanese Society of Gender Identity Disorder 16th Conference at Okinawa, Japan 
  ในหัวข้อเรื่อง :
21 มีนาคม The Present Conditions and Problem of the Medica
22 มีนาคม Free Paper Presentation on the 16th GID Society study
   
14-18 กุมภาพันธ์ 2014 งานประชุมสัมมนา WPATH Symposium 2014, Bangkok, Thailand “Transgender Health From Global Perspectives”
  ในหัวข้อเรื่อง :
14 กุมภาพันธ์
Free paper Presentation: Facial feminization surgery inmale to female transsexuals, 485 consecutive casesin 8 years experience 

Poster presentation : Sex Reassignment Surgery Revision, 13 years experience 
   
27-29 ตุลาคม 2014 งานประชุมสัมมนา 14th OSAPS 2014, Pattaya, Thailand “Achieving Excellence In Aesthetic Surgery”
  28 October
Presentation : Complex Surgery For Facial Transition: Surgical Technique and Analysis Results in 245 CasesFree paper Presentation: Metoidioplasty : An Alternative Of Phallyplasty In Male To Female Transsexuals
   
28 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2015 งานประชุมสัมมนา 1st Global Aesthetics Conference, Miami Beach, FL, USA.
  1 พฤศจิกายน
Free paper Presentation: Neovaginal Cavity Dissection in SRS.
6-8 เมษายน 2017 งานประชุม EPATH 2017 (European Professional Association for Transgender Health) ที่เมือง Belgrade ประเทศเซอร์เบีย
  ในหัวข้อเรื่อง :
Facial Feminization Surgery of Forehead: Combined Augmentation and Bone Reduction Technique.


Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail