ผ่าตัดแก้ไขหน้าอก แก้นม

        การเสริมหน้าอกให้ได้รูปทรงที่สวยงามขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งความสมดุลของขนาด รูปทรง ตำแหน่งของหัวนม และความสมส่วนของสรีระร่างกาย อีกทั้งการศัลยกรรมเสริมหน้าอกยังมีข้อจำกัดหลายอย่าง เช่น ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและผิวหนัง โครงสร้างหน้าอกของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน การเลือกศัลยแพทย์ที่มีทักษะและประสบการณ์ไม่ดีพอ อาจทำให้การเสริมหน้าอกในครั้งแรกไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่คาดหวัง จึงจำเป็นต้องมีการผ่าตัดแก้หน้าอก แก้นมที่เสริมมาแล้ว เพื่อช่วยแก้ไขปรับรูปทรงหน้าอกที่มีขนาดหรือรูปทรงผิดปกติ ไม่สวยงาม จนทำให้รู้สึกไม่มั่นใจ ให้ได้รูปทรงใหม่ที่สวยงามและดูดีขึ้น

ทำไมต้องผ่าตัดแก้ไขหน้าอกที่เคยเสริมมาแล้ว?

       เหตุผลที่ทำให้คนที่เคยเสริมหน้าอกมาแล้ว ตัดสินใจผ่าตัดแก้ไขหน้าอก หรือ แก้นม อาจเป็นเพราะหน้าอกที่ได้ไม่สวยเหมือนตอนทำใหม่ ๆ รูปทรง ตำแหน่งดูไม่เป็นธรรมชาติ หรือต้องการแก้นมเพื่อลดขนาด  ศัลยแพทย์ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล จะร่วมวิเคราะห์ถึงปัญหาและความต้องการของคนไข้ เพื่อเลือกแนวทางในการรักษาที่เหมาะสมสำหรับคนไข้แต่ละคน โดยปัญหาที่เรามักพบจากการเสริมหน้าอกที่ต้องมีการแก้หน้าอกใหม่ มีดังนี้

1. ปัญหาขนาดเต้านม  (Size Problems)

 • กรณีต้องการเปลี่ยนขนาดเต้านมให้เล็กลง

กรณีที่ต้องการแก้ไขเปลี่ยนขนาดเต้านมเทียมจากที่ใหญ่เกินไปให้เล็กลง การแก้ไขจะต้องคำนึงถึงผิวหนังที่เหลือและจะทำให้เต้านมห้อยตกลงมากว่าปกติ ในกรณีนี้ศัลยแพทย์อาจจะพิจารณาแก้หน้าอกร่วมกับการยกกระชับหน้าอกด้วย

 • กรณีต้องการเปลี่ยนขนาดเต้านมให้ใหญ่ขึ้น

กรณีที่ต้องการแก้หน้าอกให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ศัลยแพทย์จะพิจารณาตำแหน่งที่วางของถุงเต้านมเดิม ถ้าถุงเต้านมเดิมวางอยู่ใต้กล้ามเนื้อ ศัลยแพทย์ก็จะใช้ตำแหน่งใต้กล้ามเนื้อนี้ ขยายโพรงเดิมเพื่อใส่เต้านมเทียมอันใหม่ แต่ถ้าเต้านมเทียมอันเดิม อยู่ใต้เนื้อนมศัลยแพทย์จะเปลี่ยนตำแหน่งที่วางถุงเต้านมเทียมใหม่ให้มาอยู่ใต้กล้ามเนื้อแทน พร้อมกับเลาะเอาเนื้อเยื่อพังผืดที่ห่อหุ้มถุงเต้านมเทียมเดิมออกให้หมด เพื่อป้องกันการเกิดนมสองชั้น (Bubble Effect)

2. ปัญหาถุงเต้านมเทียมแตกหรือรั่ว (Leakage and Ruptured)

         ถุงเต้านมเทียมที่เป็นวัสดุทางการแพทย์ก็เหมือนกับผลิตภัณฑ์ทั่ว ๆ ไป ที่อาจเกิดการแตกและรั่วได้ ซึ่งเกิดในกรณีที่ถุงเต้านมเทียมเป็นถุงน้ำเกลือ บริเวณตำแหน่งวาล์วมีโอกาสรั่วซึมได้สูงจะทำให้น้ำเกลือค่อย ๆ ซึมออกจากถุง ทำให้ขนาดเต้านมข้างที่มีการรั่วซึมจะแฟบลง ทำให้ขนาดของเต้านมสองข้างไม่เท่ากัน ต้องรีบผ่าตัดเปลี่ยนถุงเต้านมเทียมทันที ในกรณีที่มีการแตกของถุงเต้านมซิลิโคนจะดูยากมาก เพราะซิลิโคนที่ซึมออกมาจะอยู่ในเนื้อเยื่อห่อหุ้มถุงเต้านมเทียมอยู่ ถ้าสงสัยความผิดปกติที่เกิดขึ้นจะต้องตรวจสอบจาก เครื่องอัลตราซาวน์ เครื่องตรวจเต้านม (Mammogram) หรือจากเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หลังจากนั้นก็จะมีการเอาถุงเต้านมเทียมออก แล้วใส่เต้านมเทียมอันใหม่เข้าไปแทน

3. ปัญหาเกิดพังผืดที่ห่อหุ้มถุงเต้านมเทียมรัดตัว (Capsular Contracture)

          ปัญหาพังผืดที่ห่อหุ้มเต้านมเทียม จากปฏิกิริยาของร่างกายที่สร้างเนื้อเยื่อออกมาห่อหุ้มสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกาย เนื้อเยื่อพังผืดจะมีการพัฒนาเพิ่มความหนา เหนียว แข็ง แล้วพัฒนาไปสู่การรัดถุงเต้านมเทียมทำให้ถุงเต้านมเทียมไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ทำให้เกิดเต้านมผิดรูป แข็ง และเจ็บ การผ่าตัดแก้ไขพังผืดห่อหุ้มถุงเต้านมเทียมรัดตัว โดยศัลยแพทย์จะผ่าตัดเอาเนื้อเยื่อพังผืดรอบ ๆ ถุงเต้านมเทียมออกให้หมด แล้วเปลี่ยนตำแหน่งวางเต้านมเทียมใหม่ (ดูเพิ่มเติม)

ปัญหาเกิดพังผืดที่ห่อหุ้มถุงเต้านมเทียมรัดตัว_(Capsular_Contracture)

รูปที่ 1: ปัญหาเกิดพังผืดที่ห่อหุ้มถุงเต้านมเทียมรัดตัว

4. ปัญหานมลอย/ นมสูง (Upward position Implant)

        เกิดจากการเสริมเต้านมแล้วถุงเต้านมเทียมลอยสูงกว่าตำแหน่งปกติ จึงทำให้คนไข้ต้องผ่าตัดแก้หน้าอก ด้วยการแก้ไขให้ตำแหน่งของเต้านมเทียมต่ำลงมาอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ในกรณีนี้ศัลยแพทย์จะทำการตัดหรือเลาะเอาพังผืดออก และขยายโพรงให้ต่ำลงมา โดยอาศัยตำแหน่งของหัวนมเป็นจุดศูนย์กลางของถุงเต้านมเทียมอันใหม่

 

นมลอย/ นมสูง(Upward position Implant)

รูปที่ 2: ปัญหานมลอย/ นมสูง

5. ปัญหานมห่าง (Cleavage Breast)

        หลังจากผ่าตัดเสริมหน้าอก/ทำนมมาแล้ว ทำให้มองเห็นว่าเต้านมสองข้างอยู่ห่างกันมากเกินไป การผ่าตัดแก้หน้าอกห่างนี้ ทำได้โดยการเปิดแผลใต้ราวนมแล้วเปิดขยายโพรงเข้าสู่แนวกึ่งกลางของทรวงอกมากขึ้น ขณะเดียวกันก็เย็บลดขนาดความกว้างด้านข้างของโพรงเดิม เพื่อขยับแนวตำแหน่งของเต้านมเทียมใหม่ เข้าสู่แนวเส้นกลางหน้าอกมากขึ้น ผลการผ่าตัดจะทำให้ร่องหน้าอกแคบลงกว่าเดิม

6. ปัญหานมตก (Bottoming out of breast)

        หลังผ่าตัดเสริมนม ถุงเต้านมเทียมอยู่ในระดับที่ต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับตำแหน่งของหัวนม ซึ่งเป็นผลมาจากการผ่าตัดที่สร้างโพรงใส่ถุงเต้านมเทียมต่ำมากเกินไป หรือเกิดจากกล้ามเนื้อหน้าอกมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นน้อย ทำให้ระดับถุงเต้านมเทียมต่ำกว่าระดับที่ควรจะเป็นและมีหัวนมชี้ขึ้น ในกรณีนี้การผ่าตัดแก้หน้าอกต้องเปิดแผลบริเวณใต้ราวนม เย็บกระชับกล้ามเนื้อด้านในขอบล่างของเต้านมให้สูงขึ้น เพื่อให้ตำแหน่งเต้านมเทียมที่ใส่เข้าไปใหม่สูงขึ้นได้ระดับเหมาะสมกับตำแหน่งหัวนม

นมตก_(Bottoming_out_of_breast)นมตก_(Bottoming_out_of_breast)

รูปที่ 3: ปัญหานมตก

7. ปัญหาเนื้อนมเป็นริ้วๆ (Rippling)

        หลังการผ่าตัดเสริมหน้าอก/ทำนม เนื้อนมเป็นริ้ว ๆ สามารถมองเห็นได้ชัด ซึ่งเกิดจากคนที่มีผิวหนังและกล้ามเนื้อบาง การแก้ไขทำได้ 2 วิธีโดย การฉีดไขมันเสริมเข้าไปบริเวณที่เป็น เพื่อเพิ่มปริมาณความหนาของเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังนั้น อีกวิธีหนึ่งโดยใช้วัสดุที่เรียกว่า เนื้อเยื่อเทียม หรือ Acellular Dermal Matrix (ADM) ซึ่งเป็นวัสดุที่ทำจากผิวหนังมนุษย์แล้วไปย่อยสลายโปรตีนออก นำไปวางบริเวณที่ต้องการแล้วจะมีเนื้อเยื่อเติบโตขึ้นมาเสริมความหนาตรงบริเวณที่วางเนื้อเยื่อเทียม (ADM) ไว้ เพื่อเติมเต็มเนื้อเยื่อในบริเวณนั้น

8. ปัญหานมแฝด ( Symmastia Uniboob)

        นมแฝด หรือ นมชิดกัน หลังจากการผ่าตัดเสริมหน้าอก/ทำนม อาจจะมีลักษณะที่เต้านมชิดกันมากเกินไป แทบไม่มีร่องอก ขณะเดียวกันตำแหน่งของหัวนมก็ชี้ออกด้านข้าง การผ่าตัดแก้หน้าอกจะทำโดยการเปิดแผลใต้ราวนมแล้วขยายโพรงให้ออกไปด้านข้างมากขึ้น แล้วเย็บแก้ไขกล้ามเนื้อด้านในร่องหน้าอก ทำให้หน้าอกมีร่องกว้างขึ้น

นมแฝด_(_Symmastia_Uniboob)

รูปที่ 4: ปัญหานมแฝดหรือนมชิดกัน

9. ถอดซิลิโคนเต้านมออกเนื่องจากกังวลการเป็นมะเร็งชนิด BIA-ALCL (Breast implant Associated - Anaplastic Large Cell Lymphoma)

        เป็นมะเร็งที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของคนไข้เอง แต่ไม่ใช่ชนิดเดียวกับมะเร็งเต้านม โดยทั่วไปจะพบมีอาการหลังจากการเสริมเต้านมประมาณ 1 ปีขึ้นไป บางท่านอาจพบอาการหลังจากเสริมไปได้ 8-10 ปี อาการดังกล่าว ได้แก่ หน้าอกใหญ่ขึ้น, เจ็บ, หน้าอกไม่เท่ากัน, มีก้อนที่ต่อมน้ำเหลืองหรือใต้รักแร้, ผิวหนังแดง, นมแข็ง หรือรู้สึกว่ามีน้ำเหลืองอยู่ในเต้านมเยอะ หากมีอาการดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งให้รีบพบแพทย์ทันที ให้รีบทำการวินิจฉัยว่าเป็น BIA-ALCL หรือไม่ ถ้าพบว่าใช่ ให้เข้าสู่ขบวนการรักษา จะต้องถอดเต้านมเทียมออกพร้อมกับเอาเนื้อเยื่อที่หุ้มเต้านมเทียมออกให้หมดแล้วส่งต่อให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญรักษามะเร็งต่อไป

รีวิวผ่าตัดแก้ไขหน้าอก แก้นม ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล

คุณน้ำเย็น พัสวี

แก้หน้าอก_ผ่าตัดแก้ไขนมแข็ง

คุณน้ำเย็นเสริมหน้าอกมากว่า 10 ปี มีปัญหาหน้าอกแข็งและซิลิโคนลอย จึงเข้าผ่าตัดแก้ไขหน้าอกให้นิ่มเป็นธรรมชาติและใหญ่ขึ้น 

คุณแคนดี้ กุลชญา

แก้หน้าอก_ลดขนาดหน้าอก

ตอนที่คุณแคนดี้ประกวดนางงาม ต้องการหน้าอกที่มีขนาดใหญ่ให้เหมาะสมกับรูปร่างแบบบนางงาม
หลังจากนั้นได้เข้าสู่อาชีพนางแบบ จึงต้องการหน้าอกเล็กลง งาม จึงผ่าตัดลดขนาดหน้าอก เพื่อให้เหมาะกับอาชีพนางแบบ 

      

เทคนิคการผ่าตัดแก้ไขหน้าอก แก้นม ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล

        โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล จะร่วมวิเคราะห์ถึงปัญหาและความต้องการของคนไข้ เพื่อเลือกแนวทางและเทคนิคการผ่าตัดแก้หน้าอก แก้นมที่เหมาะสมสำหรับคนไข้แต่ละคน ดังนี้ 

1. เทคนิคการผ่าตัดแก้ไขนมแตก หรือ ถุงเต้านมเทียมแตกหรือรั่ว (Leakage and Ruptured)

       เปิดเลาะพังผืดที่ห่อหุ้มถุงเต้านมเทียมทั้งสองข้าง เปลี่ยนชั้นวางเต้านมให้เป็นชั้นกล้ามเนื้อ ทำโพรงใส่ถุงเต้านมใหม่ จัดรูปทรงให้สวยงาม

เทคนิคแก้หน้าอก_แก้ไขนมแตก

2.เทคนิคผ่าตัดแก้ไขพังผืดที่ห่อหุ้มถุงเต้านมเทียมรัดตัว (Capsular Contracture)

       เปิดเลาะพังผืดออกให้หมด พังผืดรัดเต้านมจะเหนียว และแข็งมาก ปรับแต่งโพรงเต้านมใหม่ จัดรูปทรงให้สวยงาม

เทคนิคแก้หน้าอก_ผ่าตัดแก้ไขนมแข็ง

3. เทคนิคการผ่าตัดแก้ไขนมลอย นมสูง (Upward Position Implant)

       เปิดแผลใต้ราวนม ทำการเลาะพังผืดถุงเต้านมออก สร้างโพรงใส่เต้านมให้ต่ำลงมาโดยมีหัวนมเป็นจุดศูนย์กลาง จัดรูปทรง แต่งทรงให้สวยงาม

เทคนิคแก้หน้าอก_ผ่าตัดแก้ไขนมลอย

4. เทคนิคการผ่าตัดแก้ไขนมห่าง (Cleavage Breast) 

      เปิดแผลใต้ราวนม เปิดเลาะพังผืดออกให้หมด สร้างโพรงใหม่ใต้กล้ามเนื้อให้ชิดกันมากขึ้น โดยคำนึงถึงตำแหน่งหัวนมเป็นศูนย์กลาง จัดรูปทรง แต่งทรงให้สวยงาม

เทคนิคแก้หน้าอก_ผ่าตัดแก้ไขนมห่าง

5. เทคนิคการผ่าตัดแก้ไขนมตก (Bottoming out of Breast)

       เปิดแผลใต้ราวนม เปิดเลาะพังผืดออกให้หมด เปลี่ยนชั้นเป็นใต้กล้ามเนื้อ สร้างโพรงใส่เต้านมให้สูงขึ้นเย็บกล้ามเนื้อขึ้น จัดรูปทรง แต่งทรงให้สวยงาม

เทคนิคแก้หน้าอก_ผ่าตัดแก้ไขนมตก

6. เทคนิคการผ่าตัดแก้ไขนมแฝด (Symmastia Uniboob)

       เปิดแผลใต้กล้ามเนื้อ เปิดเลาะพังผืดออกให้หมด เย็บกล้ามเนื้อระหว่างร่องอกให้กว้างกว่าเดิม ขยายโพรงด้านข้างออก ให้หัวนมเป็นจุดศูนย์กลาง ตกแต่งให้สวยงาม

เทคนิคแก้หน้าอก_ผ่าตัดแก้ไขนมแฝด

ผู้ที่เหมาะกับการผ่าตัดแก้ไขหน้าอก แก้นม

 • มีความกังวลจาก ขนาด รูปทรง จากการผ่าตัดเสริมหน้าอกที่ผ่านมา
 • นมแข็งผิดรูป
 • มีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง
 • มีความคาดหวังอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง
 • สุขภาพจิตที่มั่นคง เพราะการผ่าตัดศัลยกรรมอาจส่งผลกระทบต่อสภาวะทางจิตใจของผู้ป่วยได้
 • ไม่อยู่ในภาวะตั้งครรภ์

 

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดแก้ไขหน้าอก แก้นม

 • ปรึกษาศัลยแพทย์ถึงสิ่งที่คาดหวัง และผลการผ่าตัดที่จะเป็นไปได้ ซึ่งคนไข้จะต้องระลึกเสมอว่า การผ่าตัดแก้ไขจะซับซ้อนและยุ่งยากกว่าการผ่าตัดครั้งแรก  การผ่าตัดแก้ไขมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับสาเหตุและความต้องการของคนไข้ แพทย์จะอธิบายตำแหน่งของแผล ขนาด รูปทรงอย่างละเอียด และทำการตรวจสุขภาพ ตรวจร่างกาย  Chest x ray, ตรวจเลือด  ตรวจ  EKG, Stress test ถ้าอายุเกิน 40 ปี เพื่อผ่าตัดโดยการวางยาสลบ
 • หยุดการสูบบุหรี่ ก่อนและหลังผ่าตัด 2 สัปดาห์
 • หยุดยา ที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดเช่น แอสไพริน หรือวิตามินบางชนิด สมุนไพรก่อนการผ่าตัด  2 สัปดาห์

 

ขั้นตอนการผ่าตัดแก้ไขหน้าอก แก้นม

        พึงระลึกเสมอว่าการผ่าตัดครั้งที่สองจะยากกว่าการผ่าตัดครั้งแรก ด้วยหลายสาเหตุอย่างเช่น ความหนาและเหนียวของเนื้อเยื่อที่ห่อหุ้มถุงเต้านมเทียม ในคนไข้แต่ละคนที่แตกต่างกันไป การเอาเนื้อเยื่อส่วนนี้ออกอาจจะทำให้เนื้อนมบางส่วนหายไป เป็นการยากที่จะคาดเดาผลลัพธ์การผ่าตัด รวมถึงความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อในคนไข้แต่ละคน จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งของศัลยแพทย์ที่ทำการผ่าตัดแก้หน้าอกให้กลับมาสวยงาม ดูดีขึ้น โดยขั้นตอนการผ่าตัดแก้หน้าอก มีดังนี้

 1. คนไข้ดมยาสลบ
 2. วิธีการผ่าตัดแก้หน้าอกขึ้นอยู่กับชนิดของสาเหตุและปัญหา อย่างไรก็ตาม การผ่าตัดต้องเปลี่ยนถุงเต้านมเทียมใหม่ทุกครั้ง บางกรณี อาจจะมีการเอาเนื้อเยื่อที่ห่อหุ้มเต้านมเทียมออก มีการเปลี่ยนขนาดรูปทรงและตำแหน่งของโพรงเต้านมเทียม หรือบางกรณีอาจจะมีการผ่าตัดยกกระชับด้วยในเวลาเดียวกัน
 3. เย็บปิดแผลภายในด้วยไหมละลาย
 4. เย็บปิดแผลที่ผิวหนังแล้วรอดูผล

ระยะเวลาในการผ่าตัดประมาณ 1-4 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับปัญหาความซับซ้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งแรก

การดูแลแผลหลังผ่าตัดแก้ไขหน้าอก แก้นม

การดูแลแผลหลังผ่าตัดแก้หน้าอก แก้นม จะมีการดูแลแผลคล้าย ๆ กับการผ่าตัดเสริมเต้านม แต่จะมีความหลากหลายกว่า ดังนี้

 • รักษาความสะอาด ทำแผลให้แห้ง 2-3 วัน หลังผ่าตัด
 • อาจจะใช้เจลเย็นประคบเพื่อลดการบวม
 • เวลานอนให้ยกตัวขึ้นเล็กน้อยเพื่อช่วยอาการช้ำบวม
 • รับประทานยาแก้ปวดตามที่แพทย์สั่ง
 • ตัดไหม 7 วันหลังผ่าตัด
 • พบแพทย์ทุกครั้งที่มีการนัดหมาย
 • สวมเสื้อรัดหน้าอกเพื่อยกกระชับรักษาตำแหน่งของเต้านม ช่วยลดอาการบวม และป้องกันการสะสมของน้ำเหลือง
 • ห้ามยกของหนักใน 6 อาทิตย์แรกหลังผ่าตัด
 • หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายอย่างหนัง 2 สัปดาห์แรก

 

ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดแก้ไขหน้าอก แก้นม

 • แผลเป็นที่มองเห็นชัด เช่น แผลเป็นนูน แผลเป็นคีลอยด์ (Keloid)
 • เลือดออก (Bleeding)
 • หน้าอกเขียวช้ำ (Bruising)
 • อาการปวดหลังการผ่าตัด (Pain)
 • แผลสมานตัวช้า (Poor healing)
 • เต้านมสองข้างอาจมีขนาด ตำแหน่ง และรูปทรง ไม่เท่ากัน
 • ภาวะติดเชื้อ ให้สังเกตุว่าถ้ามีอาการร้อน แดง บวมที่เต้านมจนอาจจะนำไปสู่การมีไข้ อาจจะเกิดการติดเชื้อให้รีบพบแพทย์ทันที (Infection)
 • ความรู้สึกบริเวณหัวนมเปลี่ยนแปลงหรือชา  (Decreased or Lost Sensation)
 • ภาวะพังผืด (Capsular contracture) ทำให้นมแข็ง ผิดรูปร่าง และต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไขได้
 • ซิลิโคนเหลว หรือน้ำเกลือ แตกรั่วออกจากถุงซิลิโคน
 • การย่นตัวเป็นคลื่นของผิวหนังที่ขอบของเต้านม
 • ปัญหาที่เกิดจากเต้านมเทียม (Implant Failure) เช่นเต้านม,ร่างกายไม่รับเต้านมเทียมที่ใส่เข้าไป
 • ความเสี่ยงจากการดมยาสลบ (Risk from anesthesia)

 

การพักฟื้นหลังการผ่าตัดแก้ไขหน้าอก แก้นม

        การพักฟื้นจะคล้ายกับการผ่าตัดเสริมเต้านมครั้งแรก ระยะเวลาในการพักฟื้นอาจจะสั้นกว่า ในกรณีที่ถอดเต้านมเทียมอย่างเดียว บางกรณีอาจจะใช้เวลาในการพักฟื้นนานขึ้น เช่น คนที่ผ่าตัดแก้ไขหน้าอกและยกกระชับด้วย การพักฟื้นขึ้นอยู่กับวิธีการผ่าตัดแก้หน้าอก อาการชาที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัดอาจจะกลับมา แต่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป งดการออกกำลังกายประมาณ 6 สัปดาห์

รูปก่อนและหลังผ่าตัดแก้ไขหน้าอก แก้นม ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล

ดูรูปก่อนและหลังผ่าตัดแก้หน้าอก แก้นม เพิ่มเติม

ผ่าตัดแก้ไขหน้าอก แก้นมที่ไหนดี มาที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล

 1. ได้รูปทรงหน้าอกที่แก้ไข สวยงาม อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความสมดุลของตำแหน่งของหัวนม เนินหน้าอกรวมถึงความกว้างของทรวงอกให้ได้ขนาด และรูปทรงที่เหมาะกับรูปร่างของแต่ละบุคคล
 2. หน้าอกที่ทำการแก้ไข สามารถแกว่งไกวเป็นธรรมชาติ ตามการเคลื่อนไหวของสรีระในการเดิน การวิ่ง หรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้มีเสน่ห์น่าชวนมอง
 3. ศัลยแพทย์มีความเชี่ยวชาญ และความชำนาญสูง สามารถแก้ไขหน้าอกที่มีปัญหาต่าง ๆ ได้
 4. โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมลมีข้อกำหนดเลือกใช้ ถุงเต้านมเทียมที่ผ่านการรับรอง ขององค์การอาหารและยาในประเทศไทย และ สหรัฐอเมริกาเท่านั้น สามารถตรวจสอบถุงเต้านมเทียมได้ทุกชิ้น เราจะเก็บประวัติการใช้ถุงเต้านมเทียมของคนไข้ วันที่ผ่าตัด รุ่น ขนาด ตามรหัสของวัสดุ สามารถแจ้งหรือติดต่อกับคนไข้ได้ทันทีที่ได้รับแจ้งปัญหาจากองค์การอาหารและยาของ ประเทศไทย หรือ สหรัฐอเมริกา
 5. สามารถแก้ไขหน้าอกที่ทำศัลยกรรมมาแล้วผิดรูปทรง แข็ง เนื่องจากมีพังผืด (Capsular Contracture) ห่อหุ้ม และรัดตัวถุงเต้านมเทียม จะต้องแก้ไขด้วยการผ่าตัดดมยาสลบเปิดแผลใต้ราวนมเลาะพังผืดที่เหนียวและแข็งมากออกให้หมด ถ้าเอาออกไม่หมดหน้าอกจะกลับมาแข็งเหมือนเดิม  แล้วทำการจัดรูปทรงหน้าอกใหม่ให้สวยงาม
 6. ห้องผ่าตัดมาตรฐานโลก สะอาดปลอดเชื้อ มีระบบการหมุนเวียนของอากาศผ่านระบบกรองเชื้อโรค Hepa Filter ตามมาตรฐาน JCI  ลดโอกาสติดเชื้อจากระบบการหมุนเวียนของอากาศภายในห้องผ่าตัด โดยเฉพาะการติดเชื้อทางเดินหายใจเช่น Virus COVID-19
 7. มีเครื่องมือผ่าตัดที่ทันสมัย มีการผ่าตัดเสริมหน้าอก / ทำนม ด้วยกล้อง ทำให้แผลเล็ก ศัลยแพทย์สามารถมองเห็นการฉีกขาดของแผลภายในได้ชัดเจน ทำให้แพทย์สามารถใช้เครื่องจี้หยุดเลือดได้รวดเร็ว แม่นยำจากการดูแผลภายในผ่านกล้อง
 8. มีระบบการจัดการ ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดเสริมหน้าอก /ทำนม ที่ห้องพักฟื้นมีทีมแพทย์พยาบาลคอยดูแล ผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดหลังการผ่าตัด เช่น การคลื่นไส้อาเจียรหลังดมยาสลบ หรือ อาการปวดหลังผ่าตัดทำนม  การให้ยาแก้ปวดอย่างแรง ต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดหลังการให้ยาด้วยวิสัญญีพยาบาล เมื่อผู้ป่วยหลังการผ่าตัดเสริมหน้าอก/ทำนม ปลอดภัยดีแล้ว จึงสามารถส่งกลับห้องพักผู้ป่วยได้
 9. โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมลมีนโยบาย ต้องตรวจร่างกายคนไข้ ก่อนทำการผ่าตัดเสริมหน้าอก/ทำนมทุ กเคส โดยต้องตรวจเลือดทั่วไป และ เอกซเรย์ปอด ถ้ามีข้อสงสัยสามารถปรึกษาแพทย์อายุรกรรมได้ทันทีก่อนผ่าตัด เพื่อความปลอดภัยของคนไข้ ซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ทราบว่าตัวเองมีโรคที่แอบแฝงอยู่แล้วอาจจะมีผลต่อการผ่าตัด และ การดมยาสลบ
 10. ทำการผ่าตัดแก้ไขหน้าอกด้วยศัลยแพทย์ตกแต่งเท่านั้น
 11. สถานที่สะอาด ปลอดภัย กว้างขวาง สามารถรักษา Social Distancingได้ดี มีมาตรฐานในการป้องกันการติดเชื้อและการระบาดของโรคทางเดินหายใจเช่น COVID 19 ได้เป็นอย่างดี  มีคัดกรองผู้ป่วยและมีห้องแยกผู้ป่วยแบบ Negative pressure เพื่อคัดแยกผู้ที่สงสัยว่าอาจจะป่วยออกจากผู้อื่นทันที

 

รายชื่อศัลยแพทย์ที่ทำการผ่าตัดแก้ไขหน้าอก แก้นม  

 

สาระน่ารู้ การผ่าตัดแก้ไขหน้าอก แก้นม

การผ่าตัดแก้ไขการรั่วซึมของถุงเต้านมเทียม (ซิลิโคน)

การรั่ว (Leakage) และการแตก (Rupture) ของถุงเต้านมเทียม จะเกิดขึ้นเมื่อเปลือกนอกของถุงเต้านมเทียมได้รับความเสียหาย หรือเกิดจากการได้รับการบาดเจ็บบริเณเต้านม

การผ่าตัดแก้ไขพังผืดรัดตัวถุงเต้านมเทียม (ซิลิโคน)

พังพืดที่ห่อหุ้มถุงเต้านมเทียมรัดตัว เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยหลังการผ่าตัดเสริมหน้าอก เกิดขึ้นเมื่อเนื้อเยื่อรอบเต้านมเทียมแข็งตัวขึ้น จากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

ภาวะ "นมแฝด" คืออะไร? สามารถผ่าตัดรักษาได้อย่างไร?

"นมแฝด" หรือ "นมชิด" เป็นภาวะหนึ่งที่พบไม่บ่อย เกิดจากเนื้อเยื่อของเต้านมและผิวหนังของผนังหน้าอกมาติดกัน ทำให้เนื้อเยื่อบริเวณเต้านมติดกันตลอดแนวกึ่งกลางหน้าอก

วีดิทัศน์ การผ่าตัดแก้ไขหน้าอก แก้นม

สาเหตุหลักที่ทำให้ต้องผ่าตัดแก้ไขหน้าอก แก้นม

        สาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ที่เคยเสริมหน้าอกไปแล้ว ตัดสินใจมาผ่าตัดแก้หน้าอก แก้นม ได้แก่

 • พังผืดที่ห่อหุ้มถุงเต้านมเทียมรัดตัว: เมื่อเนื้อเยื่อแผลเป็นตามธรรมชาติรอบเต้านมเทียมเริ่มกระชับและบีบเต้านมเทียม จะทำให้คนไข้มีอาการปวดและรูปร่างของเต้านมบิดเบี้ยว
 • ถุงเต้านมเทียมแตกหรือรั่ว: น้ำเกลือหรือซิลิโคนอาจแตกออกเมื่อเวลาผ่านไป ทำให้เต้านมสูญเสียปริมาตร และอาจเกิดการรั่วซึมของสิ่งที่อยู่ภายในเต้านมเทียม
 • ถุงเต้านมเทียมอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม: เต้านมเทียมอาจเลื่อนออกจากตำแหน่งเมื่อเวลาผ่านไป ทำให้หน้าอกไม่สมมาตรหรือมีลักษณะที่ไม่เป็นธรรมชาติ
 • ความชอบที่เปลี่ยนไปในเรื่องขนาดหรือรูปร่างของเต้านม: ผู้หญิงอาจเลือกถอดเต้านมเทียมเดิมออก แล้วแทนที่ด้วยเต้านมเทียมที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือมีรูปร่างที่ถูกใจ
 • การกระเพื่อมหรือรอยย่น: ผู้หญิงบางคนอาจมีการกระเพื่อมหรือรอยเหี่ยวย่นของผิวหนังเหนือเต้านมเทียม ซึ่งสามารถมองเห็นได้ผ่านผิวหนัง
 • มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดหายาก (BIA-ALCL): มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin's (มะเร็ง) หรือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเซลล์ขนาดใหญ่ anaplastic (BIA-ALCL) อาจเกิดขึ้นภายหลังการใส่เต้านมเทียม
 • โรคประจำตัว: โรคประจำตัวบางชนิด เช่น โรคแพ้ภูมิตัวเอง การติดเชื้อ หรือการตั้งครรภ์ อาจทำให้ต้องถอดหรือเปลี่ยนเต้านมเทียม

        เต้านมเทียมไม่ใช่อุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนหรือถอดออกในบางครั้ง

ทำไมต้องผ่าตัดแก้ไขหน้าอก แก้นม ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล

        โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมลเป็นสถานพยาบาลชั้นนำของประเทศไทยที่เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งและศัลยกรรมเสริมความงาม รวมถึงการผ่าตัดแก้หน้าอก แก้นม โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมลมีชื่อเสียงในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่ล้ำสมัย เทคโนโลยีขั้นสูง และทีมศัลยแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์สูง

        ทีมศัลยแพทย์ของโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล มีประสบการณ์ในการผ่าตัดแก้หน้าอก แก้นม และมีทักษะในเทคนิคการผ่าตัดแก้ไขประเภทต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนเต้านมเทียม การถอดเต้านมเทียม และการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเต้านมเทียม เช่น การหดตัวและความไม่สมมาตรของเต้านมเทียม ทีมศัลยแพทย์จะใช้เทคนิคการผ่าตัดใหม่ล่าสุด รวมถึงการผ่าตัดโดยใช้กล้องเอนโดสโคป (Endoscope-assisted Surgery) ทำให้แผลผ่าตัดขนาดเล็กลงและมีแผลเป็นน้อยที่สุด

        นอกจากนี้ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมลยังมีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด รวมถึงซอฟต์แวร์ (Software) สร้างภาพและจำลองภาพ 3 มิติ เพื่อวางแผน ออกแบบ และดำเนินการผ่าตัดตามขั้นตอนต่าง ๆ เทคโนโลยีนี้ช่วยให้ศัลยแพทย์บรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและตอบสนองความต้องการของคนไข้

        โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมลมีชื่อเสียงในด้านความมุ่งมั่นในการให้การบริการที่เป็นเลิศและการดูแลเอาใจใส่อย่างมีคุณภาพ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุ่มเทเพื่อให้คนไข้รู้สึกสบายใจและได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตลอดการรักษา นับตั้งแต่การให้คำปรึกษาจนถึงการพักฟื้น นอกจากนี้ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมลยังให้บริการดูแลหลังการรักษาแบบครบวงจร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและช่วยให้คนไข้สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายหลังการผ่าตัด

        ปัจจัยทั้งหมดนี้ส่งผลให้โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมลมีชื่อเสียงในฐานะผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านการผ่าตัดแก้หน้าอก แก้นม คนไข้จากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมาที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล เพื่อเข้ารับการผ่าตัดแก้ไขถุงเต้านมเทียม เนื่องจากโรงพยาบาลมีชื่อเสียงในด้านการดูแลที่มีคุณภาพและผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ

 
 
 
 

World-Class_Elite_Plastic_Surgeons

World-Class_Professional_Healthcare

World-Class_Services