ผ่าตัดไขมันหน้าท้อง

        สำหรับผู้ที่มีไขมันส่วนเกินตามบริเวณต่าง ๆ ของร่างกาย การดูดไขมันสามารถแก้ไขปรับรูปร่างให้ดูดีขึ้นได้ด้วยการสอดท่อ (Cannula) เพื่อดูดไขมันส่วนเกินเฉพาะส่วนออก แต่สำหรับผู้ที่มีกล้ามเนื้อหน้าท้องหย่อนยานหลังการคลอดบุตร หรือผู้ที่มีไขมันหน้าท้องมาก ๆ พยายามควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย ก็ยังไม่ช่วยให้หุ่นกระชับขึ้น หากต้องการให้รูปร่างกลับมาดูดีอีกครั้ง จะต้องแก้ปัญหานี้ด้วยการผ่าตัดไขมันหน้าท้อง เพื่อนำไขมันและผิวหนังส่วนเกินบริเวณหน้าท้องออก ให้กล้ามเนื้อหน้าท้องกระชับได้อย่างที่ต้องการ

การผ่าตัดไขมันหน้าท้อง (Tummy Tuck)

        การผ่าตัดไขมันหน้าท้องและแก้ไขกล้ามเนื้อหน้าท้องหย่อนยาน เป็นการผ่าตัดเพื่อนำไขมันและผิวหนังส่วนเกินออก พร้อมกับเย็บแก้ไขกล้ามเนื้อหน้าท้องที่ยืดออกมาหลังการคลอดบุตร ตำแหน่งการเปิดแผลหน้าท้องจะอยู่เหนือหัวเหน่า หลังการมีบุตรเวลายืนมองด้านข้างจะเห็นหน้าท้องป่องยืดออกมา ยิ่งผ่านการมีบุตรหลายคนหน้าท้องก็จะยิ่งป่องยืดออกมามาก จึงต้องมีการเย็บแก้ไขกล้ามเนื้อที่หน้าท้องด้วย เพื่อให้หน้าท้องกลับมากระชับ มีรูปร่างและทรวดทรงสมส่วนมากยิ่งขึ้น 

        การผ่าตัดไขมันหน้าท้องและเย็บแก้ไขกล้ามเนื้อหน้าท้องต้องผ่าตัดภายใต้การดมยาสลบ ระยะเวลาในการผ่าตัดประมาณ 3-4 ชั่วโมง และนอนโรงพยาบาล 3 วัน ก็สามารถกลับบ้านได้ รอยแผลจะมีลักษณะเป็นเส้นยาวอยู่เหนือบริเวณหัวเหน่า และอาจจะยาวถึงสะโพกทั้ง 2 ข้าง ขึ้นอยู่กับปริมาณไขมันและผิวหนังส่วนเกินที่ตัดออก

เทคนิคการผ่าตัดไขมันหน้าท้อง ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล

        การผ่าตัดไขมันหน้าท้องสำหรับผู้ที่มีกล้ามเนื้อหน้าท้องหย่อนยาน ซึ่งมักเกิดจากการตั้งครรภ์ หรือผู้ที่น้ำหนักลดลงมาก จนทำให้มีไขมันส่วนเกินบริเวณหน้าท้อง จำเป็นต้องใช้วิธีการผ่าตัดนำไขมันและผิวหนังส่วนเกินออก ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล การผ่าตัดไขมันหน้าท้องจะผ่าตัดภายใต้การดมยาสลบ โดยวิธีการผ่าตัดจะมีอยู่ 2 แบบหลัก ๆ คือ

1. การผ่าตัดไขมันหน้าท้อง แบบย้ายสะดือ (Abdominoplasty) 

        การผ่าตัดไขมันหน้าท้องแบบย้ายสะดือ และเย็บแก้ไขกล้ามเนื้อหน้าท้อง เหมาะสำหรับผู้ที่หน้าท้องหย่อน มีไขมันมาก และหน้าท้องแตกลายจากการคลอดบุตร จำเป็นต้องผ่าตัดด้วยวิธีการดมยาสลบ

ขั้นตอนการผ่าตัดแบบย้ายสะดือและเย็บซ่อมกล้ามเนื้อหน้าท้อง (Abdominoplaty)

รูปที่ 1: ขั้นตอนการผ่าตัดแบบย้ายสะดือและเย็บแก้ไขกล้ามเนื้อหน้าท้อง (Abdominoplasty)

 1. ศัลยแพทย์จะทำการตรวจความหย่อนของกล้ามเนื้อหน้าท้องเพื่อวางแผนการผ่าตัด ดังแสดงในรูปหมายเลข 1
 2. กำหนดตำแหน่งแผลบริเวณหัวเหน่า เปิดแผลผ่าตัดผ่านชั้นของผิวหนังและไขมันจนถึงชั้นกล้ามเนื้อ ดังแสดงในรูปหมายเลข 2
 3. เลาะพังผืดระหว่างชั้นของไขมันและกล้ามเนื้อ เปิดเลาะไปจนถึงใต้ราวนม จะเห็นกล้ามเนื้อหน้าท้องหย่อนอย่างชัดเจน ดังแสดงในรูปหมายเลข 3
 4. เย็บกล้ามเนื้อหน้าท้องตั้งแต่ใต้ราวนมจนถึงหัวเหน่า ทำให้กล้ามเนื้อหน้าท้องตึงกระชับ ดังแสดงในรูปหมายเลข 4
 5. ดึงชั้นผิวหนังและไขมันหน้าท้องลงมา ตัดส่วนเกินที่อยู่ตั้งแต่แนวบนสะดือเดิมถึงหัวเหน่าออก เย็บและตกแต่งแผลชั้นของไขมันด้วยไหมละลาย และเจาะรูสะดือใหม่ แล้วเย็บตกแต่งสะดือให้ละเอียดสวยงาม เพื่อป้องกันแผลเป็นในสะดือ ดังแสดงในรูปหมายเลข 5
 6. ตัดและเย็บผิวหนังส่วนเกินให้สวยงามตามแนวบริเวณหัวเหน่า ดังแสดงในรูปหมายเลข  6

การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง


​​​​​2. การผ่าตัดไขมันหน้าท้อง แบบไม่ย้ายสะดือ (Mini Abdominal Lipectomy)

        การผ่าตัดไขมันหน้าท้องแบบไม่ย้ายสะดือ เหมาะสำหรับผู้ที่มีไขมันไม่มาก แต่หน้าท้องลาย จุดประสงค์เพื่อต้องการแก้ไขหน้าท้องลายเท่านั้น สามารถผ่าตัดโดยการฉีดยาชาหรือภายใต้การดมยาสลบ หลังผ่าตัดเสร็จแล้วสามารถกลับบ้านได้

แสดงการผ่าตัดแบบไม่ย้ายสะดือ (Mini Abdominal Lipectomy)

รูปที่ 2: การผ่าตัดแบบไม่ย้ายสะดือ (Mini Abdominal Lipectomy) 

 1. ศัลยแพทย์จะตรวจสอบความหย่อนของกล้ามเนื้อหน้าท้อง แล้ววางแผนการผ่าตัด ดังแสดงในรูปหมายเลข 1
 2. เปิดแผลบริเวณหัวเหน่าเปิดเลาะพังผืดที่อยู่ระหว่างชั้นของกล้ามเนื้อและไขมัน เปิดเลาะขึ้นไปจนถึงใต้สะดือ ดังแสดงในรูปหมายเลข 2
 3. ดึงชั้นของผิวหนังและไขมันลงมาแล้วตัดส่วนเกินออก หลังจากนั้น จึงเย็บและตกแต่งแผลให้สวยงาม ดังแสดงในรูปหมายเลข 3

รีวิวการผ่าตัดไขมันหน้าท้อง ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดไขมันหน้าท้อง

 • ปรึกษาศัลยแพทย์ถึงสิ่งที่คาดหวัง และผลการผ่าตัดที่จะเป็นไปได้ แพทย์จะอธิบายขั้นตอน ตำแหน่งของแผล ขนาด รูปทรงอย่างละเอียด
 • ทำการตรวจสุขภาพ ตรวจร่างกาย  Chest x-ray ตรวจเลือด ตรวจ EKG, Stress test ถ้าอายุเกิน 40 ปี เพื่อผ่าตัดโดยการวางยาสลบ 
 • หยุดการสูบบุหรี่ ก่อนและหลังผ่าตัด 2 สัปดาห์
 • สามารถทานยาที่ทานประจำได้
 • หยุดยา ที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด เช่น แอสไพริน หรือวิตามินบางชนิด สมุนไพรก่อนการผ่าตัด  2 สัปดาห์

การดูแลแผลหลังผ่าตัดไขมันหน้าท้อง

 • หลังจากผ่าตัดแล้ว 2-3 วัน ควรใส่ผ้ารัดหน้าท้องแบบเต็มตัวเพื่อกระชับกล้ามเนื้อหน้าท้องตลอดเวลาทุกวันอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อลดอาการบวม หลังจากนั้นให้ใส่เฉพาะกลางคืนเพื่อพยุงกล้ามเนื้อหน้าท้องที่เย็บกระชับให้แข็งแรง
 • เมื่อครบ 6 วัน ตัดไหม และตรวจเช็กแผลอีกครั้ง
 • สามารถออกกำลังกายได้หลังจากผ่าตัดไปแล้ว 2 เดือน
 • แผลจะยุบบวมและหายเป็นปกติประมาณ 3-4 เดือน

ข้อควรระวังหลังผ่าตัดไขมันหน้าท้อง

 • การดูแลแผลผ่าตัดต้องระวังไม่ให้แผลถูกน้ำ ประมาณ 2-3 วัน หลังการผ่าตัด และทำความสะอาดแผลตามที่แพทย์แนะนำ
 • ต้องใส่ผ้ารัดหน้าท้องตลอดเวลาในช่วงเดือนแรก หลังจากนั้นยังต้องใส่ผ้ารัดกระชับต่อป้องกันการฉีกขาดของกล้ามเนื้อที่เย็บกระชับหน้าท้อง และลดอาการบวม
 • การเขียวช้ำบริเวณแผลผ่าตัดอาจเกิดขึ้นได้ และจะหายไปประมาณ 2-3 อาทิตย์ ถ้ามีอาการปวด บวม แดง ร่วมด้วยให้มาพบแพทย์ทันที

ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดไขมันหน้าท้อง

 • เลือดออก (Bleeding)
 • แผลติดเชื้อ (Infection)
 • น้ำเหลือง (Seroma) อาจจะมีอาการบวมเป็นหย่อมๆ ซึ่งมีน้ำเหลืองขังอยู่ใต้ผิวหนัง
 • แผลหายช้า (Poor wound healing)
 • สูญเสียผิวหนังบริเวณหน้าท้อง (Skin loss)
 • อาการชา (Numbness)
 • แผลบวม (Swelling)
 • แผลเป็น (Scarring)
 • ความเสี่ยงจากการดมยาสลบ (Anesthesia risks)
 • ผิวหนังอาจจะกลับมาหย่อยคล้อยได้อีกครั้ง
 • การตายของไขมัน (Fat necrosis)
 • ลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดำ, โรคหัวใจและปอดแทรกซ้อน
 • หน้าท้องไม่สมดุล (Asymmetry)
 • ปวด (Pain)
 • เลือดคั่ง (Hematoma)

การพักฟื้นหลังการผ่าตัดไขมันหน้าท้อง

การพักฟื้นหลังผ่าตัดไขมันหน้าท้องแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเทคนิคการผ่าตัด 

 • คนไข้จะสามารถถอดสายระบายเลือดและน้ำเหลืองประมาณ 2-3 วันหลังผ่าตัด 
 • คนไข้ต้องรับประทานยาปฏิชีวนะและยาละลายลิ่มเลือด ในระหว่างที่ใส่สายระบาย 
 • คนไข้ต้องใส่ที่รัดหน้าท้องนานประมาณ 6 สัปดาห์ เพื่อช่วยให้หน้าท้องเข้าที่เร็วขึ้น
 • การผ่าตัดไขมันหน้าท้องแบบไม่ย้ายสะดือ จะใช้เวลาในการพักฟื้นสั้นกว่าการผ่าตัดไขมันหน้าท้องแบบย้ายสะดือ 
 • คนไข้ต้องงดกิจกรรมที่ต้องออกแรงอย่างน้อย 6 สัปดาห์ เพื่อป้องกันกล้ามเนื้อฉีกขาด 
 • สามารถกลับไปทำงานได้หลังผ่าตัดแล้ว 2-6 สัปดาห์

รูปก่อนและหลังผ่าตัดไขมันหน้าท้อง ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล

รูปก่อนและหลังผ่าตัดไขมันหน้าท้อง

รูปก่อนและหลังผ่าตัดไขมันหน้าท้อง

รูปก่อนและหลังผ่าตัดไขมันหน้าท้อง

รูปก่อนและหลังผ่าตัดไขมันหน้าท้อง

รูปก่อนและหลังผ่าตัดไขมันหน้าท้อง

รูปก่อนและหลังผ่าตัดไขมันหน้าท้อง

ดูเพิ่มเติม

สาระน่ารู้ การผ่าตัดไขมันหน้าท้อง

วิธีการป้องกันและรักษาแผลเป็นจากการผ่าตัดไขมันหน้าท้อง

การผ่าตัดไขมันหน้าท้อง (Tummy tuck) หรือ Abdominoplasty เป็นการศัลยกรรมเสริมความงามที่กำจัดผิวหนังและไขมันส่วนเกินออกจากหน้าท้อง

พลิกโฉมคุณแม่หลังคลอด ให้กลับมามั่นใจอีกครั้ง

การเป็นแม่คนเป็นประสบการณ์ชีวิตที่งดงามของผู้หญิง แต่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลง คุณแม่หลังคลอด มีสรีระร่างกายไม่เหมือนเดิม เช่น หน้าอก หน้าท้อง ลำตัวหย่อนคล้อย

ความแตกต่างระหว่างการผ่าตัดไขมันหน้าท้องแบบไม่ย้ายสะดือและแบบย้ายสะดือ

การผ่าตัดไขมันหน้าท้องเป็นการผ่าตัดศัลยกรรมเสริมความงามที่ช่วยแก้ไขปรับปรุงรูปลักษณ์ของหน้าท้องด้วยการกำจัดผิวหนังและไขมันส่วนเกินออกจากช่องท้อง

ระยะเวลารักษาแผลเป็นจากการผ่าตัดไขมันหน้าท้อง

        ระยะเวลาในการพักฟื้นของการผ่าตัดไขมันหน้าท้องอาจแตกต่างกันไปในคนไข้แต่ละคน ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของคนไข้และประเภทของการผ่าตัด แผลผ่าตัดจะใช้เวลาสมานนาน 2-3 สัปดาห์ ส่วนรอยเย็บจะใช้เวลานานหลายเดือนจึงจะหายไป อาจมีแผลเป็นปรากฏให้เห็นนานถึงหนึ่งปีหรือมากกว่านั้น หลังการผ่าตัด คนไข้ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของศัลยแพทย์เพื่อให้มั่นใจว่าแผลจะหายดีและมองเห็นแผลเป็นน้อยที่สุด

ขั้นตอนการรักษาแผลจากการผ่าตัดไขมันหน้าท้อง

วิธีที่ดีที่สุดในการรักษาแผลเป็นจากการผ่าตัดไขมันหน้าท้อง คือ การปฏิบัติตามคำแนะนำของศัลยแพทย์ตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้

 1. รักษาแผลให้แห้งและสะอาด: ศัลยแพทย์จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการดูแลแผล เช่น การทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และการปิดแผลด้วยผ้าพันแผลหลังการผ่าตัด
 2. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องออกแรงมาก: คนไข้จะต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องใช้แรงมากซึ่งทำให้ผิวหนังบริเวณหน้าท้องตึง เช่น การยกของหนักหรือการออกกำลังกายอย่างหักโหมเป็นเวลานานหลายสัปดาห์หลังการผ่าตัด
 3. สวมชุดรัดกล้ามเนื้อ: ศัลยแพทย์อาจแนะนำให้คนไข้สวมชุดรัดรูปหรือผ้ายืดเพื่อช่วยพยุงบริเวณหน้าท้องและลดอาการบวม
 4. นวดแผล: เมื่อแผลสมานดีแล้ว ศัลยแพทย์อาจแนะนำให้คนไข้นวดแผลเพื่อทำให้แผลนุ่มและเรียบขึ้น
 5. หลีกเลี่ยงแสงแดด: คนไข้ต้องปกป้องแผลจากแสงแดดเพื่อป้องกันการเกิดผิวคล้ำหรือรอยดำ
 6. ทายาเฉพาะที่: ศัลยแพทย์อาจแนะนำให้ใช้ยาทาเฉพาะที่ เช่น เจลซิลิโคนหรือครีมรักษาแผลเป็น เพื่อทำให้แผลดีขึ้น

          การปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้สามารถลดการมองเห็นแผลเป็นและทำให้แผลสมานตัวได้เร็วขึ้น 

วิธีลดรอยแผลเป็นจากการผ่าตัดไขมันหน้าท้อง

          หลังการผ่าตัดไขมันหน้าท้อง ขั้นตอนที่ช่วยลดขนาดของแผลและทำให้แผลหายดี ได้แก่

 • เลือกศัลยแพทย์ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์: การเลือกศัลยแพทย์ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อน ทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีแผลผ่าตัดน้อยที่สุด
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำหลังการผ่าตัด: การปฏิบัติตามคำแนะนำหลังการผ่าตัดของศัลยแพทย์อย่างเคร่งครัด เช่น การรักษาแผลให้แห้งและสะอาด การหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องใช้แรงมาก และการสวมชุดรัดรูปตามคำแนะนำ สามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อน ทำให้แผลสมานตัวได้เร็วขึ้น
 • นวดแผล: เมื่อแผลสมานดีแล้ว ศัลยแพทย์อาจแนะนำให้คนไข้นวดแผลเพื่อทำให้แผลนุ่มและเรียบขึ้น
 • หลีกเลี่ยงแสงแดด: คนไข้ต้องปกป้องแผลจากแสงแดดเพื่อป้องกันการเกิดผิวคล้ำหรือรอยดำ
 • ทายาเฉพาะที่: ศัลยแพทย์อาจแนะนำให้ใช้ยาทาเฉพาะที่ เช่น เจลซิลิโคนหรือครีมรักษาแผลเป็น เพื่อทำให้แผลดีขึ้นและช่วยลดรอยแผลเป็น

ทำไมต้องผ่าตัดไขมันหน้าท้อง ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล เป็นสถานพยาบาลชั้นนำที่ให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งและศัลยกรรมเสริมความงามให้กับคนไข้ทั่วโลก ข้อดีของการเลือกผ่าตัดไขมันหน้าท้องที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล ได้แก่

 1. ทีมศัลยแพทย์ของโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล มีประสบการณ์สูงในการผ่าตัดไขมันหน้าท้อง ทำให้ผลลัพธ์จากการผ่าตัดดูเป็นธรรมชาติ ตรงกับความต้องการและเป้าหมายของคนไข้
 2. โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมลเป็นสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับโลก การผ่าตัดจึงปลอดภัยและการดูแลหลังผ่าตัดมีคุณภาพสูง
 3. โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมลมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย และบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมขั้นสูง 
 4. โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมลปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของคนไข้ทั้งระหว่างและหลังการผ่าตัด เราให้การดูแลหลังผ่าตัดครบวงจรเพื่อให้มั่นใจว่าคนไข้จะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและได้รับความสะดวกสบาย
 
 
 
 

World-Class_Elite_Plastic_Surgeons

World-Class_Professional_Healthcare

World-Class_Services