ผ่าตัดแก้ไขรูปลักษณ์ภายนอกของอวัยวะเพศ หญิงข้ามเพศ

Aesthetic Neo-Vagina Appearance revision.

                การทำศัลยกรรม ผ่าตัดแก้ไขรูปลักษณ์ภายนอกของอวัยวะเพศ หญิงข้ามเพศ ที่เคยผ่าตัดมาแล้ว แต่ไม่สวยงามเต็มไปด้วยแผลเป็น องค์ประกอบของอวัยวะเพศไม่ครบ  ไม่มีแคมนนอกแคมใน ไม้มีคริสตอริส ท่อปัสสาวะที่เป้นสีชมพู มีตอที่ท่อปัสสาวะเวลาร่วมเพศหรือมีความรู้สึกทางเพศ จะมีก้อนแข็งที่เกิดจาก เนื้ออวัยวะเพศชายที่ยังหลงเหลือเป็นหลักฐานอยู่ เนื้อแคม และหัวเหน่าไม่อูมอิ่ม แห้งแบบ  ปัสสาวะเบี้ยว  อาจจะยังพุ่งขึ้นแบบผู้ชายอยู่

                โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล เราเข้าใจและเห็นความสำคัญของความสวยงามของอวัยวะเพศหญิง ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นใจในการใช้ชีวิต โดยเฉพาะรูปลักษณ์ภายนอกของอวัยวะเพศหญิง หลังจากการผ่าตัด   เราให้บริการแก้ไขรูปลักษณ์ภายนอกของอวัยวะหญิงข้ามเพศ ที่ผ่าตัดมาแล้วไม่ประสบความสำเร็จ ไม่ได้มีรูปลักษณ์ที่ควรจะเป็นเหมือนเพศหญิงทำให้ไม่มั่นใจในการใช้ชีวิตใหม่

                 โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล เราเป็นผู้นำในด้านการผ่าตัดแก้ไขรูปลักษณ์ภายนอกและความลึกของช่องคลอดของการผ่าตัดแปลงเพศ ชายเป็นหญิง เราเข้าใจการผ่าตัดแปลงเพศอย่างลึกซึ้ง เรามีความยินดีที่จะช่วยแก้ไขและสร้างความสวยงามให้กับรูปลักษณ์ภายนอกของอวัยวะเพศหญิงข้ามเพศที่ผ่าตัดมาแล้วไม่สวยงาม โดยพิจารณาความเป็นไปได้ ดังต่อไปนี้

                1. การเปิดรอยเย็บของแผล - เราคำนึงถึงการซ่อนแผลเป็น ให้อยู่ระหว่างแคมนอก แคมใน 

                2. ความโหนกนูนของหัวเหน่า - เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความโหนกนูนของหัวเหน่า โดยใช้ไขมันและเนื้อเยื่อบริเวณใกล้เคียง ให้มีโครงสร้างเหมือนผู้หญิงมากที่สุด 

                3. แคมใน - เราจะสรรสร้างแคมในจากผิวหนังให้ปกคลุมท่อปัสสาวะ

                4. ตำแหน่งของท่อปัสสาวะ - เราวางตำแหน่งของท่อปัสสาวะให้อยู่ระหว่างคริตอริสกับปากช่องคลอด แล้วเอาเนื้อเยื่อของอวัยวะเพศชายที่ทำให้เกิดการแข็งตัวออกให้หมด เพื่อป้องกันการมีก้อนแข็งระหว่างการมีความรู้สึกทางเพศ หรือการมีเพศสัมพันธ์

                5. สัดส่วน - เราสรรสร้างความสมดุลย์ของสัดส่วนระหว่างคริตอริส ท่อปัสสาวะ และปากช่องคลอด 

                6. Clitoral hood - เราจะสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาคลุมคริสตอริสให้สวยงามเหมือนอวัยวะเพศหญิง เพื่อป้องกันการเสียดสีโดยตรง และสร้างความสวยงาม

                7. ปากช่องคลอด - เราจะสร้างปากช่องคลอดที่ยืดหยุ่น มีเนื้อเยื่อมาปกคลุมคล้ายของอวัยวะเพศหญิงตามธรรมชาติ เราไม่สร้างปากช่องคลอดที่กว้างเป็นรูโบ๋ มองทะลุลงไปถึงปลายช่องคลอด

                  สิ่งสำคัญที่สุด เราอาจจะใช้การย้ายผิวหนังมาจากที่อื่น เช่น ขาหนีบ ก้น หรือส่วนอื่น ๆ เพื่อมาปรับปรุงแก้ไขรูปลักษณ์ภายนอกของการผ่าตัดที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน ให้กลับมามีโอกาสมีรูปลักษณ์ที่ดีขึ้น สวยงามขึ้น พร้อมทั้งความลึกที่เพิ่มขึ้น พร้อมกับน้ำหล่อลื่น เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตใหม่ให้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง