วิธีการเตรียมต้นขา เพื่อสร้างอวัยวะเพศชายแบบ ALT

วิธีการเตรียมต้นขา เพื่อสร้างอวัยวะเพศชายแบบ ALT

การสร้างอวัยวะเพศชายแบบ ALT ที่ต้องการท่อปัสสาวะ และแบบที่ไม่ต้องการท่อปัสสาวะ ต้องเตรียมต้นขาข้างใดข้างหนึ่งให้มี ความหนาของผิวหนังและเนื้อเยื่อไม่เกิน 2 ซม. ต้องมีการกำจัดขนบริเวณนั้นด้วย การเตรียมตัวสร้างอวัยวะเพศชายแบบ ALT มีดังนี้

1. ทำเครื่องหมายบนต้นขาข้างที่ไม่ถนัด จากด้านข้างขาเข้ามา 15 เซนติเมตร แล้ววาดลงไป ยาวลงไป 18 เซนติเมตร ดังที่แสดงในรูป และ วีดิโอ

2. กำจัดขนบริเวณดังกล่าว

3. ตรวจสอบคุณภาพของผิวหนังบริเวณดังกล่าว ไม่ให้มีความหนา มีไขมันมากเกินไป เวลาบีบผิวหนังเข้ามา จะต้องมีความหนาไม่เกิน 1.5-1.8 เซนติเมตร จึงจะสามารถสร้างอวัยวะเพศได้สวยงาม แต่ถ้ามีความหนาจนเกินไป ต้องดูดไขมันบริเวณดังกล่าวให้บางลง แล้วทิ้งไว้ประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี จึงจะนำเนื้อเยื่อส่วนนี้มาสร้างเป็นอวัยวะเพศได้ ต้องรอให้แผลเป็นนิ่ม อ่อนตัว ในบางกรณีที่ต้องการเตรียมท่อปัสสาวะ สามารถสร้างและเตรียมท่อปัสสาวะในขั้นตอนดังกล่าวได้ รอ 6 เดือน ถึง 1 ปี เพื่อนำมาต่อกับท่อปัสสาวะของเดิม ในระหว่างการสร้างอวัยวะเพศชาย