ยกกระชับหน้าอก

ยกกระชับหน้าอก_สวย_กระชับ

         การแก้หน้าอก เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปทรง ขนาด หรือแก้ปัญหาการหย่อนคล้อยของหน้าอก มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เนื่องจากความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและผิวหนัง การศัลยกรรมยกกระชับหน้าอกจึงเป็นทางเลือกที่จะใช้แก้ไขปัญหาหน้าอกหย่อนคล้อย หย่อนยาน ได้อีกทางหนึ่ง  การผ่าตัดยกกระชับหน้าอก คือ ทำให้หน้าอกยกขึ้นอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม แล้วทำให้เนื้อเยื้อ และผิวหนังบริเวณใกล้เคียงกระชับขึ้น ให้มีรูปทรงสวยงามเต่งตึงอีกครั้งหนึ่ง   

         บางกรณีที่มีขนาดปานนมที่ใหญ่เกินไป ศัลยแพทย์จะทำการลดขนาดปานนมได้ด้วย เพื่อทำให้สัดส่วนของขนาดหน้าอกและปานนมมีความสมดุล การศัลยกรรมยกกระชับหน้าอกอาจจะไม่สามารถทำให้หน้าอกส่วนบนหรือเนินหน้าอกฟูเต็มตามที่ต้องการได้ทุกเคส บางท่านอาจจะต้องมีการเสริมหน้าอกพร้อมกับยกกระชับทรวงอก  บางท่านมีหน้าอกใหญ่เกินไป อาจจะมีการยกกระชับ พร้อมกับลดขนาดหน้าอกร่วมกันไปด้วย

สาเหตุของการเกิดหน้าอกหย่อนยาน มีดังนี้

 1. การเปลี่ยนแปลงของวัย เมื่อมีอายุที่เพิ่มขึ้น ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและผิวหนังจะลดลง
 2. ความเสื่อมสภาพของผิวหนังและ กล้ามเนื้อ
 3. ความอ้วน ทำให้ขนาดหน้าอกใหญ่ขึ้นเกิดการสะสมของไขมัน น้ำหนักของหน้าอกจะมากขึ้นทำให้เกิดการหย่อนคล้อย
 4. การลดน้ำหนักอย่างรวดเร็ว ทำให้ปริมาณไขมันในหน้าอกหายไปอย่างรวดเร็ว ผิวหนังจะเหลือเยอะ เนื้อนมจะหย่อนยาน
 5. ภาวะหลังการเป็นแม่ และให้นมบุตร ระหว่างการตั้งครรภ์จะมีการสร้างต่อมน้ำนมออกมาปริมาณมากเพื่อผลิตน้ำนม แล้วหลังจากหยุดให้นมบุตรต่อมน้ำนมจะฝ่อลง ขนาดหน้าอกจะลดลงทำให้หน้าอกหย่อนคล้อยได้
 6. กรรมพันธุ์ เนื่องจากมีประวัติทางกรรมพันธุ์หน้าอกใหญ่ ทำให้ หย่อยคล้อยง่าย
 7. การมีกิจกรรมที่หักโหมและไม่ได้ใช้เสื้อซัพพอตอย่างเพียงพอ 

หน้าอกหย่อนคล้อยจากการให้นมบุตร สามารถแก้ไขได้  ด้วยทำยกกระชับหน้าอก  

หน้าอกหย่อนคล้อยจากการให้นมบุตร

 • ต้องหยุดการให้นมบุตรอย่างน้อย  6  เดือน เพื่อให้เต้านมหยุดการสร้างน้ำนม  ให้คงเหลือแต่เนื้อเต้านม ไม่มีน้ำนมหลงเหลืออยู่เลย เพราะ การผ่าตัดผ่าตัดยกกระชับ ปรับรูปทรงเต้านม จะไปรบกวนต่อน้ำนม มีน้ำนมไหลออกมา ทำให้แผลไม่สะอาด มีโอกาสติดเชื้อได้สูง
 • ให้ต่อมน้ำนมที่กระจายอยู่ในเต้านมต้องแห้ง  ไม่มีน้ำนม 
 • หลังผ่าตัดจะได้รูปทรงเต้านม ที่สวยกระชับกลับคืนมา
 • ยกกระชับหน้าอก ควรทำหลังจากมีบุตรเพียงพอแล้ว เพราะการยกกระชับหน้าอกทำให้ต่อมและท่อน้ำนมเสียหาย อุดตันได้

ระดับความหย่อนคล้อยของหน้าอก แบ่งออกเป็น 4  ระดับ

degree_of_ptosis

รูปที่ 1: ระดับความย่อนคล้อยของหน้าอก

ระดับ 1 หน้าอกหย่อนคล้อยระดับปกติ (Normal)

          หัวนมจะอยู่กึ่งกลางเต้านม ชี้พุ่งตรง ตั้งฉาก ไปด้านหน้า ไม่มีความจำเป็นต้องยกกระชับ เพราะระดับเต้านม และหัวนม สวยอยู่แล้ว

ระดับ 2 หน้าอกหย่อนคล้อยเล็กน้อย (Mild level)

          เต้านม จะตกลงมาเล็กน้อยมีหัวนมชี้ลง มา เล็กน้อยอาจจะไม่จำเป็นต้องการยกกระชับ ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของคนไข้ ถ้าต้องการยกกระชับ สามารถใช้เทคนิค แผลรอบปานนม  ( O Scar)

ระดับ 3 หน้าอกหย่อนคล้อยปานกลาง (Moderate level)

          หน้าอกจะห้อย หย่อนยาน หัวนมชี้ลงชัดเจนต้องการยกกระชับ อาจใช้เทคนิค แผล รูปตัว T กลับหัว (Inverted T scar) และ เก็บหนังที่เหลือรอบปานนม แบบ Keyhole หรือ แผลรอบปานนม (O Scar) ร่วมกับการเสริมด้วยถุงซิลิโคน เพื่อย้ายหัวนมให้สูงขึ้น

ระดับ 4 หน้าอกหย่อนคล้อยมาก (Severe level)

          หน้าอกจะห้อย หย่อนยานมาก อาจจะยาวลงมา เกือบถึงสะดือหัวนมชี้ลง เกือบขนานกับลำตัวต้องการยกเนื้อนมมาอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม กับทรวงอกย้ายหัวนม และหนังส่วนเกินออกการยกกระชับเต้านมแบบหย่อนคล้อยมาก จะใช้เทคนิค แผล ตัวทีคว่ำT-Inverted  Scar  เท่านั้น 

วิธีการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล

          การยกกระชับหน้าอกเพื่อแก้ไขหน้าอกหย่อนยาน  มีหลากหลายวิธีแต่ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมลเลือกใช้โดยแบ่งตามมีรูปแบบการเปิดแผล เป็น 3 แบบ ดังนี้

1. การผ่าตัดยกกระชับหน้าอก แผลรูป O-Scar

          เป็นการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก  แผลรอบปานนม หรือ เป็นแผลรูปตัวโอ O-Scar โดยศัลยแพทย์ จะกำหนด ขนาดปานนมที่เหมาะสมก่อน แล้วกำหนดความกว้างของผิวหนังรอบปานนมที่จะต้องตัดออก  แล้วดึงผิวหนังและเนื้อเยื่อให้ตึงกระชับ แล้วเย็บปิดแผลรอบปานนมดังรูปที่ 2

The_incision_around_areolar_(O-Scar)

รูปที่ 2: การผ่าตัดยกกระชับหน้าอกแผลรอบปานนม O-Scar

ข้อดี

การผ่าตัดยกกระชับหน้าอก แผลรูปตัวโอ O-Scar คือ มองเห็นแผลเป็นน้อยมาก เพราะ แผลจะอยู่ รอบๆ ปานนมเท่านั้น

ข้อเสีย

การผ่าตัดยกกระชับหน้าอก แผลรูปตัวโอ O-Scar มีข้อจำกัด ทำได้เฉพาะนมที่มีความหย่อนน้อยหรือปานกลาง

2. การผ่าตัดยกกระชับหน้าอก แผลรูป Keyhole –Scar

          เป็นการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก แผลรอบปานนม และ มีแนวเส้นแผลจากปานนมถึงใต้ราวนม  Keyhole โดยศัลยแพทย์พิจารณาแล้วพบว่า มีความหย่อนคล้อยของหน้าอกปานกลาง จึงเลือกใช้วิธีนี้ เพื่อยกกระชับ และตัดหนังและเนื้อเยื่อส่วนเกินออก ตามแนวแผลนี้ แล้ว เย็บปิดแผลจะได้แนวแผลหลังผ่าตัดดังรูปที่ 3

The_incision_around_areolar_and_vertical_down_from_the_areolar_to_the_breast_crease_(Keyhole-Scar)

รูปที่ 3: การผ่าตัดยกกระชับหน้าอกแผลรอบปานนมและแนวเส้นจากปานนมถึงใต้ราวนม Keyhole –Scar

ข้อดี

 • เต้านมกลับมากระชับได้รูปอีกครั้ง

ข้อเสีย

 • การผ่าตัดยกกระชับหน้าอก แผลรูป Keyhole มีข้อจำกัดทำได้เฉพาะนมที่มีความหย่อนยานปานกลาง
 • การผ่าตัดยกกระชับหน้าอก แผลรูป Keyhole มองเห็นแผลเป็น เพราะแผลจะอยู่รอบๆปานนมและแผลยาวลงมาถึงราวนม

3. การผ่าตัดยกกระชับหน้าอก แผลรูป Inverted T-Scar

          เป็นการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก แผลรอบปานนม, มีแนวเส้นแผลจากปานนมถึงใต้ราวนม, และมีแผลโค้งที่ใต้ราวนมด้วย เรียกว่าแผล ตัวทีกลับหัว  Inversted T- Scar ศัลยแพทย์จะพิจารณาเลือกวิธีนี้ ถ้าพบว่าหน้าอกมีการหย่อนคล้อยมาก และต้องลดขนาดหน้าอกด้วย การเก็บผิวหนังและเนื้อเยื้อเป็นบริเวณกว้างจึงจะเก็บได้หมด แผลที่เกิดขึ้นจึงกว้างและเป็นรูปตัวทีกลับด้าน ดังรูปที่ 4

The_incision_around_areolar,_vertical_down_from_the_areolar_to_breast_crease_and_horizontally_along_the_breast_crease.(Inverted_T-Scar)

รูปที่ 4: การผ่าตัดยกกระชับหน้าอกแผลตัวทีกลับด้าน Inversted T- Scar
 

ข้อดี

การผ่าตัดยกกระชับหน้าอก แผลรูปตัวทีกลับหัว Inverted T-Scar สามารถทำได้กับหน้าอกทุกขนาด

ข้อเสีย

ของการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก แผลรูปตัวทีหัวกลับ Inverted T scar จะ มองเห็นแผลเป็นชัด

รีวิวการผ่าตัดยกกระชับหน้าอกที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล 

รีวิวการผ่าตัดลดขนาดหน้าอก พร้อมยกกระชับหน้าอกของคุณต้นตาล

ยกกระชับหน้าอก

ยกกระชับหน้าอก

ยกกระชับหน้าอก

ยกกระชับหน้าอก

ยกกระชับหน้าอก

ยกกระชับหน้าอก

ยกกระชับหน้าอก

ยกกระชับหน้าอก

ยกกระชับหน้าอก

ยกกระชับหน้าอก

 ปัญหาของคุณต้นตาล ต้นตาลมีรูปร่างสูงใหญ่  เคยอ้วน มีน้ำหนัก  ถึง 100  กิโลกรัม และเคยเสริมหน้าอก ขนาด 500 CC. ต้นตาลลดน้ำหนักด้วยการตัดกระเพาะ ทำให้ น้ำหนักหายไป เกือบ 50 กิโลกรัม ออกกำลังกายอย่างหนักด้วย ร่างกายส่วนอื่นดูเฟิร์ม แต่ นมยังคงห้อย และ ใหญ่เกินตัว ปานนมก็ใหญ่กว้าง เกินไป ทำให้ ไม่มั่นใจที่จะใส่ชุดว่ายน้ำ  นม ใหญ่  ห้อยเวอร์  ขนาดไม่สมตัว เป็นทุกข์  หนักอกหนักใจ 500 CC อยู่นานต้องปวดหลัง ต้องแบก น้ำหนัก ซิลิโคน 1 กิโลกรัม ตลอดเวลา

การแก้ไขหน้าอกของต้นตาล  ตัดสินใจผ่าตัดลดขนาดหน้าอก  เหลือ  360 CC  ของ Sabbin ® จากเดิม 500 CC และยกกระชับหน้าอก ตัดเอาหนังส่วนเกินออก ย้ายหัวนมขึ้น ไปตามตำแหน่งที่แพทย์ กำหนดตามรูป  ลดขนาดปานนม  เปิดแผลเป็นรูป ตัว ทีคว่ำ  หรือ T verse Scar

ผลการผ่าตัด หลังผ่าตัด 9 วัน ได้หน้าอกใหม่ ที่มีขนาดรูปทรงสวยงามเหมาะกับขนาดของลำตัว ความหย่อนคล้อยของเต้านม ตำแหน่งและขนาดของหัวนม ได้สัดส่วนที่สวยงาม กับขนาดของเต้านม ต้นตาล ไม่ปวดหลัง อีกแล้ว เพราะ แบก น้ำหนักน้อยลง  ความมั่นใจ ของต้นตาล กลับมาทันที 

รีวิวการแก้ไขหน้าอก พร้อมยกกระชับหน้าอกแบบแผลรอบปานนมของคุณ Lisa

ยกกระชับหน้าอก

ยกกระชับหน้าอก

ยกกระชับหน้าอก

ยกกระชับหน้าอก

ยกกระชับหน้าอก

ยกกระชับหน้าอก

ยกกระชับหน้าอก

ยกกระชับหน้าอก

ยกกระชับหน้าอก

ยกกระชับหน้าอก

ปัญหาของคุณ Lisa  สตรีชาวยุโรป เสริมหน้าอกมาแล้ว ขนาด 400 CC  มีปัญหา หน้าอก แข็ง นมตก นมห่าง นมห้อย Ptosis  ระดับ เล็กน้อย ถึงปานกลาง

การแก้ไขหน้าอก พร้อมยกกระชับหน้าอกของลิซ่า

 • แก้นมแข็ง โดยเปิดเลาะ เอาพังผืดออกทั้งสองข้าง
 • ปรับรูปทรงใหม่ โดย ขยายโพรงด้านในเข้ามาให้ชิดกันมากขึ้น เพื่อให้มีร่องอกสวยงาม
 • ยกกระชับแผลรอบปานนม
 • ลดขนาดปานนม
 • เปลี่ยนขนาด ซิลิโคนใหม่เป็น 475 CC

ผลการผ่าตัด

 • ได้รูปทรงใหม่ ที่สวยงาม มีร่องอก ที่สวย
 • ขนาดเต้านม พอดีกับลำตัว
 • แผลเป็นแทบมองไม่เห็น
 • ปานนมเล็กลง ตำแหน่งของปานนมใหม่อยู่ในระดับ สูงขึ้นกว่าเดิม  และ เหมาะสมกับขนาดเต้านม
 • นมนิ่ม ไม่แข็งเหมือนเดิมม แกว่งไกวเป็นธรรมชาติ เวลาเคลื่อนไหว หรือ นอน
 • ความมั่นใจกลับคืนมา  อยากใส่เสื้อผ้าสวยๆ ชุดว่ายน้ำ  หรือ ซีทรู

รีวิวการผ่าตัดยกกระชับหน้าอกของคุณใหม่

ยกกระชับหน้าอก

ยกกระชับหน้าอก

ยกกระชับหน้าอก

ยกกระชับหน้าอก

ยกกระชับหน้าอก

ยกกระชับหน้าอก

ยกกระชับหน้าอก

ยกกระชับหน้าอก

ยกกระชับหน้าอก

ยกกระชับหน้าอก

ปัญหาของคุณใหม่ เป็นคนหน้าอกใหญ่มาตั้งแต่เป็นสาว  คัพ  E+  ตอนนี่อายุ  ประมาณ 30  ปี หน้าอกก็ห้อย หย่อนยาน  ขาดความมั่นใจ  ลูกก็ยังไม่มี  ความหย่อนยานของหน้าอกเกิดจากการมีหน้าอกที่ขนาดใหญ่เกินไปซึ่งเกิดจากกรรมพันธุ์    ขนาดหน้าทั้งข้างซ้าย ข้างขวา มีขนาดความหย่อนคล้อยไม่เท่ากัน  ต้องทนทุกข์ทรมาน กับขนาดหน้าอกที่ใหญ่เกินไป ตั้งแต่วัยรุ่น  การหาขนาดเสื้อยกทรง  ให้พอดีกับวัยก็หาได้ยาก บางครั้งยังเป็นเป้าสายตา ของคนเป็นโรคจิตด้วย  ซึ่งตอนนี้เริ่มมีอาการปวดหลังแล้ว

การแก้ไขหน้าอกของคุณใหม่ ต้องผ่าตัดลดขนาดลงให้พอดีกับลำตัว พร้อมยกกระชับหน้าอกขึ้นให้เท่ากันสองข้าง  ผ่าตัดลดขนาดหน้าอก ให้เหลือ คัพ C+   ด้วยการผ่าตัด แผลตัวทีคว่ำ เพื่อย้ายหัวนมขึ้น และยกเนื้อนมขึ้น ลดขนาดเต้านม ให้เล็กลง  ปรับรูปทรงให้ขนาดพอดีตัว ดังรูปภาพผลหลังการผ่าตัด 1 เดือน

ผลการผ่าตัด

 • ทำให้ได้ขนาด เต้านมที่เล็กลงตามที่ต้องการ คัพ C +
 • รูปทรงสายงาม นมไม่ห้อยหย่อนยาน มีตำแหน่งมี่เหมาะสมกับทรวงอก
 • หัวนมชี้พุ่งตรง ไม่ชี้ลงเหมือนก่อนทำ
 • ปานนมขนาดพอดีกับเต้านม
 • ไม่ปวดหลังเพราะรับ น้ำหนักมากเกินไป
 • ความมั่นใจ คุณภาพชีวิต กลับคืนมา  มีความสุขกับการแต่งตัวมากขึ้น เสื้อผ้าบางอย่างไม่เคยใส่ได้ ตอนนี้ ใส่แล้วสวย

ผู้ที่เหมาะสมจะทำศัลยกรรมยกกระชับหน้าอก / แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน ควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • รู้สึกว่าหน้าอกหย่อนคล้อย
 • มีหน้าอกหย่อนยาน
 • ระดับหัวนมต่ำกว่าระดับใต้ฐานราวนม
 • หัวนม ปานนมชี้ลง
 • หัวนมและปานนมขยายยืดออก
 • มีหน้าอกข้างใดข้างหนึ่งต่ำกว่า
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง น้ำหนักคงที่

การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดยกกระชับเต้านม / แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน

 • ปรึกษาศัลยแพทย์ที่จะผ่าตัด  พร้อมตรวจร่างกาย  Chest x ray, ตรวจเลือด  ตรวจ  EKG, Stress test ถ้าอายุเกิน 40 ปี ปรึกษาแพทย์เลือกขนาดและรูปทรงที่เหมาะสมของเต้านมเทียม
 • หยุดฮอร์โมน  1-2 สัปดาห์
 • หยุดยาจำพวกแอสไพริน ยาลดอาการอักเสบ หรือสมุนไพร ที่อาจจะทำให้เลือดออกผิดปกติ หยุดยาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ หรือตามแพทย์สั่ง
 • หยุดสูบบุหรี่ อย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อลดโอกาสเกิดเลือดไปเลี้ยงแผลไม่ดี

ขั้นตอนการผ่าตัดยกกระชับเต้านม / แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน

 1. การเลือกแบบแผลที่ผ่าตัด ขึ้นอยู่กับระดับของความย่อยคล้อยของหน้าอก  ศัลยแพทย์จะเป็นผู้กำหนดตำแหน่งแผลแล้ววาดตำแหน่งที่จะกรีดแผล
  ตำแหน่งแผลผ่าตัดยกกระชับหน้าอก
   
 2. การผ่าตัดยกระชับ ต้องทำภายใต้การดมยาสลบ
  ดมยาสลบเพื่อผ่าตัดยกกระชับหน้าอก
   
 3. หลังการเปิดแผลก็จะยกเนื้อเต้านมขึ้นไป ตัดเนื้อและหนังส่วนเกินออก ตกแต่งขนาดและรูปทรงให้เหมาะสมกับรูปร่างคนไข้ เย็บเนื้อนมด้านในให้ตึงกระชับ วางตำแหน่งนม หัวนม ปานนมให้เหมาะสม
 4. เย็บปิดผิวหนังนมแนวแผล
  ผ่าตัดยกกระชับหน้าอก

การดูแลแผลหลังผ่าตัดยกกระชับหน้าอก / แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน

          การดูแลแผลหลังผ่าตัดยกกระชับหน้าอก / แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน ที่มีแผลยาวมากกว่าการเสริมเต้านม แต่การดูแผลหลังผ่าตัดจะคล้ายๆกัน เพื่อให้การดูแลแผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ควรทำดังนี้

 • นอนยกตัวสูงเล็กน้อยเพื่อช่วยลดการบวมซ้ำ
 • ควรสวมเสื้อรัดหน้าอกเพื่อให้การไหลเวียนของน้ำเหลืองดี ช่วยลดบวม และกระชับรูปทรงเต้านม
 • ทำแผลทุกวันจนกว่าจะตัดไหม
 • 7 หลังผ่าตัด ตัดไหม
 • รับประทานยาแก้ปวด เพื่อลดอาการปวด
 • พบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง
 • ห้ามยกของหนัก หลังผ่าตัด อย่างน้อย 2 สัปดาห์

ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ หลังผ่าตัดยกกระชับหน้าอก / แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน

 • แผลเป็น
 • เลือดออกหลังผ่าตัด
 • ซ้ำบวม
 • ปวดแผล
 • แผลหายช้า
 • หน้าอกสองข้างไม่เท่ากัน
 • ติดเชื้อ ให้สังเกตอาการว่า มีแผลบวม แดง ร้อน ที่เต้านม แล้วรู้สึกเหมือนจะมีไข้ ให้ไปพบแพทย์ทันที
 • มีอาการชาที่เต้านม หรือ ความรู้สึกน้อยลง
 • มีโอกาสนมแข็งได้ ถ้ามีการเสริมเต้านมเทียมพร้อมกับยกกระชับหน้าอก
 • ความเสี่ยงจากการดมยาสลบ

การพักฟื้นหลังการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก / แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน

 • การผ่าตัดยกกระชับหน้าอก / แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน ต้องใช้แพทย์ที่มีประสบการณ์ความชำนาญสูงมากกว่า  การเสริมหน้าอกทั่ว ๆ ไป การยกกระชับ ต้องมีการยกเนื้อนม แล้วปรับแต่งรูปทรงของเต้านม ด้วยวิธีการเย็บตกแต่งรูปทรง ให้มีรูปทรงที่สวยงาม มีตำแหน่งที่เหมาะสม แล้วมีตำแหน่งของหัวนมที่ถูกต้องด้วย ผิวหนังส่วนเกิน และเนื้อนมส่วนเกิน ต้องถูกตัดออก แล้วเย็บให้เต่งตึง
 • การพักฟื้น หลังการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก / แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน แบบแผล ตัวโอ รอบปานนม การพักฟื้น 2-3 วันก็สามารถกลับไปทำงานได้ แต่ห้ามทำงานยกของหนัก ห้ามออกกำลังกาย จนกว่า 6 สัปดาห์หลังผ่าตัด
 • การผ่าตัดยกกระชับหน้าอก / แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน ด้วยแผล เป็นแบบรูปกุญแจ หรือ แผลแบบ ตัวทีกลับหัว การพักฟื้น ประมาณ 4-5 วัน ถึงจะกลับไปทำงานได้ อาจจะมีการบวม เจ็บ ซ้ำ หลังผ่าตัด และ อาการชา อาจจะใช้เวลาหลายเดือน ถึงจะมีความรู้สึกกลับมาได้

          ถ้ามีการผ่าตัดเสริมเต้านม หรือตัดนม พร้อมกับการผ่าตัดยกกระชับ อาจจะใช้เวลาการในการพักฟื้น นานขึ้น อาจจะกลับไปทำงานได้หลังผ่าตัด หนึ่งอาทิตย์ การใส่เสื้อรัดหน้าอกแบบ สปอร์ตบรา จะช่วยให้ การฟื้นตัว และ รักษารูปทรงให้สวยงามเร็วขึ้น

          อย่างไรก็ตาม หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่ใช้กำลังแขน หรือ การออกกำลังกายอย่างหักโหม เพื่อหลีกเลี่ยงการอักเสบของแผล อย่างน้อย 6 สัปดาห์หลังผ่าตัด

 ทำไมต้องผ่าตัดยกกระชับหน้าอก / แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล

บริเวณภายในโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล
แผนกต้อนรับโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล
ห้องเตรียมตัวผ่าตัดยกกระชับหน้าอก
ทางเดินห้องพักผู้ผ่าตัดที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล
 1. การผ่าตัด ยกกระชับหน้าอก ต้องใช้แพทย์ที่มีประสบการณ์ความชำนาญสูงมากกว่า  การเสริมหน้าอกทั่วๆไป การยกกระชับ ต้องมีการยกเนื้อนม แล้วปรับแต่งรูปทรงของเต้านม ด้วยวิธีการเย็บตกแต่งรูปทรง ให้มีรูปทรงที่สวยงาม มีตำแหน่งที่เหมาะสม แล้วมีตำแหน่งของหัวนมที่ถูกต้องด้วย ผิวหนังส่วนเกิน และเนื้อนมส่วนเกิน ต้องถูกตัดออก แล้วเย็บให้เต่งตึง เป็นสิ่งที่ท้าทายของศัลยแพทย์ตกแต่งโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล เราคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมหน้าอก
 2. การผ่าตัดใช้เวลานานประมาณ 3-5 ชั่วโมง ต้องใช้การดมยาสลบ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมลมีวิสัญญีแพทย์ที่มีประสบการณ์สูง ในการดูแลผู้รับการผ่าตัดด้วยการดมยาสลบเคสต่อเคส
 3. โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมลมีข้อกำหนดเลือกใช้ ถุงเต้านมเทียมที่ผ่านการรับรอง ขององค์การอาหารและยาในประเทศไทย และ สหรัฐอเมริกาเท่านั้น สามารถตรวจสอบถุงเต้านมเทียมได้ทุกชิ้น เราจะเก็บประวัติการใช้ถุงเต้านมเทียมของคนไข้ วันที่ผ่าตัด รุ่น ขนาด ตามรหัสของวัสดุ สามารถแจ้งหรือติดต่อกับคนไข้ได้ทันทีที่ได้รับแจ้งปัญหาจากองค์การอาหารและยาของ ประเทศไทย หรือ สหรัฐอเมริกา
 4. สามารถแก้ไขหน้าอกที่มีความหย่อนยานได้หลายระดับ  ศัลยแพทย์จะเลือกเทคนิคการผ่าตัดให้เหมาะสมกับลักษณะหน้าอกของแต่ละท่าน  
 5. ห้องผ่าตัดมาตรฐานโลก สะอาดปลอดเชื้อ มีระบบการหมุนเวียนของอากาศผ่านระบบกรองเชื้อโรค Hepa Filter ตามมาตรฐาน JCI  ลดโอกาสติดเชื้อจากระบบการหมุนเวียนของอากาศภายในห้องผ่าตัด โดยเฉพาะการติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น Virus COVID-19
 6. มีเครื่องมือผ่าตัดที่ทันสมัย มีการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก/ แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน ด้วยกล้อง ทำให้แผลเล็ก ศัลยแพทย์สามารถมองเห็นการฉีกขาดของแผลภายในได้ชัดเจน ทำให้แพทย์สามารถใช้เครื่องจี้หยุดเลือดได้รวดเร็ว แม่นยำจากการดูแผลภายในผ่านกล้อง
 7. มีระบบการจัดการ ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดยกกระชับหน้าอก / แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน ที่ห้องพักฟื้นมีทีมแพทย์พยาบาลคอยดูแล ผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดหลังการผ่าตัด เช่น การคลื่นไส้อาเจียรหลังดมยาสลบ หรือ อาการปวดหลังผ่าตัดทำนม  การให้ยาแก้ปวดอย่างแรง ต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดหลังการให้ยาด้วยวิสัญญีพยาบาล เมื่อผู้ป่วยหลังการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก / แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน ปลอดภัยดีแล้ว จึงสามารถส่งกลับห้องพักผู้ป่วยได้
 8. โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมลมีนโยบาย ต้องตรวจร่างกายคนไข้ ก่อนทำการผ่าตัดเสริมยกกระชับหน้าอก / แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน ทุกเคส โดยต้องตรวจเลือดทั่วไป และ เอกซเรย์ปอด ถ้ามีข้อสงสัยสามารถปรึกษาแพทย์อายุรกรรมได้ทันทีก่อนผ่าตัด เพื่อความปลอดภัยของคนไข้ ซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ทราบว่าตัวเองมีโรคที่แอบแฝงอยู่แล้วอาจจะมีผลต่อการผ่าตัด และ การดมยาสลบ
 9. ทำการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก / แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน ด้วยศัลยแพทย์ตกแต่ง(Plastic Surgeon )เท่านั้น
 10. สถานที่สะอาด ปลอดภัย กว้างขวาง สามารถรักษา Social Distancingได้ดี มีมาตรฐานในการป้องกันการติดเชื้อและการระบาดของโรคทางเดินหายใจ เช่น COVID 19 ได้เป็นอย่างดี  มีคัดกรองผู้ป่วยและมีห้องแยกผู้ป่วยแบบ Negative pressure เพื่อคัดแยกผู้ที่สงสัยว่าอาจจะป่วยออกจากผู้อื่นทันที

วีดิทัศน์: การผ่าตัดยกกระชับหน้าอก / แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน

ดูเพิ่มเติม

สาระน่ารู้: การผ่าตัดยกกระชับหน้าอก / แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน

บอกลาอกหย่อนคล้อย คืนความมั่นใจด้วยการผ่าตัดยกกระชับ

หน้าอกที่หย่อนคล้อยอาจเป็นสาเหตุของความไม่มั่นใจ สร้างความกังวลให้ผู้หญิงหลายคน หน้าอกที่รูปทรงไม่เหมือนเดิม ไม่กระชับ หย่อนคล้อย อาจมีสาเหตุจากหลายประการ

หน้าอกหย่อนคล้อยหลังตั้งครรภ์และให้นมบุตร กลับมาตึงกระชับทรงสวยด้วย?

การตั้งครรภ์และการให้นมบุตรเป็นความภูมิใจและประสบการณ์ที่สวยงามสำหรับผู้หญิง แต่ก็อาจส่งผลกระทบต่อร่างกาย รูปร่าง และความมั่นใจ ซึ่งคุณแม่ส่วนใหญ่ต้องพบ

การผ่าตัดเสริมหน้าอกและการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก

การผ่าตัดเสริมหน้าอกและการผ่าตัดยกกระชับหน้าอกเป็นการผ่าตัดศัลยกรรม 2 รูปแบบ ที่แตกต่างกัน เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับหน้าอกทั้งเรื่องของขนาด รูปทรง และความกระชับ

ดูเพิ่มเติม

รูปก่อนและหลังการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก / แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน

รูปก่อนและหลังการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก / แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน

รูปก่อนและหลังการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก / แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน

รูปก่อนและหลังการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก / แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน

รูปก่อนและหลังการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก / แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน

รูปก่อนและหลังการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก / แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน

รูปก่อนและหลังการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก / แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน

รูปก่อนและหลังการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก / แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน

รูปก่อนและหลังการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก / แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน

ดูเพิ่มเติม

การเลือกศัลยแพทย์ที่ดีสำหรับการผ่าตัดยกกระชับหน้าอกที่มีคุณภาพและปลอดภัย: เคล็ดลับและแหล่งข้อมูล

          การเลือกศัลยแพทย์ที่ดีสำหรับการผ่าตัดยกกระชับหน้าอกเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้ได้ผลการผ่าตัดที่ปลอดภัยตรงตามความต้องการ คนไข้ต้องปรึกษาศัลยแพทย์ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคการผ่าตัดและวัสดุทางการแพทย์ที่จะเลือกใช้ วิธีการเลือกศัลยแพทย์ที่ดีสำหรับการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก ได้แก่ 

 • ปรึกษาศัลยแพทย์ตกแต่งที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
 • ตรวจสอบข้อมูลประจำตัวและคุณสมบัติของศัลยแพทย์
 • ศึกษาภาพถ่ายก่อนและหลังการผ่าตัดของคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัดกับศัลยแพทย์คนนั้น
 • ขอคำแนะนำจากเพื่อน ครอบครัว หรือแพทย์คนอื่น
 
 
 
 

World-Class_Elite_Plastic_Surgeons

World-Class_Professional_Healthcare

World-Class_Services