ความเป็นมา

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล มีเป้าหมายเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง และแปลงเพศที่ได้มาตรฐานระดับโลก โดยคำนึงถึงคุณภาพของการผ่าตัด และความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และคณะกรรมการ การจัดการด้านคุณภาพ ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา ของโรงพยาบาลกมล ศัลยกรรมตกแต่งและแปลงเพศไว้ดังนี้

 

วิสัยทัศน์:

มุ่งมั่นให้บริการงานศัลยกรรมตกแต่งความงาม และแปลงเพศ อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับโลก

พันธกิจ:

เรามุ่งมั่นที่จะศึกษา พัฒนา และแบ่งปันทักษะงานศัลยกรรมตกแต่งและแปลงเพศ ให้สู่ความเป็นเลิศ

หลักการ:

1.  เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้บริการงานศัลยกรรมตกแต่งทุกขั้นตอนให้ได้มาตรฐานระดับโลก
2.  เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย ทุกๆ งานที่ปฎิบัติอย่างต่อเนื่อง
3.  เรามุ่งมั่นที่จะทำงานกันเป็นทีม เพื่อศึกษาพัฒนาและแบ่งปันทักษะให้สู่ความเป็นเลิศ
4.  เรามุ่งมั่นที่จะปฎิบัติต่อหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์และไว้วางใจซึ่งกันและกัน ธำรงไว้ด้วยจริยธรรม
5.  เราเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
6.  เราให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

 

ความเป็นมา

          ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล ศูนย์รวมการทำศัลยกรรมตกแต่งระดับโลก ในใจกลางกรุงเทพฯ เราตั้งอยู่ใกล้ย่านธุรกิจและย่านช็อปปิ้ง โรงพยาบาลของเราได้ถูกออกแบบเพื่อให้บริการคนไข้ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด และห้องพักที่หรูหราสะดวกสบาย เราให้ความมั่นใจกับลูกค้าในการเก็บข้อมูลเป็นความลับ

เราภูมิใจที่มีทีมศัลยแพทย์ที่มีประสบการณ์สูง และมีความเชี่ยวชาญ เพื่อทำให้ความฝันคุณเป็นจริงด้วยวิธีการที่ปลอดภัย

 

 โรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่ง กมล เป็นโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 31 เตียง ห้องผ่าตัดใหญ่ 7 ห้อง ห้องผ่าตัดเล็ก 5 ห้อง และคลีนิคฟัน  ตั้งอยู่เลขที่ 1223 ถนนอินทราภรณ์ ลาดพร้าว 94  วังทองหลาง กรุงเทพฯ  ให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งความงามและแปลงเพศ โดยผู้ป่วยนอก ให้บริการตั้งแต่เวลา 9:00 – 18:00 น. ผู้ป่วยใน ให้บริการ 24 ชั่วโมง โดยมีผู้เข้ารับการใช้บริการ อายุ 18 ปีขึ้นไป จากในประเทศ และต่างประเทศ