ยกกระชับหน้าอก (Breast lift)


หน้าแรก บริการของเรา ยกกระชับหน้าอก / แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน (Breast lift / Mastopexy)

Breast Surgery @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

ยกกระชับหน้าอก / แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน (Breast lift / Mastopexy)          การเปลี่ยนแปลงรูปทรง ขนาด หรือการหย่อนคล้อยของหน้าอกมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  เนื่องจากความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและผิวหนัง  การศัลยกรรมยกกระชับหน้าอกจึงเป็นทางเลือกที่จะใช้แก้ไขปัญหาหน้าอกหย่อนคล้อย / หย่อนยาน อีกทางหนึ่ง  การผ่าตัดยกกระชับหน้าอก คือ ทำให้หน้าอกยกขึ้นอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม แล้วทำให้เนื้อเยื้อ และผิวหนังบริเวณใกล้เคียงกระชับขึ้น ให้มีรูปทรงสวยงามเต่งตึงอีกครั้งหนึ่ง   บางกรณีที่มีขนาดปานนมที่ใหญ่เกินไป ศัลยแพทย์จะทำการลดขนาดปานนมไปด้วยเพื่อทำให้สัดส่วนของขนาดหน้าอกและปานนม มีความสมดุล การศัลยกรรมยกกระชับหน้าอกจะไม่สามารถทำให้หน้าอกส่วนบนหรือเนินหน้าอกฟูเต็มตามที่ต้องการได้ทุกเคส บางท่านอาจจะต้องมีการเสริมหน้าอกพร้อมกับยกกระชับหน้าอก  บางท่านมีหน้าอกใหญ่เกินไป อาจจะมีการยกกระชับ พร้อมกับลดขนาดหน้าอกร่วมกันไปด้วย

 

สาเหตุของการเกิดหน้าอกหย่อนยาน มีดังนี้

 1. การเปลี่ยนแปลงของวัย เมื่อมีอายุที่เพิ่มขึ้น ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและผิวหนังจะลดลง
 2. ความเสื่อมสภาพของผิวหนังและ กล้ามเนื้อ
 3. ความอ้วน ทำให้ขนาดหน้าอกใหญ่ขึ้นเกิดการสะสมของไขมัน น้ำหนักของหน้าอกจะมากขึ้นทำให้เกิดการหย่อนคล้อย
 4. การลดน้ำหนักอย่างรวดเร็ว ทำให้ปริมาณไขมันในหน้าอกหายไปอย่างรวดเร็ว ผิวหนังจะเหลือเยอะ เนื้อนมจะหย่อนยาน
 5. ภาวะหลังการเป็นแม่ และให้นมบุตร ระหว่างการตั้งครรภ์จะมีการสร้างต่อมน้ำนมออกมาปริมาณมากเพื่อผลิตน้ำนม แล้วหลังจากหยุดให้นมบุตรต่อมน้ำนมจะฝ่อลง ขนาดหน้าอกจะลดลงทำให้หน้าอกหย่อนคล้อยได้
 6. กรรมพันธุ์ เนื่องจากมีประวัติทางกรรมพันธุ์หน้าอกใหญ่ ทำให้ หย่อยคล้อยง่าย
 7. การมีกิจกรรมที่หักโหมและไม่ได้ใช้เสื้อซัพพอตอย่างเพียงพอ 

 

degree of ptosis

รูปที่1 แสดงระดับความย่อนคล้อยของหน้าอก

    

          การยกกระชับหน้าอก / แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน  มีหลากหลายวิธีแต่ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมลเลือกใช้โดยแบ่งตามมีรูปแบบการเปิดแผล เป็น 3 แบบ ดังนี้

 • ผ่าตัดยกกระชับหน้าอก / แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน แผลรอบปานนม หรือ เป็นแผลรูปตัวโอ O-Scar โดยศัลยแพทย์ จะกำหนด ขนาดปานนมที่เหมาะสมก่อน แล้วกำหนดความกว้างของผิวหนังรอบปานนมที่จะต้องตัดออก  แล้วดึงผิวหนังและเนื้อเยื่อให้ตึงกระชับ แล้วเย็บปิดแผลรอบปานนมดังรูปที่ 2

ข้อดี

การผ่าตัดยกกระชับหน้าอก แผลรูปตัวโอ O-Scar คือ มองเห็นแผลเป็นน้อยมาก เพราะ แผลจะอยู่ รอบๆปานนมเท่านั้น

ข้อเสีย

การผ่าตัดยกกระชับหน้าอก แผลรูปตัวโอ O-Scar มีข้อจำกัด ทำได้เฉพาะนมที่มีความหย่อนยานปานกลาง

The incision around areolar ( O- Scar)

รุปที่ 2 แสดง  การผ่าตัดยกกระชับหน้าอกแผลรอบปานนม O-Scar

 

 • ผ่าตัดยกกระชับหน้าอก / แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน แผลรอบปานนม และ มีแนวเส้นแผลจากปานนมถึงใต้ราวนม  Keyhole โดยศัลยแพทย์พิจารณาแล้วพบว่า มีความหย่อนคล้อยของหน้าอกปานกลาง จึงเลือกใช้วิธีนี้ เพื่อยกกระชับ และตัดหนังและเนื้อเยื่อส่วนเกินออก ตามแนวแผลนี้ แล้ว เย็บปิดแผลจะได้แนวแผลหลังผ่าตัดดังรูปที่ 3

ข้อเสีย

 • การผ่าตัดยกกระชับหน้าอก แผลรูป Keyhole มีข้อจำกัดทำได้เฉพาะนมที่มีความหย่อนยานปานกลาง
 • การผ่าตัดยกกระชับหน้าอก แผลรูป Keyhole มองเห็นแผลเป็น เพราะแผลจะอยู่รอบๆปานนมและแผลยาวลงมาถึงราวนม

The incision around areolar and vertical down from the areolar to the breast crease (Keyhole- Scar )

รุปที่ 3 แสดง  การผ่าตัดยกกระชับหน้าอกแผลรอบปานนม และ แนวเส้นจากปานนมถึง ใต้ราวนม Keyhole –Scar

 

 • ผ่าตัดยกกระชับหน้าอก / แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน แผลรอบปานนม ,มีแนวเส้นแผลจากปานนมถึงใต้ราวนม , และมีแผลโค้งที่ใต้ราวนมด้วย เรียกว่าแผล ตัวทีกลับหัว  Inversted T- Scar ศัลยแพทย์จะพิจารณาเลือกวิธีนี้ถ้า พบว่าหน้าอกมีการหย่อนคล้อยมาก และต้องลดขนาดหน้าอกด้วย การเก็บผิวหนังและเนื้อเยื้อเป็นบริเวณกว้างจึงจะเก็บได้หมด  แผลที่เกิดขึ้นจึงกว้าง และเป็นรูปตัว ทีกลับด้านดังรูป ที่ 4

ข้อดี

          การผ่าตัดยกกระชับหน้าอก แผลรูปตัวทีกลับหัว Inverted T-Scar สามารถทำได้กับหน้าอกทุกขนาด

ข้อเสีย

ของการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก แผลรูปตัวทีหัวกลับ Inverted T scar จะ มองเห็นแผลเป็นชัด

The incision around areolar, vertical down from the areolar to breast crease and horizontally along the breast crease. ( Inverted T -Scar)

รุปที่ 4 แสดง  การผ่าตัดยกกระชับหน้าอกแผล ตัวทีกลับด้าน  Inversted T- Scar

 

ผู้ที่เหมาะสมจะทำศัลยกรรมยกกระชับหน้าอก / แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน ควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • รู้สึกว่าหน้าอกหย่อนคล้อย
 • มีหน้าอกหย่อนยาน
 • ระดับหัวนมต่ำกว่าระดับใต้ฐานราวนม
 • หัวนม ปานนมชี้ลง
 • หัวนมและปานนมขยายยืดออก
 • มีหน้าอกข้างใดข้างหนึ่งต่ำกว่า
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง น้ำหนักคงที่

 

การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดยกกระชับเต้านม / แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน

 • ปรึกษาศัลยแพทย์ที่จะผ่าตัด  พร้อมตรวจร่างกาย  Chest x ray, ตรวจเลือด  ตรวจ  EKG, Stress test ถ้าอายุเกิน 40 ปี ปรึกษาแพทย์เลือกขนาดและรูปทรงที่เหมาะสมของเต้านมเทียม
 • หยุดฮอร์โมน  1-2 อาทิตย์
 • หยุดยาจำพวกแอสไพริน ยาลดอาการอักเสบ หรือสมุนไพร ที่อาจจะทำให้เลือดออกผิดปกติ หยุดยาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ หรือตามแพทย์สั่ง
 • หยุดสูบบุหรี่ อย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อลดโอกาสเกิดเลือดไปเลี้ยงแผลไม่ดี

 

ขั้นตอนการผ่าตัดยกกระชับเต้านม / แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน

 1. การผ่าตัดยกระชับ ต้องทำภายใต้การดมยาสลบ
 2. การเลือกแบบแผลที่ผ่าตัด ขึ้นอยู่กับระดับของความย่อยคล้อยของหน้าอก  ศัลยแพทย์จะเป็นผู้กำหนดตำแหน่งแผลแล้ววาดตำแหน่งที่จะกรีดแผล
 3. หลังการเปิดแผลก็จะยกเนื้อเต้านมขึ้นไป ตัดเนื้อและหนังส่วนเกินออก ตกแต่งขนาดและรูปทรงให้เหมาะสมกับรูปร่างคนไข้ เย็บเนื้อนมด้านในให้ตึงกระชับ วางตำแหน่งนม หัวนม ปานนมให้เหมาะสม
 4. เย็บปิดผิวหนังนมแนวแผล

 

การดูแลแผลหลังผ่าตัดยกกระชับหน้าอก / แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน

          การดูแลแผลหลังผ่าตัดยกกระชับหน้าอก / แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน ที่มีแผลยาวมากกว่าการเสริมเต้านม แต่การดูแผลหลังผ่าตัดจะคล้ายๆกัน เพื่อให้การดูแลแผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ควรทำดังนี้

 • นอนยกตัวสูงเล็กน้อยเพื่อช่วยลดการบวมซ้ำ
 • ควรสวมเสื้อรัดหน้าอกเพื่อให้การไหลเวียนของน้ำเหลืองดี ช่วยลดบวม และกระชับรูปทรงเต้านม
 • ทำแผลทุกวันจนกว่าจะตัดไหม
 • 7 หลังผ่าตัด ตัดไหม
 • รับประทานยาแก้ปวด เพื่อลดอาการปวด
 • พบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง
 • ห้ามยกของหนัก หลังผ่าตัด อย่างน้อย 2 อาทิตย์

 

ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ หลังผ่าตัดยกกระชับหน้าอก / แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน

 • แผลเป็น
 • เลือดออกหลังผ่าตัด
 • ซ้ำบวม
 • ปวดแผล
 • แผลหายช้า
 • หน้าอกสองข้างไม่เท่ากัน
 • ติดเชื้อ ให้สังเกตอาการว่า มีแผลบวม แดง ร้อน ที่เต้านม แล้วรู้สึกเหมือนจะมีไข้ ให้ไปพบแพทย์ทันที
 • มีอาการชาที่เต้านม หรือ ความรู้สึกน้อยลง
 • มีโอกาสนมแข็งได้ ถ้ามีการเสริมเต้านมเทียมพร้อมกับยกกระชับหน้าอก
 • ความเสี่ยงจากการดมยาสลบ

 

การพักฟื้นหลังการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก / แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน

 • การผ่าตัดยกกระชับหน้าอก / แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน ต้องใช้แพทย์ที่มีประสบการณ์ความชำนาญสูงมากกว่า  การเสริมหน้าอกทั่ว ๆ ไป การยกกระชับ ต้องมีการยกเนื้อนม แล้วปรับแต่งรูปทรงของเต้านม ด้วยวิธีการเย็บตกแต่งรูปทรง ให้มีรูปทรงที่สวยงาม มีตำแหน่งที่เหมาะสม แล้วมีตำแหน่งของหัวนมที่ถูกต้องด้วย ผิวหนังส่วนเกิน และเนื้อนมส่วนเกิน ต้องถูกตัดออก แล้วเย็บให้เต่งตึง เป็นสิ่งที่ท้าทายของศัลยแพทย์ตกแต่ง โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล เราคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมหน้าอก
 • การพักฟื้น หลังการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก / แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน แบบแผล ตัวโอ รอบปานนม การพักฟื้น 2-3 วันก็สามารถกลับไปทำงานได้ แต่ห้ามทำงานยกของหนัก ห้ามออกกำลังกาย จนกว่า 6 สัปดาห์หลังผ่าตัด
 • การผ่าตัดยกกระชับหน้าอก / แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน ด้วยแผล เป็นแบบรูปกุญแจ หรือ แผลแบบ ตัวทีกลับหัว การพักฟื้น ประมาณ 4-5 วัน ถึงจะกลับไปทำงานได้ อาจจะมีการบวม เจ็บ ซ้ำ หลังผ่าตัด และ อาการชา อาจจะใช้เวลาหลายเดือน ถึงจะมีความรู้สึกกลับมาได้

          ถ้ามีการผ่าตัดเสริมเต้านม หรือตัดนม พร้อมกับการผ่าตัดยกกระชับ อาจจะใช้เวลาการในการพักฟื้น นานขึ้น อาจจะกลับไปทำงานได้หลังผ่าตัด หนึ่งอาทิตย์ การใส่เสื้อรัดหน้าอกแบบ สปอร์ตบรา จะช่วยให้ การฟื้นตัว และ รักษารูปทรงให้สวยงามเร็วขึ้น

          อย่างไรก็ตาม หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่ใช้กำลังแขน หรือ การออกกำลังกายอย่างหักโหม เพื่อหลีกเลี่ยงการอักเสบของแผล อย่างน้อย 6 อาทิตย์หลังผ่าตัด

 

ทำไมต้องผ่าตัดยกกระชับหน้าอก / แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล

 1. การผ่าตัด ยกกระชับหน้าอก ต้องใช้แพทย์ที่มีประสบการณ์ความชำนาญสูงมากกว่า  การเสริมหน้าอกทั่วๆไป การยกกระชับ ต้องมีการยกเนื้อนม แล้วปรับแต่งรูปทรงของเต้านม ด้วยวิธีการเย็บตกแต่งรูปทรง ให้มีรูปทรงที่สวยงาม มีตำแหน่งที่เหมาะสม แล้วมีตำแหน่งของหัวนมที่ถูกต้องด้วย ผิวหนังส่วนเกิน และเนื้อนมส่วนเกิน ต้องถูกตัดออก แล้วเย็บให้เต่งตึง เป็นสิ่งที่ท้าทายของศัลยแพทย์ตกแต่งโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล เราคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมหน้าอก
 2. การผ่าตัดใช้เวลานานประมาณ 3-5 ชั่วโมง ต้องใช้การดมยาสลบ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมลมีวิสัญญีแพทย์ที่มีประสบการณ์สูง ในการดูแลผู้รับการผ่าตัดด้วยการดมยาสลบเคสต่อเคส
 3. โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมลมีข้อกำหนดเลือกใช้ ถุงเต้านมเทียมที่ผ่านการรับรอง ขององค์การอาหารและยาในประเทศไทย และ สหรัฐอเมริกาเท่านั้น สามารถตรวจสอบถุงเต้านมเทียมได้ทุกชิ้น เราจะเก็บประวัติการใช้ถุงเต้านมเทียมของคนไข้ วันที่ผ่าตัด รุ่น ขนาด ตามรหัสของวัสดุ สามารถแจ้งหรือติดต่อกับคนไข้ได้ทันทีที่ได้รับแจ้งปัญหาจากองค์การอาหารและยาของ ประเทศไทย หรือ สหรัฐอเมริกา
 4. สามารถแก้ไขหน้าอกที่มีความหย่อนยานได้หลายระดับ  ศัลยแพทย์จะเลือกเทคนิคการผ่าตัดให้เหมาะสมกับลักษณะหน้าอกของแต่ละท่าน  
 5. ห้องผ่าตัดมาตรฐานโลก สะอาดปลอดเชื้อ มีระบบการหมุนเวียนของอากาศผ่านระบบกรองเชื้อโรค Hepa Filter ตามมาตรฐาน JCI  ลดโอกาสติดเชื้อจากระบบการหมุนเวียนของอากาศภายในห้องผ่าตัด โดยเฉพาะการติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น Virus COVID-19
 6. มีเครื่องมือผ่าตัดที่ทันสมัย มีการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก/ แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน ด้วยกล้อง ทำให้แผลเล็ก ศัลยแพทย์สามารถมองเห็นการฉีกขาดของแผลภายในได้ชัดเจน ทำให้แพทย์สามารถใช้เครื่องจี้หยุดเลือดได้รวดเร็ว แม่นยำจากการดูแผลภายในผ่านกล้อง
 7. มีระบบการจัดการ ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดยกกระชับหน้าอก / แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน ที่ห้องพักฟื้นมีทีมแพทย์พยาบาลคอยดูแล ผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดหลังการผ่าตัด เช่น การคลื่นไส้อาเจียรหลังดมยาสลบ หรือ อาการปวดหลังผ่าตัดทำนม  การให้ยาแก้ปวดอย่างแรง ต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดหลังการให้ยาด้วยวิสัญญีพยาบาล เมื่อผู้ป่วยหลังการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก / แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน ปลอดภัยดีแล้ว จึงสามารถส่งกลับห้องพักผู้ป่วยได้
 8. โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมลมีนโยบาย ต้องตรวจร่างกายคนไข้ ก่อนทำการผ่าตัดเสริมยกกระชับหน้าอก / แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน ทุกเคส โดยต้องตรวจเลือดทั่วไป และ เอกซเรย์ปอด ถ้ามีข้อสงสัยสามารถปรึกษาแพทย์อายุรกรรมได้ทันทีก่อนผ่าตัด เพื่อความปลอดภัยของคนไข้ ซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ทราบว่าตัวเองมีโรคที่แอบแฝงอยู่แล้วอาจจะมีผลต่อการผ่าตัด และ การดมยาสลบ
 9. ทำการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก / แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน ด้วยศัลยแพทย์ตกแต่งเท่านั้น
 10. สถานที่สะอาด ปลอดภัย กว้างขวาง สามารถรักษา Social Distancingได้ดี มีมาตรฐานในการป้องกันการติดเชื้อและการระบาดของโรคทางเดินหายใจ เช่น COVID 19 ได้เป็นอย่างดี  มีคัดกรองผู้ป่วยและมีห้องแยกผู้ป่วยแบบ Negative pressure เพื่อคัดแยกผู้ที่สงสัยว่าอาจจะป่วยออกจากผู้อื่นทันที

 


รูปก่อนและหลัง ยกกระชับหน้าอก / แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน (Breast lift / Mastopexy)


แกลเลอรี ยกกระชับหน้าอก ยกกระชับเต้านม
Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail