ฮอร์โมนเสริมสุขภาพ (Wellness Hormone)

ฮอร์โมนเสริมสุขภาพ

      การรักษาด้วยฮอร์โมนเสริมสุขภาพเป็นการรักษาโดยใช้ฮอร์โมนทดแทนสำหรับผู้สูงอายุ เมื่ออายุมากขึ้น ระดับฮอร์โมนในร่างกายจะผันผวน ฮอร์โมนบางชนิดจะมากขึ้น และบางชนิดจะลดลง หลายคนอาจเคยประสบภาวะฮอร์โมนเปลี่ยนแปลง เช่น ผู้หญิงที่หมดประจำเดือน ผู้ชายที่อยู่ในวัยทอง คนที่ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยเกินไป คนที่ต่อมหมวกไตทำงานผิดปกติ ภาวะเหล่านี้ต้องดูแลรักษาเป็นพิเศษด้วยฮอร์โมนทดแทน

ขั้นตอนการรักษาด้วยฮอร์โมนเสริมสุขภาพ

 1. พบนักฮอร์โมนบำบัด
 2. ตรวจการทำงานของตับและไต
 3. แจ้งระดับฮอร์โมน แล้วเริ่มรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทน

ผู้ที่เหมาะสมกับการรักษาด้วยฮอร์โมนเสริมสุขภาพ

การรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทนเหมาะสำหรับคนไข้ที่

 • - อยู่ในช่วงหมดประจำเดือนหรือวัยทอง เช่น ผู้หญิงที่มีอาการสะบัดร้อนสะบัดหนาว ผู้ชายที่องคชาตไม่แข็งตัว และเสื่อมสมรรถนะทางเพศ
 • - เป็นโรคกระดูกพรุนหรือมะเร็งลำไส้
 • - รักษาด้วยวิธีอื่นแล้วยังไม่หาย

ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนของการรักษาด้วยฮอร์โมนเสริมสุขภาพ

การรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทนอาจมีผลข้างเคียง ดังนี้

 • เกิดภาวะคั่งน้ำ
 • ท้องอืด
 • เจ็บเต้านม หรือ เต้านมบวม
 • ปวดศีรษะ
 • อาหารไม่ย่อย
 • ซึมเศร้า

คนไข้อาจมีอาการเหล่านี้บางระยะเท่านั้น

การติดตามอาการหลังการรักษาด้วยฮอร์โมนเสริมสุขภาพ

เมื่อคนไข้ได้รับการรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทนแล้ว คุณหมอจะติดตามอาการเพื่อประเมินอาการและระดับฮอร์โมนในร่างกายในช่วง 3 เดือนแรก

 
 
 
 

World-Class_Elite_Plastic_Surgeons

World-Class_Professional_Healthcare

World-Class_Services