ศัลยกรรมหูกาง แก้หูกาง

         หูเป็นอวัยวะที่สำคัญของการได้ยิน ทำให้เราได้รับรู้ถึงการสื่อสาร หรือมีสุนทรีในอารมณ์ องค์ประกอบที่สำคัญของหู คือ ใบหูทั้งสองข้าง ลักษณะของใบหูที่ดีต้องมีขนาดเหมาะสมกับใบหน้า ไม่เล็ก หรือใหญ่จนเกินไป หรือกางมากไป ขณะเดียวกันต้องมีขนาดเท่ากันหรือเหมือนกันทั้งสองข้าง ถ้าใบหูมีลักษณะผิดปกติทั้งขนาดและรูปร่าง หรือไม่เหมือนกันทั้งสองข้าง เนื่องจากอุบัติเหตุหรือเป็นมาแต่กำเนิด ทำให้ขาดความมั่นใจ ควรปรึกษาศัลยแพทย์เพื่อทำศัลยกรรมหูกาง แก้หูกางได้อย่างที่ต้องการ

การศัลยกรรมหูกาง แก้หูกาง (Otoplasty)

ลักษณะใบหู/แสดงตำแหน่งแผลผ่าตัด

รูปที่ 1: ลักษณะใบหู / แสดงตำแหน่งแผลผ่าตัด

การศัลยกรรมหูกางหรือที่เรียกว่า Otoplasty เป็นการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนรูปร่างของใบหู มักทำเพื่อแก้หูกาง แต่สามารถใช้เพื่อแก้ไขใบหูที่ผิดรูป หรือหูที่เสียหายจากการบาดเจ็บหรือการผ่าตัดได้อีกด้วย โดยทั่วไปแล้วใบหูของคนเราจะแนบชิดไปทางด้านหลัง ทำมุมกับศีรษะประมาณ 25-35 องศา สำหรับเทคนิคศัลยกรรม ศัลยแพทย์จะกรีดหลังใบหูเพื่อลดรอยแผลเป็นที่มองเห็นได้ชัด ด้วยการทำแนวเส้นผ่าตัดเป็นแผลเล็ก ๆ มีขนาดประมาณ 1-2 ซม. จากนั้นปรับโครงสร้างกระดูกอ่อนของหูเพื่อให้ได้รูปลักษณ์ที่เป็นธรรมชาติ และปรับเปลี่ยนใบหูให้รับกับใบหน้ามากยิ่งขึ้น

ผู้ที่เหมาะกับการศัลยกรรมหูกาง แก้หูกาง

 • ใบหูกางออกมาอย่างเห็นได้ชัด
 • ตำแหน่งใบหูไม่เท่ากัน
 • ใบหูไม่ได้รูป
 • หูกางจนรู้ทำให้สึกสูญเสียความมั่นใจ
 • มีสุขภาพดี ไม่สูบบุหรี่
 • มีความคาดหวังในสิ่งที่เป็นไปได้

เทคนิคการศัลยกรรมหูกาง แก้หูกาง ด้วยการแก้ไขโครงกระดูกอ่อน

        เนื่องจากองค์ประกอบหลักของใบหู คือ โครงกระดูกอ่อน ซึ่งเป็นส่วนที่สามารถจัดแต่งรูปทรงใหม่ได้ ในขั้นตอนแรก ศัลยแพทย์จะออกแบบโครงสร้างใบหูให้รับกับใบหน้า จากนั้นจะกรีดบริเวณหลังใบหู ช่วยให้สามารถเข้าถึงกระดูกอ่อนได้โดยไม่ทิ้งรอยแผลเป็นที่เห็นได้ชัดไว้ด้านหน้าใบหู ประเมินโครงสร้างกระดูกอ่อนว่ามีรูปร่างผิดปกติอย่างไร ศัลยแพทย์อาจเลือกที่จะเอากระดูกอ่อนส่วนเกินออก ตัดแต่ง หรือเปลี่ยนรูปร่างใหม่ จากนั้นจะยึดกระดูกอ่อนให้อยู่ในตำแหน่งใหม่ด้วยการเย็บ เพื่อให้ใบหูสามารถพับเข้าไปได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น

        ดังนั้น การศัลยกรรมหูกาง แก้หูกางจึงจำเป็นต้องผ่าตัดกับแพทย์ศัลยกรรมเฉพาะทางเท่านั้น โดยวิธีการเฉพาะที่ศัลยแพทย์จะเลือกใช้นั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะใบหู และปัญหาใบหูของแต่ละบุคคล ไปจนถึงผลลัพธ์ที่ต้องการ โดยตำแหน่งและความยาวของแผลขึ้นอยู่กับเทคนิคเฉพาะที่ใช้ด้วยเช่นกัน

ขั้นตอนการผ่าตัดแก้หูกาง

 1. ปกติจะใช้ยาชา หรือยาชาร่วมกับยานอนหลับ แต่ถ้าอายุน้อยมาก อาจจะใช้วิธีการดมยาสลบ
 2. เปิดแผลเล็ก ๆ ตรงรอยพับหลังใบหูด้านใน เพื่อซ่อนรอยแผลเป็น
 3. ตัด เย็บ - ตกแต่งกระดูกอ่อนหลังใบหูให้โค้งงอไปด้านหลัง ใช้ไหมเย็บ-จัดตกแต่งรูปทรงใบหูใหม่ ทำให้ดูเหมือนว่าใบหูเล็กลง ตัดผิวหนังส่วนเกินหลังใบหูออก แล้วเย็บปิดแผล
 4. ใช้ผ้ายืด (Elastic Bandage) พันรอบใบหู เพื่อพยุงใบหูที่จัดรูปทรงใหม่ 2-3 วัน แล้วเอาออก ทำความสะอาดแผล ปิดพลาสเตอร์

การผ่าตัดเย็บซ่อมรูใส่ต่างหู (Earlobe Repair)

        นอกจากการศัลยกรรมหูกาง แก้หูกาง โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล ยังมีการศัลยกรรมผ่าตัดเย็บซ่อมรูใส่ต่างหู (Earlobe Repair) เมื่อใส่ต่างหูใหญ่และหนักต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้รูใส่ต่างหูมีขนาดใหญ่เกินไป ดูเหี่ยว ไม่สวยงาม หรือเกิดการฉีกขาดได้ สามารถเย็บปิดแผล แล้วรอแผลให้หายสนิทและแข็งแรงอย่างน้อย 6 เดือนก็สามารถเจาะรูต่างหูใหม่ได้

รีวิวการศัลยกรรมหูกาง แก้หูกาง ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล

การเตรียมตัวก่อนการศัลยกรรมหูกาง แก้หูกาง

 • ปรึกษาแพทย์ ตรวจร่างกาย
 • งดยา วิตามิน สมุนไพร ที่มีผลทำให้เลือดหยุดยาก เช่น Aspirin วิตามินดี วิตามินอี เป็นต้น
 • งดสูบบุหรี่

ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดแก้หูกาง

 • หลังการผ่าตัดใหม่ ๆ อาจจะบวมแดง หรืออาจจะมีเลือดออกบริเวณแผลหรือติดเชื้อได้
 • แผลเป็น (Scarring) หลังใบหู
 • หลังการผ่าตัดใบหูอาจจะไม่สมดุลได้
 • มีโอกาสที่ใบหูจะกลับมา กางเหมือนเดิมได้
 • ใบหูอาจจะผิดรูปทรงได้เนื่องจาก กระดูกอ่อนที่หูอาจจะผิดรูป
 • อาจจะติดเชื้อได้
 • อาจจะปวดแผลหลังผ่าตัด

การพักฟื้นหลังการผ่าตัดแก้หูกาง

 • ใบหน้า หลังการผ่าตัดแผลจะบวมแดงบ้างแต่จะหายไปในเวลา 1-2 อาทิตย์
 • ใช้ผ้ายืด (Elastic Bandage) พันรอบใบหูเพื่อพยุงใบหูที่จัดรูปทรงใหม่ 2-3 วัน แล้วเอาออก ทำความสะอาดแผล ปิดพลาสเตอร์
 • นอนศีรษะสูงช่วง 2 วันแรก เงยหน้าตรง ใช้หมอนล็อกคอ เพื่อลดการบวม 
 • งดอาหารเค็ม 1-2 อาทิตย์ เพื่อลดบวม
 • งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อาหารรสเค็มจัด เผ็ดจัด และของหมักดอง ประมาณ 1 สัปดาห์
 • แพทย์จะนัดตรวจแผล 1 เดือน หลังการผ่าตัด โดยทั่วไปจะยุบบวมและเข้าที่ ประมาณ 1 เดือน 
 • ทำแผลทุกวันให้สะอาด 
 • ตัดไหม หลังผ่าตัด 1 อาทิตย์
 • แผลผ่าตัดจะหายสนิท ประมาณ 1-3 เดือน

รูปก่อนและหลังการศัลยกรรมหูกาง แก้หูกาง ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล

รูปก่อน-หลังศัลยกรรมหูกาง / แก้หูกาง

รูปก่อน-หลังศัลยกรรมหูกาง / แก้หูกาง

รูปก่อน-หลังศัลยกรรมหูกาง / แก้หูกาง

รูปก่อน-หลังศัลยกรรมหูกาง / แก้หูกาง

รูปก่อน-หลังศัลยกรรมหูกาง / แก้หูกาง

รูปก่อน-หลังศัลยกรรมหูกาง / แก้หูกาง

รูปก่อน-หลังศัลยกรรมหูกาง / แก้หูกาง

รูปก่อน-หลังศัลยกรรมหูกาง / แก้หูกาง

ดูรูปก่อนหลังศัลยกรรมหูกาง / แก้หูกางเพิ่มเติม

ทำไมต้องศัลยกรรมหูกาง ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล เป็นสถานพยาบาลชั้นนำที่ให้บริการศัลยกรรมแก้ปัญหาหูกางกับคนไข้ทั่วโลก ข้อดีของการเลือกศัลยกรรมหูกางที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล ได้แก่

 1. ทีมศัลยแพทย์ของโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล มีประสบการณ์สูงในการผ่าตัดแก้หูกาง ทำให้ใบหูที่ได้จากการผ่าตัดศัลยกรรมดูเป็นธรรมชาติ ตรงกับความต้องการและเป้าหมายของคนไข้
 2. โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมลเป็นสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับโลก การผ่าตัดจึงปลอดภัยและการดูแลหลังผ่าตัดมีคุณภาพสูง
 3. โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมลมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย และบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมขั้นสูง 
 4. โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมลปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของคนไข้ทั้งระหว่างและหลังการผ่าตัด เราให้การดูแลหลังผ่าตัดครบวงจรเพื่อให้มั่นใจว่าคนไข้จะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและได้รับความสะดวกสบาย
 
 
 
 
 

World-Class_Elite_Plastic_Surgeons

World-Class_Professional_Healthcare

World-Class_Services