ตัดกราม เหลากราม

        กรามเป็นส่วนหนึ่งของความสวยงามและความกลมกลืนของใบหน้าส่วนล่าง เมื่อต้องการที่จะปรับเปลี่ยนรูปหน้า การมีกรามใหญ่ เป็นเหลี่ยมมุม มีกล้ามเนื้อแข็งแรง ทำให้ใบหน้าดูดุดัน เข้มแข็งแบบผู้ชาย การผ่าตัดกรามเป็นการผ่าตัดกระดูกกรามเพื่อลดขนาดและปรับเปลี่ยนรูปทรง ทำให้แนวกรามมีความโค้งเรียวยาว เป็นแนวเดียวกับแนวคางจะทำให้ใบหน้าดูเล็กเรียว ดูอ่อนหวาน มีเสน่ห์น่าชวนมอง การตัดกรามเป็นศิลปะอย่างหนึ่งต้องไม่ตัดเป็นวีเชฟ (V- shape) มากจนเกินไป เพราะจะทำให้ใบหน้าดูแหลมเหมือนหนู ต้องตัดพอประมาณให้มีความโค้งมนรับกับแนวคาง นอกจากนี้ การตัดกรามและคางยังมีความสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนใบหน้าชายให้เป็นหญิงอีกด้วย (Facial Feminization Surgery)   

การผ่าตัดกราม เหลากราม (Jaw Reduction) 

        การผ่าตัดกราม เหลากราม (Jaw Reduction) เป็นการผ่าตัดกระดูกกราม ด้วยการเอาส่วนหนึ่งของกระดูกขากรรไกรออก หรือเหลากราม เพื่อลดขนาดและปรับเปลี่ยนรูปทรงของใบหน้าโดยรวม ทำให้แนวกรามมีความโค้งเรียวยาวเป็นแนวเดียวกับแนวคาง โดยศัลยแพทย์จะเลือกใช้เทคนิคการผ่าตัดที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับโครงสร้างรูปหน้าของแต่ละคน และความต้องการของคนไข้ด้วย

ผู้ที่เหมาะสมกับการผ่าตัดกราม / เหลากราม

 1. ขนาดกราม คาง และขากรรไกรล่าง มีขนาดใหญ่ ไม่ได้สัดส่วนกับใบหน้าโดยรวมทั้งหมด
 2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคแอบแฝงที่เป็นอันตรายต่อการผ่าตัดและดมยาสลบ
 3. มีความคาดหวังผลการผ่าตัดอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง (realistic expectation)
 4. สามารถยินยอมให้แพทย์ผ่าตัดได้

หลักการเลือกศัลยแพทย์ตัดกราม / เหลากราม

 1. ต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ มีใบรับรองวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร (Board Certified) ได้แก่ ศัลยแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่ง Plastic Surgeon หรือศัลยแพทย์กระดูกขากรรไกรและใบหน้า Maxillofacial Surgeon
 2. ตรวจสอบประสบการณ์และความชำนาญให้แน่ชัด เพราะการผ่าตัดกระดูกใบหน้าอันตรายมาก ระวังการตัดกระดูกไม่เรียบ กระดูกขากรรไกรแตกหัก เสันประสาทที่ควบคุมกล้ามเนื้อปากเวลายิ้มหรืออ้าปากฉีกขาด ศัลยแพทย์สามารถดูแลให้คำปรึกษาเรื่องปัญหาแทรกซ้อนจากการตัดกรามได้
 3. มีทักษะความชำนาญในการผสมผสานการผ่าตัดกรามกับความงามทุกส่วนบนใบหน้าได้อย่างมืออาชีพ

7  เทคนิคผ่าตัดกราม ปรับรูปหน้า ของโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล

        เนื่องจากโครงสร้างรูปหน้าของแต่ละคนจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไป การปรับโครงใบหน้าส่วนล่างที่ประกอบไปด้วย กราม คาง และขากรรไกรเป็นหลัก การผ่าตัดในส่วนนี้จะต้องมองให้ผสมผสาน กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยสัดส่วนของกราม ขากรรไกร และคาง ต้องดูให้เป็นเหมือนส่วนเดียวกัน จึงต้องมีการผ่าตัด ปรับรูปทรงของกราม คาง และขากรรไกรไปพร้อมกัน จึงมีความหลากหลายของเทคนิคเพื่อเป็นทางเลือกในการปรับใบหน้าในส่วนนี้ให้ได้สัดส่วนที่พอเหมาะ มองดูกลมกลืนทั่วทั้งใบหน้า ด้วยเทคนิดต่าง ๆ ดังนี้

1. ผ่าตัดกราม Short Angle

        เป็นการผ่าตัดเพื่อลบมุมขากรรไกรล่างออกเท่านั้น เหมาะกับผู้ที่มีมุมกรามใหญ่เด่นชัด แต่มีขนาดและรูปทรงของคางเหมาะกับรูปหน้าอยู่แล้ว ส่วนขนาดและรูปทรงของขากรรไกรล่างก็มีสัดส่วนที่ดีอยู่แล้ว จึงต้องการผ่าตัดเอามุมกรามหรือมุมขากรรไกรล่างออกเท่านั้น

ผ่าตัดกรามแบบที่ 1 ตัดมุมกราม สำหรับคนที่มีแต่มุมกรามเท่านั้น ขากรรไกรและคางปกติ

2. ผ่าตัดกราม Long Angle

        เป็นการผ่าตัดลดขนาด ขากรรไกรล่างด้านในสุด ไล่ยาวมาถึงด้านข้างขากรรไกรล่าง เหมาะกับผู้ที่มีขากรรไกรล่าง (คาง) ได้สัดส่วนกับใบหน้าสวยงามดีอยู่แล้ว แต่มีขากรรไกรล่างส่วนในสุด (กราม) มีขนาดใหญ่เกิน

ผ่าตัดกรามแบบที่ 1 ตัดมุมกราม สำหรับคนที่มีแต่มุมกรามเท่านั้น ขากรรไกรและคางปกติ

3. ผ่าตัดกราม Chin-to-Jaw

        เป็นเทคนิคการตัดกรามที่เริ่มจากมุมขากรรไกรล่างด้านในสุดตัดยาวมาจนถึงด้านข้างของกระดูกคาง (ขากรรไกรล่างด้านหน้า) เหมาะสำหรับคนที่มีรูปหน้าเป็นสี่เหลี่ยม กรามใหญ่ คางกว้าง

ผ่าตัดกรามแบบที่ 1 ตัดมุมกราม สำหรับคนที่มีแต่มุมกรามเท่านั้น ขากรรไกรและคางปกติ

4. ผ่าตัดกราม Chin Angle

        เป็นเทคนิคการตัดกรามที่ผ่าตัดเอากระดูกมุมของคางออกทั้งสองข้าง เหมาะกับผู้ที่มีกระดูกขากรรไกรล่างด้านในได้สัดส่วนอยู่แล้ว แต่คางเป็นขนาดพอดีแต่เป็นเหลี่ยมมุม

ผ่าตัดกรามแบบที่ 1 ตัดมุมกราม สำหรับคนที่มีแต่มุมกรามเท่านั้น ขากรรไกรและคางปกติ

5. ผ่าตัดกราม Long side chin reduction

        เป็นการผ่าตัดลดขนาดกระดูกคางด้านหน้าและด้านข้าง ยาวไปถึงกลางขากรรไกรล่าง เหมาะกับคนที่มีขนาด คางกว้างและใหญ่

ผ่าตัดกรามแบบที่ 1 ตัดมุมกราม สำหรับคนที่มีแต่มุมกรามเท่านั้น ขากรรไกรและคางปกติ

6. ผ่าตัดกราม Side chin and vertical reduction

        เป็นการตัดกระดูกคางด้านหน้าและด้านข้าง เหมาะสำหรับผู้ที่มีกระดูกคางกว้างและยาวกว่าปกติ

ผ่าตัดกรามแบบที่ 1 ตัดมุมกราม สำหรับคนที่มีแต่มุมกรามเท่านั้น ขากรรไกรและคางปกติ

7. ผ่าตัดกราม Long horse shoe

        เป็นการผ่าตัดขากรรไกรล่างด้านในสุดผ่านขากรรไกรล่างด้านหน้า (คาง) ยาวเป็นรูปเกือกม้า เหมาะสำหรับคนที่มีสัดส่วนใบหน้าส่วนล่าง (กราม คาง ขากรรไกรล่าง) ยาวมากกว่าปกติ

ผ่าตัดกรามแบบที่ 7 ตัดกระดูกขากรรไกรทั้งหมดตั้งแต่แนวกรามถึงคาง เป็นรูปเกือกม้า สำหรับคนขากรรไกรใหญ่ หน้าใหญ่ คางยาว

รีวิวการตัดกราม ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดกราม / เหลากราม

        การเตรียมตัวที่ดีจะทำให้ผลการผ่าตัดออกมาดี ไม่บอบช้ำมาก และฟื้นตัวเร็ว การผ่าตัดทุกชนิดต้องการการดูแลเอาใจใส่สุขภาพร่างกายและจิตใจ ก่อนและหลังการผ่าตัดรวมถึงการวางแผนระยะเวลาการพักฟื้น การปรึกษาและการได้รับข้อมูลจากแพทย์เกี่ยวกับปัญหาแทรกซ้อน และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ระหว่างและหลังผ่าตัด ควรเตรียมตัวดังนี้

 1. ตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจเลือดทั่วไป CBC, HIV, Hepatitis  ตรวจ EKG และ Stress test กรณีที่อายุเกิน 40 ปี เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าหัวใจแข็งแรงเพียงพอที่พร้อมรับการผ่าตัดและดมยาสลบ หรืออายุน้อยกว่านี้ที่แพทย์เห็นว่าอาจจะมีความเสี่ยง รวมถึง X-ray ปอดด้วย
 2. งดการสูบบุหรี่อย่างน้อย 2 สัปดาห์ การสูบบุหรี่จัดจะมีผลต่อระยะเวลาพักฟื้น และการสมานแผลของคนไข้
 3. หยุดยา วิตามินหรือสมุนไพรบางชนิดที่รับประทานประจำที่มีผลต่อการไหลออกของเลือดหรือทำให้เลือดหยุดยากกว่าปกติในระหว่างการผ่าตัด เช่น แอสไพริน วิตามินอี สมุนไพรหรือนำยาที่รับประทานประจำไปให้ศัลยแพทย์ดูก่อนผ่าตัดว่าต้องหยุดยาตัวไหนหรือไม่ จะได้วางแผนไว้ก่อน

ขั้นตอนการผ่าตัดกราม / เหลากราม

        ใช้เวลาผ่าตัด 1-2 ชั่วโมง ขึ้นกับความยากง่าย และความหนาของกระดูกขากรรไกรล่าง มีขั้นตอนดังนี้

 1. ดมยาสลบ ต้องงดน้ำ งดอาหาร อย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนผ่าตัด
 2. ตำแหน่งแผลมักอยู่ในปาก เพื่อซ่อนแผลผ่าตัด
 3. ตัดกระดูกขากรรไกรล่าง (กราม) ตามแนวที่กำหนด เอากระดูกกรามออกด้วยความระมัดระวังอย่างมาก เนื่องจากกระดูกมีความคม ต้องป้องกันการโดนเส้นเลือดและเนื้อเยื่อฉีกขาด จากนั้นกรอกระดูกกรามเพื่อลดความคมของกระดูก และปรับแนวกราม–คาง ให้เรียบเนียนเป็นแนวเดียวกัน ซึ่ง สำคัญมากที่จะทำให้กรามโค้งสวยได้รูปไปถึงแนวคาง
 4. เย็บปิดแผลด้วยไหมละลาย

การพักฟื้นและการดูแลแผลหลังการผ่าตัดกราม / เหลากราม

         การผ่าตัดกราม เหลากราม เป็นการผ่าตัดใหญ่ของใบหน้า หลังการผ่าตัดแพทย์จะให้ยาแก้ปวด ลดบวม และ ยาแก้อักเสบ อาการบวมจะเกิดมากหรือน้อยขึ้นกับแต่ละบุคคล หลังผ่าตัดอาจจะใช้เจลเย็นประคบเพื่อลดอาการบวมช้ำ และอาการปวดให้น้อยลง อาการบวมจะมากที่สุด 2-3 วันแรกหลังผ่าตัด หลังจากนั้นจะค่อย ๆลดลงจนเข้าที่ประมาณ 2-3 เดือน อาจมีอาการชาเกิดขึ้นได้บริเวณใกล้ ๆ แผลผ่าตัด โดยอาการชาดังกล่าวจะหายไปได้เองแต่ต้องใช้เวลา

        อย่างไรก็ตามการดูแลแผลและปฏิบัติตามคำแนะนำของศัลยแพทย์ จะช่วยป้องกันการติดเชื้อ ลดระยะเวลาในการพักฟื้น ดังนี้

 1. เวลานอน ให้นอนศีรษะสูงเพื่อลดอาการบวม 3-4 วัน
 2. รับประทานอาหารเหลวประมาณ 1 เดือนหลังผ่าตัด ลดความปวด และไม่ทำให้แผลฉีกขาด
 3. ใช้ผ้ารัดหน้าตลอดเวลา 3 วันแรกหลังผ่าตัด หลังจากนั้น รัดที่บ้านตอนนอน ช่วยลดบวมได้เร็วขึ้น ระมัดระวังเวลาล้างหน้าหรือสระผม ให้ทำแบบเบา ๆ
 4. ใช้น้ำยาบ้วนปากบ่อย ๆ ให้ภายในปากไม่แห้ง คราบเลือดหลุดเร็ว ป้องกันการติดเชื้อด้วย
 5. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องอ้าปากกว้าง ๆ บ่อย ๆ ประมาณ 1 เดือน
 6. งดดื่มแอลกอฮอล์ และงดสูบบุหรี่ 2 สัปดาห์หลังผ่าตัด
 7. ไปพบแพทย์ตามนัด หากมีคำถามสงสัย สามารถปรึกษาแพทย์ได้ทันที

คนไข้สามารถกลับไปทำงานได้ 7-10 วันหลังผ่าตัด ออกกำลังกายได้หลังผ่าตัดแล้ว 1 เดือน

ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจะเกิดขึ้นได้หลังผ่าตัดกราม / เหลากราม

        การผ่าตัดกรามเป็นการผ่าตัดที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่

 • ความเสี่ยงจากการดมยา
 • เลือดคั่งเป็นถุง Hematoma
 • Deep vein thrombosis
 • Pulmonary embolism
 • ไม่พอใจกับผลผ่าตัด
 • การติดเชื้อ อาจจะเกิดได้บริเวณแผลผ่าตัด ควรบ้วน ล้างปากด้วย น้ำยาบ้วนปาก
 • อาการชา อาจจะเกิดได้บริเวณแผลผ่าตัด เพราะเกิดการฉีกขาดขณะผ่าตัด แต่จะหายได้เองประมาณ 6-12 เดือน
 • กรามสองข้างอาจจะไม่เท่ากันได้ เพราะการผ่าตัดกระดูกกรามแผลในปาก การเท่ากันเป๊ะเป็นไปได้ยากแต่แก้ไขได้ด้วยการผ่าตัดครั้งที่สอง

รูปก่อนและหลังตัดกราม ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล

ดูรีวิวตัดกราม/เหลากรามเพิ่มเติม

สาระน่ารู้: การตัดกราม / การเหลากราม

คนมีกรามสวย มีเสน่ห์อย่างไร

คนมีกรามสวย "จะมีเสน่ห์เย้ายวนใจ" บ่งบอกถึงความหนักแน่น จริงใจและเปิดเผย ลักษณะของกรามที่สวยงาม จะต้องมีแนวขากรรไกรที่ตั้งฉากกับ แนวกรามคาง เห็นเป้นเหลี่ยมมุมที่ชัดเจน

เสน่ห์ของแนวกราม คาง และขากรรไกรในผู้หญิง

แนวกรามคาง และขากรรไกร แบบผู้หญิงจะกล้ามเนื้อขนาดเล็กละเอียดอ่อน ได้มุมฉากกับแนวกรามคาง บ่งบอกถึงความอ่อนโยน แต่จิตใจมั่นคง

จะทำแนวกรามให้สวยงามรับกับใบหน้าได้อย่างไร

การทำให้มีแนวกรามชัดเจนและสวยงามมีอยู่ หลายวิธี ทั้งการผ่าตัดทำศัลยกรรมเสริมกราม และวิธีอื่นๆที่ไม่ใช่การผ่าตัดศัลยกรรม ได้แก่

วีดิทัศน์: การตัดกราม / การเหลากราม

ทำไมต้องผ่าตัดกราม เหลากราม เพื่อปรับรูปหน้า?

        การตัดกรามและคางมีความสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนใบหน้าชายให้เป็นหญิง (Facial Feminization Surgery) รูปร่างของแนวกรามคางสามารถระบุเพศของบุคคลได้ แนวกรามคางที่แข็งแรงและชัดเจนบ่งบอกถึงความเป็นชาย ส่วนแนวกรามคางที่ดูนุ่มนวล และไม่มีเหลี่ยมมุมบ่งบอกถึงความเป็นหญิง แนวคิดนี้มาจากบรรทัดฐานทางสังคมที่ฝังรากลึกในวัฒนธรรม

 • แนวกรามคางของผู้ชายจะเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีมุมแหลมที่กราม แสดงถึงความแข็งแกร่ง อำนาจ และความเป็นชาย ผู้ชายที่มีกรามแข็งแรงจะมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
 • แนวกรามของผู้หญิงจะนุ่มนวลและโค้งมน แสดงถึงความละเอียดอ่อน ความเป็นหญิง และความงาม ผู้หญิงที่มีกรามนุ่มนวลมักละเอียดอ่อน

        โดยสรุป รูปร่างของแนวกรามคามสามารถระบุเพศได้ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมลยินดีให้บริการตัดกราม/เหลากรามแบบครบวงจร เราทราบดีว่าคนไข้แต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล เรามุ่งมั่นให้บริการที่ปลอดภัยและเป็นมิตรสำหรับคนไข้ทุกคน

 
 
 
 

World-Class_Elite_Plastic_Surgeons

World-Class_Professional_Healthcare

World-Class_Services